ČO JE TO CYKLUS SPÄTNÝCH VÄZIEB V KLIMATICKEJ ZMENE?

0
69
O čo viac ľadu sa roztopí, o to viac tmavých oceánskych plôch vzniká, ktoré neodrážajú, ale naopak, pohlcujú slnečné žiarenie, čím dochádza k väčšiemu otepľovaniu. Foto: Nick Cobbing/Greenpeace/Reuters

V oblasti klimatických zmien je cyklus spätných väzieb ekvivalentom začarovaného kruhu – niečo, čo urýchľuje alebo spomaľuje trend otepľovania. Pozitívny cyklus spätných väzieb urýchľuje nárast teplôt, a naopak, negatívny cyklus spätných väzieb ich spomaľuje.

Vedci si sú vedomí pozitívnej spätnej väzby v klimatickom systéme. Jediným z príkladov je topenie ľadovcov. Ľad je totiž svetlý a odráža značnú časť slnečného svetla, ktoré sa späť odrazí do vesmíru – tento jav limituje množstvo oteplenia, ktoré vzniká. Ale keďže sa svet otepľuje a ľady sa topia, vznikajú tmavé miesta alebo nové vodné plochy, ktoré práve naopak, pohlcujú slnečné svetlo, čo vedie k väčšiemu otepleniu a teda, k ďalšiemu topeniu, tentokrát už vo väčšej miere.

Existujú alebo sú známe aj ďalšie rôzne cykly spätných väzieb, ktoré súvisia napríklad s uvoľňovaním emisií z pôdy a permafrostu, čím tiež prispievajú k k zmenám vyparovania oceánov.

Spätné väzby ako tieto sú samy osebe komplexné a dokonca komplexnejšie, keď sú vnímané ako súčasť integrovaného globálneho klimatického systému. Niektoré z nich už pracujú, pričom iné ešte ani nezačali. Ďalšie, o ktorých ani nevieme že existujú – či pozitívne, alebo negatívne – môžu byť ešte stále objavené. Tieto neistoty spolu s historickými dôkazmi o tom, že sa v minulosti rýchlo menila klíma, viedli jedného z popredných klimatológov k tomu, aby porovnal uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia tak, že „bude dráždiť hada bosou nohou“.

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na