FORMULÁR ROVÁŠ

  Čo chcete urobiť? (povinné)

  Typ rováša (povinné)

  Názov rováša (povinné)

  Čo najpresnejší dátum, kedy sa udalosti súvisiace so zárezom udiali

  Stručný a výstižný popis, čoho sa má týkať nový zárez (povinné)

  Čo najpresnejšia hodnota zárezu (uvádzajte aj menu SKK resp. EUR)

  Odkaz na www stránku (v prípade, že sa o informáciách súvisiacich so zárezom už písalo)

  Prílohy (max.veľkosť prílohy 15MB) (ak máte zmluvy, prípadne inú dokumentáciu súvisiacu so zárezom)

  E-mail (pre prípadné doplňujúce otázky z našej strany-NEBUDE NIKDE ZVEREJNENÝ)