E-LEARNINGOVÝ KURZ HOLOKAUST AKO NÁSTROJ VÝCHOVY K POSTOJOM

0
287

Kurz Holokaust ako nástroj výchovy k postojom vyvinula Nadácia Milana Šimečku v rámci svojho programu Pamäť. Kurz sa bude venovať témam súvisiacim s holokaustom a prebieha v online prostredí. Je bez účastníckeho poplatku. Náklady na cestovné, ubytovanie a stravu počas úvodného a záverečného semináru hradí Nadácia Milana Šimečku. Realizuje sa s podporou The Conference on Jewish Material Claims Against Germany.

Jednotlivé lekcie sa budú zaoberať týmito témami:

• o najstaršej nenávisti – antijudaizmus a antisemitizmus a ich korene, história a prejavy v minulosti a v 20. storočí;
• o koreňoch nenávisti a hľadaní „obetných baránkov“ – mechanizmus budovania predsudkov, stereotypov a mýtov, xenofóbia, propaganda a konšpirácie v súčasnosti, kritické myslenie a jeho princípy;
• o hodnote ľudského života – legislatívny rámec obmedzovania a porušovania ľudských a občianskych práv, dôsledky legislatívnych opatrení smerujúcich k tzv. konečnému riešeniu, dôležitosť podpory a ochrany ľudských práv;
• o blahobyte a „blahobyte“ – deklarovaný ekonomický a kultúrny rozvoj krajiny na úkor rozvoja a života istej časti obyvateľstva, arizácie a pracovné tábory na Slovensku, konformizmus, strach, kolaborácia, premena „slušného“ človeka, súčasné vnímanie vojnovej Slovenskej republiky;
• o malých a veľkých hrdinstvách – príbehy záchrany, odvahy a osobnej angažovanosti;
• o malých a veľkých dejinách – dejiny každodennosti, osobné príbehy v kontexte veľkých dejín, dopad holokaustu na ďalšie generácie židovského obyvateľstva;
• o pamäti, zabúdaní a pripomínaní – holokaust v kontexte ostatných genocíd, zmysel a formy pripomínania, otvorený a skrytý rasizmus, jeho formy a prejavy po 2. svetovej vojne i súčasnosti;
• individuálne záverečné práce účastníkov kurzu.

[sociallocker id=2937][/sociallocker]Kurz je rozdelený do troch fáz:
• úvodný seminár (6. až 8. novembra 2015, Bratislava)
• 8 lekcií online kurzu v trojtýždňovom cykle (november 2015 až apríl 2016)
• záverečné prezentácie a hodnotenie (máj 2015)

Lektori

PhDr. Katarína Hradská, PhD. – Historický ústav SAV, Bratislava
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. – Pedagogická fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. – Dokumentačné stredisko holokaustu; Ústav etnológie SAV, Bratislava
Mgr. Jana N. Hradská – Nadácia Milana Šimečku, Bratislava
Mgr. Andrej Návojský – Nadácia Milana Šimečku, Bratislava

Na kurz Holokaust ako nástroj výchovy k postojom sa mohli záujemcovia prihlásiť do pondelka 28. septembra 2015 zaslaním nasledujúcich dokumentov:
• vyplnenej záväznej prihlášky;
• štruktúrovaného životopisu;
• motivačného listu v rozsahu jednej až dvoch strán, v ktorom opísali osobnú motiváciu prihlásiť sa, vlastné vzdelávacie skúsenosti a potreby, výchovné a vzdelávacie potreby svojich žiakov / študentov a prípadne aj skúsenosti so vzdelávaním o holokauste.

Na kurz sa prihlásilo 34 ľudí.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments