KTO NÁS PLATÍ?

Portál niejetotak.sk existuje pomerne krátku dobu, ale už sa stihli začať šíriť dohady o tom, kto za ním stojí a kto platí jeho autorov. Realita je taká, že všetci prispievatelia sa podieľajú na tvorbe obsahu vo svojom voľnom čase a nezištne – bez nároku na honorár. To je totiž jedna zo zásad tohto projektu. Počiatočné a prevádzkové náklady pohybujúce sa v hodnote niekoľkých desiatok eur boli hradené z finančných príspevkov samotných autorov, ktorí sa vzdali v prospech projektu aj prípadných príjmov z reklám. Ak ste si mysleli, že v dnešnej dobe už nikto nedokáže vyvíjať prospešné aktivity bez toho, aby z toho niečo mal, tak NIE JE TO TAK.

Celkové náklady súvisiace s vytvorením a prevádzkovaním portálu boli do 31. 8. 2015 vo výške 107,16 EUR. Konkrétne:

Poplatok za doménu: 14,76 EUR
Dizajn webstránky (prémiová šablóna + plugin): 82 USD (cca 81 EUR)
Hosting: do 9.9.2015: 11,40 EUR


Od 1. 9. 2015 sú všetky transakcie súvisiace s portálom niejetotak.sk realizované prostredníctvom česko-slovenského transparentného účtu jedného z nás (2400671654/2010 pre ČR, 2400671654/8330 pre SR), na ktorom si môže ktokoľvek a kedykoľvek detailne skontrolovať všetky výdavky. V prípade, že by sa na účte ocitli peniaze dobrovoľných darcov z radov čitateľov, nebudú použité na riešenie finančnej situácie autorov projektu (pokiaľ si to darujúci vyslovene nebude želať), ale na ďalšie verejno-prospešné aktivity, ktoré by sa v závislosti od množstva týchto finančných prostriedkov v spolupráci s našimi čitateľmi vymysleli.

ZOBRAZIŤ VÝPIS Z ÚČTU