ELEKTROMOBILY NEMUSIA BYŤ AŽ TAKÉ “ZELENÉ”, AKO SME SI MYSLELI

0
246

Vedci potvrdzujú, že elektromobily neznižujú znečistenie vzduchu a nezlepšujú zdravie, pokiaľ nevyužívajú alternatívny spôsob generovania elektriny.

Povedú elektromobily k čistejšiemu vzduchu a zlepšeniu zdravotného stavu ľudí? Podľa novej štúdie, vedci hovoria, že áno, ale len ak budú využívať alternatívne zdroje generovania elektriny.

Je to staré známe kto z koho: Zástancovia áut poháňaných alternatívnou energiou vyzdvihujú ich vlastnosť šetriť životné prostredie, ako napríklad zníženie uhlíkových emisií z výfuku. Na druhej strane odporcovia poukazujú na skryté náklady, ako fakt, že energia pre elektromobily sa vyrába spaľovaním ohromného množstva uhlia. Vedci by preto radi vniesli konkrétne čísla do tejto debaty. A tak tím pod vedením Christophera Tessuma, environmentálny inžinier z Univerzity v Minnesote, Minneapolis, sa odhodlal preskúmať rôzne vplyvy alternatívnych pohonov áut na ľudský organizmus. Zistenia boli zverejnené v Proceedings of the National Academy of Sciences.

Vedci sa pozreli na desať alternatív benzínu, medzi ktorými boli dízel, stlačený zemný plyn, etanol z kukurice, etanol z celulózy, a elektromobily poháňané šiestimi rôznymi spôsobmi: elektrinou z uhlia, zemným plynom, spaľovaním kukuričných listov a stonky, vetrom, vodou a solárnou energiou. A nakoniec zisťovali, aký by malo vplyv na životné prostredie nahradenie 10% vozidiel poháňaných benzínom v Spojených štátoch do roku 2020.

Jason Hill, spoluautor štúdie a environmentálny inžinier z Univerzity  v Minnesote, tvrdí „je nutné pripomenúť, že toto je štúdia o znečisťujúcich látkach a ich vplyve na ľudské zdravie – nie o klimatickej zmene. Prešli sme všetko dopodrobna, od spôsobu produkcie a využitie paliva, ako je extrakcia, rafinácia a transport, až k spôsobu, ako mení ozónovú vrstvu a koncentráciu atmosférických znečisťujúcich látok,“ a dodáva „do výskumu sme zahrnuli aj miesta, kde ľudia bývajú v Spojených štátoch, a použili meteorologické a chemické transportné modely, aby sme zistili, ako často a koľko ľudí je vystavených znečisťujúcim látkam, vypočítali mieru škodlivosti na ľudské zdravie a finančné náklady súvisiace s liečbou.“

Zistené skutočnosti odhalili dramatické výkyvy v pozitívnej aj negatívnej oblasti a vplyvu na zdravie rôznych typov pohonných systémov. Vozidlá s vnútorným spaľovaním poháňané etanolom z kukurice a elektromobily poháňané elektrinou získanej zo spaľovania uhlia sú skutoční hriešnici; podľa štúdie, ich vplyvy na zdravie sú o 80% horšie v porovnaní automobilmi na benzín. No elektromobily poháňané elektrinou zo zemného plynu, vetra, vody alebo solárnej energie môžu znížiť dopady na zdravie minimálne o 50% v porovnaní s benzínovými autami.

„Prekvapilo nás, že u mnohých alternatívnych pohonných systémoch a technológiách, ktoré sú pred spoločnosťou prezentované ako šetrnejšie k životnému prostrediu ako bežné vozidlá jazdiace na benzín, sme nezaznamenali výrazné zníženie v kvalite ovzdušia, ktorá priamo ovplyvňuje zdravie,“ prezradil Tessum. „Tým najdôležitejším aspektom bolo, že elektromobily dokážu zlepšiť čistotu ovzdušia a tým menej ľudí bude mať zdravotné ťažkosti, no to len v prípade, že elektrinu budú produkovať čisté zdroje energie (vietor, slnko, voda). Prispôsobiť totiž elektromobily bez podniknutia takýchto opatrení, t.j. s cieľom využívať čisté zdroje energie, by bolo ďaleko horšie pre zdravie verejnosti ako používať aj naďalej konvenčné benzínové automobily.“

Batérie do elektromobilov predstavujú tiež problém, ktorý sa ale postupne mení. Podľa Tessuma, predošlé výskumy upozorňovali, že emisie vznikajúce pri produkcii batérií do elektromobilov robia z týchto áut ešte horšie vozidlá ako tie, ktoré jazdia na benzín, aj napriek tomu, že elektrina, ktorá ich poháňa, pochádza z neznečisťujúcich zdrojov. „Technológia batérií sa vyvíja veľmi rýchlo,“ približuje. „Použitím aktualizovaných odhadov emisií z výroby batérií a zohľadnením skutočnosti, že veľká časť emisií znečisťujúcich látok z dodávateľského reťazca výroby batérií sa vyskytuje vo vzdialených oblastiach, ktoré sú ďaleko od ľudí, sme zistili, že zdravotné dopady výroby batérií do elektrických vozidiel sú oveľa nižšie ako pôvodné odhady.“

Tessum sám priznal, že v budúcnosti chce so svojím tímom preskúmať potenciálne dopady alternatívnych palív mimo Spojených štátov. „Taktiež by sme chceli zistiť, či niektoré oblasti môžu mať väčší úžitok z elektrických vozidiel ako iné, aby sme vedeli, či existujú spôsoby, ako zaviesť elektromobily pre optimálny dopad na životné prostredie i zdravie človeka,“ dodáva Hill. „Možno dotácie alebo daňové úľavy by tak pomohli týmto oblastiam prosperovať [z elektromobilov] čo najviac.“