DEKLARÁCIA LEKÁROV II – AKTUALIZÁCIA

0
239
Medzinárodná aliancia lekárov a medicínskych vedcov
GlobalCovidSummit.org
29. októbra 2021
Pôvodná deklaráciu v angličtine / v slovenčine

 

MY, LEKÁRI SVETA, zjednotení a lojálni k Hippokratovej prísahe, uvedomujúc si bezprostrednú hrozbu pre ľudstvo spôsobenú súčasnou politikou COVID-19, sme nútení vyhlásiť nasledovné:

KEĎŽE po 20 mesiacoch výskumu, miliónoch liečených pacientov, stovkách vykonaných klinických štúdií a zdieľaní vedeckých údajov sme preukázali a zdokumentovali náš úspech a pochopenie v boji proti COVID-19;

KEĎŽE pri zvažovaní rizík a prínosov hlavných politických rozhodnutí tisíce lekárov a medicínskych vedcov na celom svete dosiahli konsenzus na troch základných princípoch;

Z TÝCHTO DÔVODOV SME SA:

UZNIESLI, ŽE ZDRAVÉ DETI NEBUDÚ VYSTAVENÉ NÚTENÉMU OČKOVANIU (podporné dôkazy na https://doctorsandscientistsdeclaration.org/)

  • Pre zdravé deti mladšie ako osemnásť rokov existujú zanedbateľné klinické riziká infekcie SARS-CoV-2.
  • Dlhodobú bezpečnosť súčasných vakcín proti COVID u detí nemožno určiť pred zavedením takýchto politík. Bez silných, reprodukovateľných a dlhodobých údajov o ich bezpečnosti zostávajú riziká pre dlhodobý zdravotný stav detí príliš vysoké na to, aby ich používanie u zdravých detí bolo odôvodnené.
  • Deťom hrozia závažné nežiaduce účinky pri podaní vakcíny. U detí bolo zdokumentované trvalé fyzické poškodenie mozgu, srdca, imunitného a reprodukčného systému spojené s genetickými vakcínami na báze S- proteínu SARS-CoV-2.
  • Zdravé, neočkované deti sú rozhodujúce pre dosiahnutie skupinovej imunity. Je dokázané, že prirodzená imunita zvláda infekciu, čo je prínosom pre ochranu komunity, zatiaľ čo stále nie sú k dispozícii dostatočné údaje na posúdenie, či covid vakcíny pomáhajú skupinovej imunite.

UZNIESLI, ŽE PRIRODZENE IMÚNNE OSOBY PO PREKONANÍ SARS-CoV-2 NEBUDÚ SUBJEKTMI ŽIADNYCH OBMEDZENÍ ANI POVINNEJ VAKCINÁCIE (podporné dôkazy na https://doctorsandscientistsdeclaration.org)

  • Prirodzená imunita je najúčinnejším a najdlhšie trvajúcim riešením proti rozvoju ochorenia COVID-19 a jeho závažnejším následkom.
  • Prirodzene imúnne osoby sú vystavené najnižšiemu riziku prenosu, preto by nemali podliehať cestovným, profesionálnym, zdravotným alebo iným sociálnym obmedzeniam.
  • Prirodzená imunita poskytuje najlepší zdroj skupinovej imunity, čo je podmienka nevyhnutná na eradikáciu vírusu Covid.

UZNIESLI, ŽE VŠETKY ZDRAVOTNÍCKE AGENTÚRY A INŠTITÚCIE PRESTANÚ ZASAHOVAŤ DO LIEČBY JEDNOTLIVÝCH PACIENTOV LEKÁRMI
(podporné dôkazy na https://doctorsandscientistsdeclaration.org)

  • Včasná liečba s množstvom dostupných prostriedkov sa ukázala ako bezpečná a účinná a zachránila státisíce životov.
  • Žiadnemu lieku, ktorý už bol schválený regulačným orgánom, nesmie byť obmedzené používanie „off-label“, obzvlášť nie počas globálnej humanitárnej krízy spôsobenej rýchlo mutujúcim vírusom, ktorá si vyžaduje rýchle prijatie liečebných stratégií.
  • Zdravotníckym agentúram bude zakázané zasahovať do predpisovania liečby založenej na dôkazoch, ktorú lekári považujú za potrebnú, a poisťovne musia prestať blokovať platby za život zachraňujúce lieky predpísané lekármi.

ODPORÚČANÉ LEGISLATÍVNE A EXEKUTÍVNE OPATRENIA:

Sme toho názoru, že porušovanie ktorejkoľvek z týchto troch zásad zbytočne a bezprostredne riskuje životy našich občanov. Týmto odporúčame vedúcim predstaviteľom provincií, regiónov a štátov, aby uzákonili alebo prijali výkonné opatrenia na zákaz troch vyššie popísaných praktík.

NA DÔKAZ TOHO signatári podpísali túto Deklaráciu.

Signatári

Lekári a medicínski vedci

Dr. Ira Bernstein, co-founder, Canadian Covid Care Alliance; lecturer, Dept. of Family and Community Medicine, University of Toronto

Dr. Paul E. Alexander, clinical epidemiologist, former WHO-PAHO and US HHS consultant/senior Covid Pandemic advisor

Dr. Pierre Kory, critical care and pulmonary medicine specialist, former Chief of Critical Care Service and Medical Director of Trauma and Life Support Center at University of Wisconsin

Dr. Héctor Carvallo, former professor of Internal Medicine, Universidad de Buenos Aires, former Director Ezeiza Hospital, Buenos Aires, Argentina

Dr. Mobeen Syed, physician, computer scientist, CEO of DrBeen Corp (US), clinical consultant (Pakistan)

Dr. Paul E. Marik, professor of medicine and Chief of Pulmonary and Critical Care Medicine, Eastern Virginia Medical School

Dr. Flavio Cadegiani, endocrinologist & visiting professor, faculty of Floriano (FAESF); ad hoc consultant, Brazilian Health Regulatory Agency (Anvisa); consultant for National Commission for Incorporation of New Technologies, Devices and Drugs, Brazil

Dr. Marc G. Wathelet, molecular biologist, innate immunology and coronavirus expert, consultant, Belgium

Dr. Tess Lawrie, Director, The Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd; founder, British Ivermectin Recommendation Development; CEO of non-profit Ebmcsquared CiC

Dr. Eivind H. Vinjevoll, senior consultant of anesthesiology and intensive care medicine, chief medical advisor of emergency medicine, Volda, Norway

Dr. Heather Gessling, family medicine doctor in Columbia, Missouri

Dr. Mark McDonald, double board-certified child and adolescent psychiatrist, Los Angeles, California

Dr. Olufemi Emmanuel Babalola, professor of ophthalmology, IP HOD Surgery, Bingham University, Jos/Karu, Nigeria

Dr. Richard Urso, scientist, sole inventor of an FDA-approved wound healing drug, former Chief of Orbital Oncology at MD Anderson Cancer Center

Dr. John Littell, family physician, with practices in Kissimmee and Ocala, Florida

Dr. Ryan Cole, board-certified pathologist, CEO of Cole Diagnostics, Boise, Idaho

Dr. Brian Tyson, family medicine doctor, Urgent Care Covid Clinic, Imperial Valley, California

Prof. Andrea G. Stramezzi, Italy

Dr. Zsuszanna Ragó, specialist in coronavirus, primary care; IVERCOV project leader, University of Debrecen, Hungary

Dr. Robert W. Malone, gene therapy, bio-defense, vaccines and immunology; discoverer of in-vitro and in-vivo RNA transfection and architect of mRNA vaccine platform

Dr. Jean-Jacques Rajter, critical care, pulmonary medicine, sleep medicine

Dr. Wong Ang Peng, Malaysian Alliance for Effective Covid Control (MAECC)

Dr. Peter McCullough, clinical cardiologist, preventive cardiology and advanced lipidology, former vice chief of internal medicine at Baylor University Medical Center

Dr. Jose Iglesias, associate professor, Hackensack Meridian School of Medicine at Seton Hall

Dr. Geert Vanden Bossche, virology, vaccine R&D, former Sr Ebola Program Manager, Global Alliance for Vaccines & Immunization (GAVI), former Head of Vaccine Development Office, German Center for Infection Research

Dr. Li-Meng Yan, independent virologist, former researcher, Hong Kong University

Dr. Yoav Yehezkelli, lecturer, Tel Aviv University; former director of research and primary care medicine, Meuhedet Health Services; co-founder of Israeli epidemic management team

Dr. Catherine L. Lawson, research professor, Institute for Quantitative Biomedicine, Rutgers University, Piscataway, New Jersey

Dr. Barton Lane, emeritus professor of diagnostic radiology, Stanford University Medical Center, Palo Alto, California

Dr. Domingo Luis Cáceres Ortiz, family medicine specialist, president of the Medical Foundation of the College of Surgeons of Puerto Rico

Dr. Grace Lu-Yao, professor and vice-chair, Department of Medical Oncology, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania

Dr. Claudio Saliba de Avelar, medical coordinator, Espaço Mulher, Pardini Institute, Belo Horizonte, Brazil

Dr. Claudia Chaufan, professor, Health Policy and Global Health, York University, Toronto

Dr. Gregory Dembo, director of Transplant Anesthesia, University of Washington Medical Center, Seattle, Washington

Dr. Paul Carter, orthopedic surgeon, Los Angeles County-USC Medical Center, California

Dr. Panayiotis A. Ellinas, family medicine, former US Army Lt Colonel and Army Surgeon General Subject Matter Expert in preventive medicine

Dr. Mark Dunphy, nuclear medicine physician, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, New York

Dr. Brian J. Koos, maternal and fetal medicine, UCLA Medical Center, Los Angeles, California

Dr. Vladimir Algarin, general practitioner, Carolina, Puerto Rico

Dr. Sandra Bezares, internal medicine specialist, Caguas, Puerto Rico

Dr. Alberto Pupi, professor of clinical pathophysiology, University of Florence Medical College, Italy

Dr. Thomas A. Johnson, internal medicine, Ascension Medical Group, Brookfield, Wisconsin

Dr. Orest Stecyk, family medicine, UH Cleveland Medical Center, Cleveland, Ohio

Dr. Peter Parry, associate professor, child & adolescent psychiatry, The University of Queensland, Brisbane, Australia

Dr. Giovanni Frajese, endocrinology and cancer research; associate professor, Applied Medical Technical Sciences, University of Rome “Foro Italico”, Rome, Italy

Dr. Eric Wargotz, Clinical Professor of Pathology & Laboratory Medicine, the George Washington University School of Medicine, Washington, DC

Dr. Phillip Sirota, Veterans Affairs Health Care System, Phoenix, Arizona

Dr. Donald W. Miller, retired Professor Emeritus of Surgery, former Chief of Division of Cardiothoracic Surgery, University of Washington School of Medicine, Seattle, Washington

Dr. Xiaoxu Lin, former microbiologist, Walter Reed Army Institute of Research, Viral Diseases Branch, former in-theater infectious diseases surveillance lab head, US Army

Dr. R. Duane Cook, thoracic and cardiovascular surgeon, University of Florida Health

Dr. Sylvia Monserrate Nunez Fidalgo, general practitioner, San Juan, Puerto Rico

Dr. Ming Chu Wang, Department of Anesthesia, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan

Dr. Ondrej Halgas, biomedical researcher, University of Toronto, Canada

Dr. Mark Kreimer, board certified emergency medicine physician, Brooklyn, New York

Dr. Ram Duriseti, clinical associate professor, Stanford University Division of Emergency Medicine, Palo Alto, California

Dr. Kraig Lage, diagnostic radiology, University Of Missouri HealthCare, Columbia, Missouri

Dr. Annie L. Emmick, board certified pediatric specialist, Northwestern Medicine, Illinois

Dr. Mario Beauregard, neuroscientist, Department of Psychology, University of Arizona

Dr. Brent Stewart, Emeritus Professor, Diagnostic Physics, University of Washington School of Medicine, Seattle, Washington

Dr. Andrei N. Tchernitchin, director of Laboratory of Experimental Endocrinology and Environmental Pathology ICBM, Faculty of Medicine, University of Chile

Dr Simon J Thornley, public health physician, lecturer and researcher in epidemiology and biostatistics, University of Auckland, New Zealand

Dr. Spiro P. Pantazatos, Assistant Professor of Clinical Neurobiology (Psychiatry) at Columbia University, research scientist at New York State Psychiatric Institute

Dr. Marialuisa Partisani, deputy head, general medicine, HIV infection care center, Hopitaux Universitaires de Strasbourg, France

Professor Fernando Nobre, Médical School University of Lisbon; founder and President of AMI (International Medical Assistance Foundation); recipient of the Légion d‘Honneur

Dr. Allesandro Santin, professor of obstetrics, gynecology, and reproductive sciences, Yale School of Medicine; Disease Aligned Research team leader, Yale Cancer Center

Dr. Marie Kuffner, former professor of clinical anesthesiology and former chief of staff, UCLA Medical Center; past president of the California Medical Association

A tisíce ďalších lekárov, medicínskych vedcov a výskumníkov z celého sveta.

Slovenský preklad: MUDr. Juraj Mesík, 23. 11. 2021

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre