10 DEMOGRAFICKÝCH TRENDOV, KTORÉ FORMUJÚ USA A SVET

4
2073

1. Američania sú v porovnaní s minulosťou omnoho viac rasovo a etnicky rôznorodí a očakáva sa, že USA budú v nadchádzajúcich desaťročiach ešte oveľa rozmanitejšie

Meniaca sa tvár Ameriky 1965-2065 (embedované z pewresearch.org)

Predpokladá sa, že v USA od roku 2055 už nebude jediná rasová alebo etnická väčšina. Značná časť tejto zmeny bola (a bude) ťahaná imigráciou. Za posledných 50 rokov prišlo do Spojených štátov takmer 59 miliónov prisťahovalcov, prevažne z Latinskej Ameriky a Ázie. Dnes je v cudzine narodených rekordných takmer 14% ich populácie (v roku 1965 to bolo 5%). V priebehu nasledujúcich 50 rokov sa predpokladá, že väčšina populačného rastu bude spojená s novou ázijskou a hispánskou imigráciou. Americké postoje k imigrácii a rozmanitosť tieto zmeny z väčšej časti podporujú. Američania sa prikláňajú k názoru, že prisťahovalci krajinu skôr posilnia než zaťažia a väčšina uvádza, že rastúca etnická rozmanitosť USA robí z tejto krajiny lepšie miesto pre život.

2. Ázia nahradí Latinskú Ameriku (vrátane Mexika) a stane sa najväčším zdrojom nových prisťahovalcov do USA

Predpokladá sa, že Aziati budú tvoriť najväčšiu skupinu prisťahovalcov (embedované z pewresearch.org)

V jednej z najväčších masových migrácií v novodobej histórii došlo k obratu a čisté migračné toky z Mexika do USA sa dostali medzi rokmi 2009 a 2014 do záporných čísel. To znamená, že v tomto období sa viac Mexičanov vrátilo domov, než prišilo do USA.  Po nepretržitom náraste od roku 1990 poklesla v tomto období aj celková populácia nelegálnych imigrantov z 12,2 milióna v roku 2007 na 11,3 milióna v roku 2014. Teraz sú jedinou veľkou rasovou či etnickou skupinu, ktorej čísla rastú (hlavne kvôli imigrácii) Aziati. Africkí imigranti tvoria z populácie prisťahovalcov do USA malú časť, ale ich počty tiež rastú – od roku 1970 sa každých desať rokov zhruba zdvojnásobujú.

3. Americké demografické zmeny menia voličskú základňu – a americkú politiku

Doteraz najväčšia rozmanitosť voličov sa očakáva v roku 2016 (embedované z pewresearch.org)

V roku 2016 bude kvôli silnému nárastu hispánskych oprávnených voličov (a to najmä mládeže narodenej v USA) voličská základňa Spojených štátov najrôznorodejšia v celej histórii USA. Pri mnohých spoločenských a politických otázkach tiež vznikajú veľké rozdiely v pohľadoch jednotlivých generácií. Množstvo mladých dospelých z generácie tzv. Detí milénia sa na rozdiel od starších prikláňajú pri množstve politických a sociálnych otázok k liberálnym názorom. Taktiež sa menej stotožňujú s politickými stranami, pričom 50% z nich sa považuje za politicky nezávislé osoby.

4. K slovu sa dostáva generácia tzv. detí milénia – mladých dospelých narodených po roku 1980

(embedované z pewresearch.org)

Ľudia z tejto generácie sa od svojich starších spoluobčanov tzv. generácie Baby Boomers (nar. 1946 – 1964) v mnohých ohľadoch výrazne líšia. Sú najviac rasovo rozmanitou generáciou v americkej histórii: 43% dospelých z generácie Detí milénia nie je bielych (je to najvyšší podiel zo všetkých generácií). Sú na ceste byť k dnešnému dňu najvzdelanejšou generáciou, avšak aj za cenu študentských dlhov, ktoré sú okrem slabého trhu práce v posledných rokoch jedným z dôvodov, prečo mnoho z nich stále žije doma s rodičmi. Aj navzdory problémom však ľudia z tejto generácie vidia svoju finančnú budúcnosť najviac pozitívne.

5. Úloha žien v oblasti pracovnej sily a v zastávaní vedúcich pozícií dramaticky vzrástla

Matka ako jediný alebo primárny živiteľ rodiny 1960-2011 (embedované z pewsocialtrends.org)

Miera účasti amerických žien na poli pracovnej sily od roku 1960 stále rastie. V roku 2011 boli matky jediným alebo hlavným živiteľom v rekordných 40% všetkých domácností s deťmi. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sa v priebehu tejto doby zmenšili, ale stále pretrvávajú. Potom ako do pracovného procesu vstúpilo viac žien sa zvýšil aj podiel žien na špičkových vedúcich pracovných miestach. Vo vzťahu k mužom však v politických a podnikateľských kruhoch stále tvoria malú časť národa.[sociallocker id=5464][/sociallocker]

6. Americká rodina sa mení

Počet domácností s dvomi rodičmi klesá (embedované z pewsocialtrends.org)

Počet uzavretých manželstiev desaťročia klesá. Podiel dospelých Američanov, ktorí neboli nikdy ženatý je na historickom maxime. Domácnosti s oboma rodičmi sú v USA na ústupe, zatiaľ čo rozvody, nové sobáše a spolužitie sú na vzostupe. Približne jedno zo šiestich amerických deti teraz žije v zmiešanej rodine. A úlohy matiek a otcov sa zbližujú. Čiastočne v dôsledku vzostupu matky-živiteľa. Otcovia robia viac prác v domácnosti a v oblasti starostlivosti o deti, zatiaľ čo matky robia viac platenej práce mimo domova. Zatiaľ čo takmer polovica domácnostiach s oboma rodičmi má mamu a otca, ktorí obaja pracujú na plný úväzok, 51% Američanov hovorí, že deti sú na tom lepšie s matkou doma.

7. Podiel Američanov, ktorí žijú v domácnostiach strednej triedy sa zmenšuje

Podiel dospelých žijúcich v domácnostiach strednej triedy klesá (ebedované z pewresearch.org)

Podiel amerických dospelých osôb žijúcich v domácnostiach so strednými príjmami klesol v roku 2015 na 50%. Stalo sa tak po viac ako štyroch desaťročiach, počas ktorých tieto domácnosti plnili úlohu národnej ekonomickej väčšiny. A finančné rozdiely sa medzi Američanmi so strednými a vyššími príjmami rozšírili. Príjmy domácností s vyššími príjmami tvoria 49% z celkových príjmov domácností Spojených štátov (v roku 1970 to bolo 29%) a domácnosti s vyššími príjmami vlastnia sedemkrát viac majetku, ako domácnosti so stredným príjmom (v roku 1983 to bolo trikrát viac). Väčšina Američanov tvrdí, že vláda nerobí dosť na to, aby pomohla strednej triede a ani jedna politická strana vo všeobecnosti nie je vnímaná ako obhajca záujmov strednej triedy.

8. Podiel počtu obyvateľov USA hlásiacich sa ku kresťanstvu klesá a počet amerických dospelých, ktorí sa neidentifikujú so žiadnym organizovaným náboženstvom rastie

Trendy vierovyznaní v USA (embedované z pewforum.org)

Kým USA zostávajú domovom pre viac kresťanov než ktorákoľvek iná krajina, percento Američanov identifikujúcich sa ako kresťan kleslo zo 78% v roku 2007 na 71% v roku 2014. Naproti tomu počet ľudí nehlásiacich sa k žiadnemu náboženstvu v danom časovom rozpätí vzrástol o takmer sedem percentuálnych bodov, na takmer 23% dospelých Američanov. Tento trend bol spôsobený z veľkej časti generáciou Detí milénia. 35% z nej sa nehlási k žiadnemu náboženstvu. Nie je to však jedinečný fenomén USA. Ľudia bez vierovyznania sú teraz druhou najväčšou náboženskou skupinou v 48% krajín sveta. Američania sú si tohto posunu dobre vedomí: 72% hovorí, že vplyv náboženstva na verejný život slabne a väčšina z nich to vidí ako zlú vec.

9. Zloženie svetových náboženstiev bude  v roku 2050 výrazne odlišné

Predpokladané zmeny v celosvetovej populácii (embedované z pewforum.org)

V priebehu nasledujúcich štyroch desaťročí kresťania zostanú najväčšou náboženskou skupinou, ale islam porastie rýchlejšie ako ktorékoľvek iné hlavné náboženstvo. Bude sa to diať hlavne preto, že moslimovia sú mladší a majú viac detí ako akékoľvek iné náboženské skupiny po celom svete. Do roku 2050 sa bude počet moslimov počtu kresťanov takmer rovnať. Moslimská populácia v Spojených štátoch zostane malá, ale predpokladá sa že bude rýchlo rásť.

10. Svet starne

Odhady celosvetovej populácie podľa veku (embedované z pewglobal.org)

Demografická budúcnosť pre USA a svet vyzerá úplne inak, než v nedávnej minulosti. Rast od roku 1950 do roku 2010 bol rýchly – svetová populácia sa takmer strojnásobila a obyvateľstvo USA sa zdvojnásobilo. Avšak populačný rast od roku 2010 do roku 2050 sa predpokladá výrazne pomalší a očakáva sa preklopenie populácie do najstarších vekových skupín a to ako celkovo tak i v USA. Verejná mienka o tom, či je rastúci počet starších ľudí problém sa po celom svete dramaticky líši. Najväčšie znepokojenie prevláda vo východnej Ázii, kde veľká väčšina popisuje starnutia ako hlavný problém pre ich krajiny.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

4
najnovšie
najstaršie najpopulárnejšie
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
Peter

Dosť z toho platí aj pre vývoj na Slovensku.

hlava23

aj deti milenia? :D

Peter

To neviem, to si treba prepočítať podľa týchto údajov https://www.youtube.com/watch?v=AKzMxwP9RiM či sa už z nich aj u nás stala najsilnejšia generácia.

Dede

Multikulti sa darí :)