CELKOVÁ SUMA DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV SA POČÍTA NA MILIARDY

0
1630
Zdroj foto: financnasprava.sk

Finančné riaditeľstvo SR v prvom polroku bežného roka povinne zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňového nedoplatku ku koncu predošlého roka presiahla u fyzickej osoby 17 000 EUR a u právnickej osoby 170 000 EUR a nezaniklo právo na ich vymáhanie.

K 31.12.2013 tieto kritériá spĺňalo cez viac ako 1700 právnických osôb a 3100 fyzických. Do spomínaných čísiel nie sú zahrnutí dlžníci za colnú sekciu.

Spolu títo dlžníci ku koncu minulého roka dlhovali Slovenskej republike na daňových nedoplatkoch viac ako 2,127 miliardy EUR. Z toho na fyzické osoby pripadal nedoplatok 333 miliónov EUR a na právnické osoby takmer 1,8 miliardy EUR.

28 fyzických osôb dlhovalo štátu na daniach viac ako milión EUR, pričom na prvých troch miestach sa umiestnili Michal Hromjak (cez 23 miliónov), František Pinke (cez 17 miliónov) a Mikuláš Vareha (cez 16 miliónov).

17 právnických osôb, ktoré mali svoj dlh vyšší ako 100 miliónov EUR spolu štátu dlhovalo takmer pol miliardy EUR.

Na prvom mieste sa nachádzala spoločnosť FINAL TRADING, s.r.o., Trnava s nedoplatkami viac ako 77 miliónov EUR. V poradí druhá, košická spoločnosť ALBO – GOLD, s. r. o. dlžila cez 57 miliónov a nad 50 miliónovou hranicou sa nachádzala aj tretia spoločnosť, SKA Metal, s.r.o., Košice, so svojim dlhom viac ako 53 miliónov EUR.

Pre porovnanie, ročné výdavky štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa v roku 2013 pohybovali na úrovni 15 miliárd EUR.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments