FORMULÁR FOTO

Autor fotografie (bude zverejnený) (povinné)

Čo najpresnejší dátum, kedy fotografia vznikla

Stručný a výstižný popis toho, čo je na fotografii zaznamenané (povinné)

Prílohy (max.veľkosť prílohy 15MB) (ak máte zmluvy, prípadne inú dokumentáciu súvisiacu so zárezom)

E-mail (NEBUDE NIKDE ZVEREJNENÝ)

Čestne prehlasujem, že som autorom odosielanej fotografie a jej odoslaním udeľujem súhlas na bezodplatné zverejnenie na stránkach a sociálnych sieťach portálu www.niejetotak.sk