FORMULÁR RÍNOK

Aký je váš status? (povinné)

Do ktorej kategérie chcete pridať príspevok? (povinné)

Názov navrhovaného miesta na Rínku (povinné)

Okres (povinné)

Adresa:

Produkt, resp. produkty v ponuke (povinné)

Druh ponuky (povinné)

Upresnenie obdobia platnosti ponuky (pri sezónnej ponuke)

Aspoň jeden z nižšie uvedenách kontaktov na zverejnenie je povinný

Www stránka (na zverejnenie)

telefónne číslo (na zverejnenie)

E-mail (na zverejnenie)

Prílohy (max.veľkosť prílohy 15MB) (logá, fotografie, atď)

E-mail (pre prípadné doplňujúce otázky z našej strany-NEBUDE NIKDE ZVEREJNENÝ)