TRI NÁBOŽENSTVÁ POD JEDNOU STRECHOU V BERLÍNE

0
239

Iniciatíva skupiny kresťanov, moslimov a židov vybudovať v Berlíne priestor, v ktorom by boli kostol, synagóga a mešita spojené pod jednou strechou, získala prvý milión eur pre svoju realizáciu.

Rabín Tovia Ben Chorin, imám Kadir Sanci a farár Gregor Hohberg stoja za myšlienkou a snahou o vybudovať Dom Jedného (House of One) – modernú stavbu, v ktorej by tieto tri náboženstvá mohli vedľa seba koexistovať vo vzájomnom rešpekte, priateľstve a dialógu. Všetky tri by disponovali rovnako veľkými, pre svoje potreby zodpovedajúcimi  priestormi a tieto by boli vzájomne prepojené spoločnou miestnosťou v strede chrámu, ktorá by slúžila na stretávanie, spoznávanie a diskusie veriacich z rôznych náboženských komunít.

Tvorcovia sa rozhodli pre získavanie financií na realizáciu stavby pomocou moderného crowdfundingu (davových internetových zbierok), nakoľko zastúpenie a finančné možnosti jednotlivých náboženstiev sú v Berlíne značne nerovnomerné. Každý darca si tak môže zakúpiť symbolickú tehlu za 10 € na internetových stránkach Domu Jedného. Cieľom iniciatívy je zhromaždiť 43.5 eur € na vybudovanie naprojektovanej stavby. Po vyše roku trvania projektu sa podarilo zozbierať prvý milión.

Okrem svojich podporovateľov, má inovatívna myšlienka priblíženia a priateľstva svetových náboženstiev, aj svojich kritikov, ako medzi jednotlivými veriacimi, tak aj medzi niektorými náboženskými predstaviteľmi.

Ak sa nepodarí vyzbierať 43.5 mil €, iniciátori majú snahu pokračovať ďalej, na vybudovanie základnej verzii stavby by im postačilo aj 10 mil €, a ak sa im nepodarí dosiahnuť ani tento cieľ, budú peniaze vynaložené na projekty, ktoré “prispievajú k porozumeniu medzi náboženstvami”.

ZDROJtheguardian.com
MATEJKO
Situácii v Sýrii sa venujem 8 rokov, okrem toho príležitostne prekladám články a videá geopolitického charakteru, s dôrazom na historické a kultúrno-spoločenské súvislosti, ako aj na vplyv západnej hemisféry na zvyšok sveta.

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na