1. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA ZA OBNOVU POĽNOHOSPODÁRSTVA

0
499
Zdroj foto: facebook.com

Prvá celoslovenská konferencia o obnove poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti Slovenska sa konala dňa 20.07. 2016 v Zemianskych Kostoľanoch.
Medzi zúčastnenými boli zástupcovia niektorých politických strán (KSS, SME rodina, ĽSNS), poslanec NRSR (Kruppa), ľudia z praxe, zástupcovia občianskych združení (Charta 2015, Charta 2016), slovenskej inteligencie, zástupcovia z komunálnej politiky, občianski aktivisti a taktiež zástupcovia redakcie kultúrno-politickej revue DAV DVA.

Hlavným cieľom konferencie je zabránenie predaju slovenskej pôdy do zahraničia a obnovenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Výstupom prvej konferencie bolo spoločné vyhlásenie účastníkov, ktorým chceme zabrániť zmene zákona o zákaze predaja pôdy do zahraničia, ktoré bude odoslané príslušným štátnym orgánom. Text schváleného vyhlásenia:

„My, účastníci prvej celoslovenskej konferencie o obnove poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti na Slovensku, žiadame slovenské štátne orgány (teda vládu SR, Národnú Radu SR a prezidenta SR), aby zastavili legislatívny proces vedúci k predaju poľnohospodárskej pôdy na Slovensku zahraničným právnickým a fyzickým osobám“

Na tomto vyhlásení sme sa zhodli všetci prítomní účastníci ako na jednoznačnej žiadosti smerovanej našim voleným predstaviteľom zákonodarnej a výkonnej moci Slovenskej republiky a podkladom bola široká rozprava o nebezpečenstve predaja slovenskej poľnohospodárskej pôdy zahraničným právnickým, i fyzickým osobám v rámci Európskej Únie.

Toto nebezpečenstvo vyplýva z možných dôsledkov takéhoto kroku na výživu obyvateľstva Slovenska a na životné prostredie Slovenska. Vychádzali sme zo skúseností získaných nielen v oblasti poľnohospodárstva a výživy, ale i z celej histórie otvárania sa slovenskej ekonomiky zahraničiu a zo stavu, ktorý z toho postupne vznikal a dnes je pre Slovensko definitívny.

V oblasti výživy obyvateľov to už dnes znamená jednoznačne na spoliehanie sa na dovoz potravín a poľnohospodárskych produktov v rastlinnej, živočíšnej a ovocinársko-zeleninárskej prvovýrobe. Zatiaľ čo slovenskí malí farmári a súkromne hospodáriaci roľníci, ako aj poľnohospodárske družstvá (pre nevhodne vyrokované vstupné podmienky Slovenska do Európskej Únie) trpia kapitálovou podvýživou a minimálnymi dotáciami do poľnohospodárstva a potravinárskej výroby, vnútro-európska konkurencia, ktorá nepozná vplyvom integrácie do EÚ hraníc, požíva hlavne v starých členských krajinách výsady lepších dotácií a možnosťami lepších kapitálových pôžičiek a odbytových možností. Naopak,  v oblasti výživy sa prelomili pomery dovozu cez obchodné reťazce, i pre spracovateľský potravinársky priemysel na Slovensku tak, že občania sú odkázaní na pomer dovozových potravín ku tuzemským viac ako 60:40. To znamená, že pre efektívnu domácu poľnohospodársku prvovýrobu a domáci potravinársky spracovateľský priemysel zanikajú možnosti v rámci trhového prostredia obmedzeného limitami EÚ.

Postupne sa budú konať ďalšie konferencie, na ktorých sa budú operatívne riešiť ďalšie kroky. Medzi prvými krokmi, ktoré je potrebné urobiť (okrem tejto výzvy) na konferencii zaznelo, že by bolo dobré zorganizovať občiansky odpor formou protestných akcií, petícií a čo najviac túto myšlienku rozšíriť medzi ľudí. Toto je to téma, spájajúca všetkých ľudí na Slovensku naprieč politickým spektrom. Organizátori sú preto presvedčení, že myšlienka osloví mnoho ľudí, ktorí sa k nám pridajú. Zaznelo mnoho dobrých návrhov, z nich vyberáme jednotlivé:

Jalal Suleiman (podpredseda KSS) uviedol, že je potrebné klásť odpor teraz, keď sa schvaľuje zákon o odpredaji pôdy: „Ak si máme vybrať medzi EÚ a pôdou treba jednoznačne povedať – k čertu s EÚ!” uviedol Suleiman.
Juraj Janošovský (DAV/): „Je nevyhnutné kvalifikovane obviniť z deštrukcie slovenského poľnohospodárstva politiku EÚ (nespravodlivú, asymetrickú dotačnú politiku, a neregulovanú liberalizáciu trhu a iné). Národné orgány nie sú dlhodobo schopné brániť záujmy svojich občanov a vydávajú ich do područia zahraničných záujmov bánk, korporácií, zisku bez ohľadu na budúcnosť krajiny a perspektívy občanov, najmä mladých ľudí.”
Andrej Janco (Charta 2015) kritizoval predaj pôdy a likvidačné dotácie: „Diskriminácia je to, keď občan SR nemá kapitál a nemôže konkurovať veľkým firmám. Je to diskriminácia slovenských občanov.”
MvDr.Karol Hutta (Sme rodina): „Potravinová sebestačnosť je základné ľudské právo, ktoré strácame.”
Peter Krupa (ĽSNS) sa zaviazal, že bude tieto veci z konferencie posúvať do parlamentu: „Tlak občanov je jediná cesta! Poslancov takéto témy nezaujímajú.”

Táto konferencia nebola posledná. Naopak, Slovensko zažije po prvý raz „horúcu poľnohospodársku jeseň“ vzhľadom k tomu, že práve na Slovensku sa doposiaľ nezvyklo protestovať na cestách a v mestách tak ako to robia bežne poľnohospodári vo Francúzsku, v Taliansku a inde. Zastavenie procesu zákona o predaji pôdy a zasadnutie ku spoločnému rokovaniu o tom, ako slovenské poľnohospodárstvo oživiť (už nie „zefektívniť“, ale oživiť) môže oživiť dôveru občana v orgány štátu a získa morálnu podporu celého, a nielen vidieckeho obyvateľstva.

Ešte nie je neskoro, zákon je v legislatívnom procese v NRSR a bude prechádzať ešte vládou SR a prezidentom SR. Len mienkotvorné masmédiá si už „zgustli” na správe, že „sme boj o pôdu prehrali”, keďže Brusel pôvodný zákon z dielne ministra Jahnátka z minulej vlády vrátil „na prepracovanie a zharmonizovanie s európskou legislatívou”

Poslanci NRSR zúčastnených subjektov, ktorí sa zúčastnili konferencie dali plénu sľub, že závery konferencie budú iniciovať vo svojich poslaneckých kluboch a na zasadaní parlamentu.

Spracovala redakcia DAV/ (čítaj dav dva), v spolupráci s Petrom Zajac-Vankom

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments