FORMULÁR FOTO

  Autor fotografie (bude zverejnený) (povinné)

  Čo najpresnejší dátum, kedy fotografia vznikla

  Stručný a výstižný popis toho, čo je na fotografii zaznamenané (povinné)

  Prílohy (max.veľkosť prílohy 15MB) (ak máte zmluvy, prípadne inú dokumentáciu súvisiacu so zárezom)

  E-mail (NEBUDE NIKDE ZVEREJNENÝ)

  Čestne prehlasujem, že som autorom odosielanej fotografie a jej odoslaním udeľujem súhlas na bezodplatné zverejnenie na stránkach a sociálnych sieťach portálu www.niejetotak.sk