ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA O PROJEKTE VENUS – 2. ROČNÍK

0
182

30. júla sa v Impact Hube v meste Brno konala 2. spoločná konferencia o Projekte Venus a Zdrojovej ekonomike pre tieto dve krajiny. Hoci je tento systém známy už zopár rokov, stále je potrebné o ňom podávať okrem rozširujúcich aj základné informácie, ktoré mnohí ľudia v našich končinách nepoznajú. Medzi oboma ročníkmi prebehla len jedna prednáška v Banskej Bystrici, kde vystúpil na začiatku roka Ing. Marek Kopilec, takže tento rok nebol na prednášky o tomto systéme oproti minulému veľmi bohatý. O to viac bohatší mal byť teda program 2 ročníka.
Z predbežného programu pred akciou vypadla prednáška aktivistu slovenskej sekcie Projektu Venus Tomáša Martinčoka o jazyku, diskusný príspevok ďalšieho aktivistu Mateja Kotiana k vzdelávaniu a vypadol aj nový pozvaný, spoluprednášajúci Bohuslav Škoda, z prednášky o aquapónii. Z programu vypadli z dôvodu ich zaneprázdnenosti. Konferencia začala uvítaním moderátora akcie Mareka Kopilca, ktorý sa zhostil aj spoluorganizácie akcie spolu s Luciou Ďurčovou. Väčší počet zainteresovaných a skúsenosti z minulosti spôsobili aj ďalší kvalitatívny posun vpred. Nasledoval viac než 1,5 hodinový dokument z produkcie Projektu Venus s názvom Voľba je na nás s českými titulkami. Po ňom sa už mohlo pristúpiť k samotným prednáškam na jednotlivé témy. S prvou sa predstavila budúca slovenská POC (pozn. autora: Point of contact – niečo ako oficiálny zaškolený člen Projektu Venus, schopný ho vysvetliť podrobnejšie ľuďom) Lucia Ďurčová na tému základov o Projekte Venus a Zdrojovej ekonomike, kedy zopakovala a prerozprávala pre pochopenie podstatné informácie z dokumentu a nadviazala na ne ďalšími.

Druhá prednáška mala byť najväčším ťahákom konferencie, keďže mal vystúpiť známy slovenský ekonóm Peter Staněk, poradca slovenského premiéra, avšak práve politické aktivity mu znemožnili dostaviť sa osobne. Preto sa s ním prednahrala jeho prednáška, keďže o svojej neúčasti dal vedieť dopredu a aby ľudia, ktorí si už rezervovali miesta, neprišli o to, na čo sa možno najviac tešili. Najmä, ak program aj bez toho prišiel o dvoch účastníkov z minulého roka a jedného nového. Pán Staněk nie je aktivista Projektu Venus, nepropaguje priamo myšlienky Jacqua Fresca, ale dlhšie o ňom vie a mierne sa angažoval pri začiatkoch propagácie Projektu Venus slovenskou aktivistickou sekciou Hnutia Zeitgeist. Keďže nové mestá v Zdrojovej ekonomike by mali byť inteligentné tzv. smart, mnohí boli zvedaví na jeho osobný pohľad na budúcnosť takýchto miest ako od odborníka.

Tretia prednáška bola obsadená ďalším významným odborníkom, ktorý sa venuje téme energetiky a vo svete má za sebou reálne projekty. Pán Milan Hošek taktiež nie je priamo aktivista Projektu Venus, ale má čo povedať k téme energetickej stránky budúcich tzv. smart cities.

Po obednej prestávke nasledovala prednáška českého POC, Jakuba Schöna, ktorý sa venoval najmä prechodu na tento systém. Sám začal s priateľmi pracovať na malej dedinke, ktorá by mohla byť predprípravou na väčšie mesto. Vzhľadom na to, že sa niečo vyzná aj do oblasti energetiky a informačných technológií, prednáška mala byť pútavá z dôvodu, ako skĺbiť jednotlivé znalosti a pohnúť sa k tomu, čo sa chce dosiahnuť.

Ďalšia prednáška bola mierne kontroverzná. Jej obsah totiž rozdelil nielen aktivistov Projektu Venus a Hnutia Zeitgeist, pri ktorých sa Bohumír Bročko najviac angažuje, ale aj aktivistov Projektu Venus navzájom. Niektorí v nej badali kritiku Jacqua Fresca a jeho myšlienok alebo dokonca nepravdivé informácie, ďalší ju považovali za niečo, čo je v myšlienkovom toku. Každopádne Bohumír dostal príležitosť, ľudia na to živo reagovali a tým sa odstránili snáď aj posledné známky nejakej dogmatickosti, ktorú by mohol niekto vidieť v tom, že sa najmä často zdôrazňujú myšlienky Jacqua Fresca.

Posledná prednáška o aquapónii mala zastúpenie v bývalom aktivistovi českej sekcie Projektu Venus Michalovi Fojtíkovi, ktorý sa teraz angažuje vo svojej vlastnej firme, ktorá rieši produkciu potravín novým spôsobom. Pre mestá v Zdrojovej ekonomike sa často navrhuje práve tento spôsob produkcie potravín a navyše Jakub a Michal nadviazali spoluprácu pre prípadné zavedenie takýchto systémov do spomínanej dedinky, ktorá sa buduje. Michalove odborné poznatky tak mohli byť veľmi cenné nielen pre všeobecnú informovanosť verejnosti, ale aj pre pokračovanie aktivít českých a slovenských aktivistov. Niekto by mohol namietať, že si tam spropagoval firmu a Projekt Venus propaguje bezpeňažnú ekonomiku, ale ide práve o to, do akej miery vieme nájsť spoločné body s ľuďmi, ktorí robia biznis teraz a tým, čo sa chce dosiahnuť a nájsť spôsoby, ako sa k cieľom prepracovať. Všetci zatiaľ fungujeme v súčasnom systéme a preto sa netreba takpovediac okrádať o možnosti, ktoré nás vedia k nim priblížiť.

Záver konferencie bol venovaný diskusii o vzdelávaní, ktorá bola moderovaná Marekom Kopilcom. Svoje príspevky predniesli Lýdia Ostradická, ktorá sa venuje domácemu vzdelávaniu a propagátor tzv. slobodných škôl Peter Ščigulinský. Mnohí boli sklamaní, že podľa mnohých ľudí najlepšia časť z minulej konferencie a to diskusia s publikom bola oklieštená len na zopár otázok po jednotlivých prednáškach, ale z časového hľadiska to tentokrát muselo vypadnúť. Do budúcnosti sa však s diskusiou po prednáškach opäť počíta.

Jednotlivé prednášky dostali účastníci, ktorí poskytli svoju mailovú adresu po konferencii napríklad vo forme powerpointových prezentácií. Boli poskytnuté aj kontakty na prednášajúcich. Taktiež od zverejnenia videí je ich možné komentovať a tak môže každý, kto má čo k veci povedať, napomôcť k ďalšiemu rozvoju a postupu českej a slovenskej sekcie Projektu Venus. Od konferencie bola už napríklad v septembri verejná diskusia v českom Kyjove alebo prezentácia občianskeho združenia Projekt udržateľnosti, ktorý na Slovensku zastrešuje mnohých aktivistov slovenskej sekcie Projektu Venus, na bratislavskej konferencii o politických témach. Preto je predpoklad, že sa Projekt Venus má možnosti rozvíjať a do budúcnosti, čo povedať, no bude záležať od počtu ľudí, ktorí sa ho chytia a aj ich kvalít. 

Autor: Marek Kopilec

 

The Venus Project je organizácia, ktorá navrhuje reálny akčný plán pre sociálnu zmenu, plán, ktorý smeruje k mierovej a trvalo udržateľnej globálnej civilizácii.
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre