Návštevnosť portálu podľa Google Analytics

1.12.2014-28.2.2016

Najčítanejšie články podľa Google Analytics za posledné

[google_top_content showhome=no contentfilter=post pageviews=1 number=20 time=3600 timeval=4 titleremove=” | NIE JE TO TAK”]

[google_top_content showhome=no contentfilter=post pageviews=1 number=20 time=3600 timeval=24 titleremove=” | NIE JE TO TAK”]

[google_top_content showhome=no contentfilter=post pageviews=1 number=20 time=86400 timeval=3 titleremove=” | NIE JE TO TAK”]

[google_top_content showhome=no contentfilter=post pageviews=1 number=20 time=86400 timeval=7 titleremove=” | NIE JE TO TAK”]

[google_top_content showhome=no contentfilter=post pageviews=1 number=20 time=86400 timeval=30 titleremove=” | NIE JE TO TAK”]

[google_top_content showhome=no contentfilter=post pageviews=1 number=20 time=86400 timeval=3650 titleremove=” | NIE JE TO TAK”]