INTERNET VECÍ

0
163
Foto: Marcus Brown (CC BY-SA 2.0)

Téma vo všeobecnosti

V prvej časti mojej kritickej analýzy by som chcel predstaviť tri hlavné témy, o ktorých budem hovoriť ako jednej, pretože sú vzájomne prepojené.

Prvá téma sa bude týkať narušenia ekonomiky a bude analyzovať ekonomickú a sociálnu interakciu ako výsledok zavádzania inovatívnych technológií.

Druhý vzájomne súvisiaci problém sa bude zameriavať na internet vecí (IoT) a jeho rušivú silu v rámci odvetví vytvárajúcich nové efektívnejšie technológie, ktoré si vyžadujú menšie zásahy človeka a spôsobujú takzvanú technologickú nezamestnanosť.

V poslednej časti sa budem zaoberať neefektívnosťou našich sociálnych systémov a porovnávať ich s našimi technologickými pokrokmi, ktoré sa nezhodujú.

Čo je internet vecí?

Internet vecí (IoT) je vzájomné prepojenie fyzických zariadení, vozidiel (tiež označovaných ako „pripojené zariadenia“ a „inteligentné zariadenia“), budov a ďalších položiek, ktoré sú zabudované do elektroniky, softvéru, snímačov, ovládacích prvkov a sieťového pripojenia, ktoré umožňujú týmto objektom zbierať a vymieňať údaje. (1)

Technologický pokrok časť 1

Aby sme mohli hovoriť o dôležitosti a nebezpečenstvách, ktoré prinášajú tieto technológie, musíme pochopiť samotný technologický pokrok.

Podľa vynálezcu a futuristu Ray Kurzweila je rýchlosť inovácií vývoja technológií exponenciálna.2

Trvalo nám 8000 rokov od poľnohospodárskej revolúcie po priemyselnú revolúciu. Potom 120 rokov od tohto obdobia do obdobia vývoja žiarovky. Ďalších 90 rokov odtiaľ do pristátia na Mesiaci a len 22 rokov od pristátia na Mesiaci k World Wide Web. Najvýznamnejší pokrok sa však uskutočnil až v poslednej dobe. Za 9 rokov sa nám podarilo sekvenovanie ľudského genómu.

Zdroj: Time Magazine
Zdroj: Time Magazine

Rýchlosť inovácie však nie je jediná vec, ktorá exponenciálne zrýchľuje. Existuje aj exponenciálny rast výpočtovej sily, ktorý by mohol byť ilustrovaný takto: Exponenciálna digitálna technológia umožňuje dieťaťu v Afrike so smartfónom získať inteligentnejší prístup k vedomostiam, ako mal pred 20 rokmi prezident Spojených štátov. (2)

Toto bolo umožnené takzvaným Moorovým zákonom, ktorým je pozorovanie, že počet tranzistorov v hustom integrovanom obvode sa zdvojnásobuje približne každé dva roky. (3)

Technologický pokrok časť 2

Ale IoT sa netýka iba výpočtovej sily, ale aj iných fyzických zariadení, ako sú tranzistory, stroje, budovy atď. Pokrok v IoT vysvetľuje Andrew McAfee, vedec z MIT, ktorý skúma, ako technologický pokrok mení podnikanie, hospodárstvo a spoločnosť.

Andrew je presvedčený, že Moorov zákon, ktorý je spájaný len s výpočtovou silou, teraz prechádza do iných oblastí, v ktorých môžeme vidieť zdvojnásobenie vo vývoji a tým umožňuje obrovský pokrok v oblasti Internetu vecí. (4)

Téma 1: Hospodárske narušenie

Podľa knihy „Spoločnosť s nulovými marginálnymi nákladmi“, ktorú napísal Jeremy Rifkin, ktorý je americkým ekonomickým a sociálnym teoretikom a politickým poradcom (pre Nemecko, Čínu), kapitalizmus, ako ho poznáme, sa blíži k svojmu koncu kvôli nášmu technologickému pokroku hlavne našim nedávnym vynálezom nazvaným Internet vecí.

Základná myšlienka knihy uvádza, že globálna konkurencia, ktorá sa snaží znížiť marginálne náklady na produkty a služby prinúti podniky, aby zaviedli efektívnejšie technológie, urýchľovali produktivitu až do okamihu, keď marginálne výrobné náklady dosiahli nulu, takže tovar a služby sú „neoceniteľné“ a potenciálne volne dostupné, čím sa ukončí zisk a znemožní sa trhová výmenná ekonomika.

Počas uplynulého desaťročia sa milióny spotrebiteľov stali „zapojenými spotrebiteľmi“, lebo produkovali a zdieľali hudbu, videá, správy a vedomosti s takmer nulovými hraničnými nákladmi a takmer bezplatne a zmenšovali príjmy v hudobnom, novinovom a knižnom vydavateľskom priemysle.

Ak sa informačný tovar, ako je uvedené vyššie, distribuuje pri hraničných výrobných nákladoch, ktoré sú nulové alebo blízke nule, nemôžu byť vytvorené a vyrábané spoločnosťami, ktoré vyhľadávajú zisky z takejto činnosti.

Teraz to ešte stále do určitej miery ovplyvňuje iba digitálny priemysel, ale existuje veľký posun v paradigme, v ktorej sa internet pripája k všetkým ostatným zariadeniam (veciam) na svete, a preto niektorí ľudia môžu nazývať „Internet Veci“ ako „Internet všetkého“.

Konvergencia komunikačného internetu s novým internetom s obnoviteľnou energiou a automatizovaným logistickým internetom v inteligentnom, interoperabilnom systéme internetového pripojenia vedie k štvrtej priemyselnej revolúcii.

Teraz existuje 11 miliárd senzorov, ktoré spájajú zariadenia s internetom vecí a do roku 2030 sa pripojí k prírodným zdrojom, výrobným linkám, skladom, dopravným sieťam, elektrickej sieti a recyklačným tokom 100 biliónov senzorov a implantuje sa do domácností, kancelárií, obchodov a vozidiel – neustále odosielajúc obrovské množstvá dát (Big Data) do internetu energetiky, logistiky a komunikácie.

Ktokoľvek bude môcť pristupovať k internetu vecí a používať veľkú kolekciu dát (Big Data) a analýzy na vývoj prediktívnych algoritmov, ktoré môžu zvýšiť efektívnosť, dramaticky zvýšiť produktivitu a znížiť marginálne náklady na výrobu a distribúciu fyzických vecí vrátane energie, výrobkov a služieb takmer na nulu, rovnako ako teraz s informačným tovarom. (5)

Téma 2: Narušenie v rámci odvetví

Toto je extrapolácia z knihy Second Machine Age, ktorú napísali dvaja profesori MIT Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee.

Ľudia sa vždy obávajú nových technológií, ktoré robia ľudí nepotrebných. Technológia doteraz vytvorila viac pracovných miest než zničila tým, že vytvorila nové kategórie tovarov a služieb. Tkáči sa stali pisármi; pisári sa stali počítačovými programátormi. Mzdy strednej triedy sa neustále zvyšovali; Stúpajúci príliv zdvihol všetky lode. Ale digitálna technológia, ktorú teraz poznáme, je iná. Má svojich obľúbencov.

Porovnajte dve fotografické spoločnosti. Spoločnosť Kodak bola založená v roku 1880 a na svojom vrchole zamestnávala takmer 145 300 ľudí a oveľa viac nepriamo zamestnaných dodávateľov a maloobchodníkov. Zakladajúca rodina spoločnosti Kodak, Eastmans, sa stala bohatou a zároveň poskytovala kvalifikované pracovné miesta pre niekoľko generácií amerických občanov strednej triedy. Spoločnosť Instagram bola založená v roku 2010 tímom pätnástich ľudí. V roku 2012 bola predaná Facebooku za viac ako jednu miliardu dolárov. Facebook, ktorého hodnota je oveľa väčšia ako Kodaku kedy bola, zamestnáva menej ako 5 000 ľudí. Najmenej desať z nich má majetok desaťkrát vyšší ako v prípade Georgea Eastmana. (6)

Zastarané argumenty

Jeden zo zastaraných argumentov je takzvaný Ludditeov omyl. Ludditeovci tvorili skupinu anglických textilných robotníkov a tkáčov v 19. storočí, ktorí zničili tkáčske stroje formou protestu. (7)

Táto terminológia sa niekedy používa ako argument proti technologickej nezamestnanosti z dôvodu technologického pokroku. Ľudia, ktorí používajú tento argument, očakávajú, že technologický pokrok nebude mať dlhodobý vplyv.

Druhým bežným argumentom je, že na jednej strane nová technológia zničila určité odvetvia, ale na druhej strane vytvorila nové a mohla podporiť väčšiu pracovnú silu za posledné dve storočia.

Druhý argument je v skutočnosti pravdou, pretože v posledných dvoch storočiach sme mohli zamestnať viac a viac ľudí. Napríklad v roku 1804 sme mali 1 miliardu obyvateľov, v roku 1900 sa počet obyvateľov zvýšil na 1,6 miliardy a v roku 2011 máme na planéte Zem 7 miliárd ľudí. (8)

Prečo sú zastarané?

Pokrok v oblasti technológií, ako sme videli v prvej časti tejto analýzy, je exponenciálny.

Znamená to, že tento rast by mohol vyzerať lineárne pre niektorých ekonómov alebo iných ľudí, ktorí analyzujú tento problém pri analýze globálneho pokroku technológií. Videli sme však, ako sa technologické inovácie vyvíjali počas posledných 8000 tisíc rokov a ako postupnosť každého vynálezu trvala menej času.

Kritici Moorsovho zákona hovoria, že nemôžeme postupovať nekonečne a urobiť tranzistory ešte menšími, takže Moorsov zákon nakoniec zanikne.

Tento argument môže byť pravdivý, ale iba pokiaľ ide o určitú paradigmu (technológiu). Samotný exponenciálny rast bude pokračovať inou technológiou, ako to bolo v minulosti.

Za posledných 110 rokoch sme prešli z elektromechanických počítačov, ktoré používali perforované karty k počítačom, ktoré používajú relé a neskôr ku vákuovým trubiciam. Potom sme pokračovali s objemnými tranzistormi až k integrovaným obvodom s miliardami tranzistorov na čipe. (9)

Nedostatky našich sociálnych systémov

Súčasný sociálno-ekonomický systém nie je schopný zvládnuť naše technologické možnosti a potrebuje prechod na inú ekonomickú paradigmu.

Znamená to, že stagnujeme ako spoločnosť, ktorá sa drží nášho starého hodnotového systému v čase exponenciálneho rastu našej technológie a vedomostí.

Premeňme to do údajovej perspektívy, ktorá poukáže na neefektívnosť nášho súčasného ekonomického systému a objasní niktoré prorocké vedecké analýzy, ktorá by mohli na prvý pohľad vyvrátiť naše argumenty, ale len kvôli tendenciám „selektívneho vyberania informácii“, ktoré vychádzajú z neholistickej analýzy.

Tvorba potravín

V správe z roku 2013 britskej inštitúcie mechanických inžinierov (IME) sa odhaduje, že 30-50% (alebo 1,2-2 miliárd ton) všetkých vyrobených potravín zostáva neskonzumovaných. (10)

Hlad súvisiaci so smrťou

Podľa OSN približne 21 000 ľudí zomrie každý deň hladom alebo príčinami súvisiacimi s hladom. Toto je jedna osoba každé štyri sekundy. (11)

Prerozdeľovanie bohatstva

Svetové ekonomické fórum v Davose odhalilo správu Oxfamu o prerozdelení bohatstva, podľa ktorej 85 najbohatších ľudí je tak bohatých ako najchudobnejšia polovica sveta (3,5 miliardy ľudí). (12)

Existujú pozitívne správy?

Teraz v tomto bode som ukázal niektoré extrémy našej takzvanej civilizovanej spoločnosti, ale existujú niektoré štúdie, ktoré by povedali, že to všetko je výhodnejšie v porovnaní s minulosťou. To je samozrejme neholistická perspektíva, o ktorej budeme diskutovať neskôr.

Chudoba:

Napríklad v roku 1820 tvoril počet ľudí žijúcich v extrémnej chudobe 95% svetovej populácie a v roku 2015 to bolo len 10%.

Gramotnosť:

Pokiaľ ide o gramotnosť, ktorá je základnou schopnosťou čítať, písať a používať aritmetiká sa od roku 1800 zvýšila z približne 12% na približne 94% v roku 2015.

Úmrtnosť detí:

Prieskum celosvetovej úmrtnosti detí do piatich rokoch života uvádza, že v roku 1800 prežilo iba 58% detí v porovnaní s 96% v roku 2015. (13)

Záleží na tomto všetkom?

Niektorí ľudia by povedali, že napriek strašnej nerovnosti, vyhadzovaní jedla a množstvu ľudí, ktorí umierajú kvôli nedostatku potravín, je to stále dobrý systém, ktorý nám v budúcnosti umožní nakŕmiť všetkých ľudí. Ale je toto stanovisko správne? Pozrime sa na fakty.

Vyčerpanie zdrojov

Podľa správy Svetovej planéty o životnom prostredí (WWF) z roku 2012 sa dopyt po prírodných zdrojoch od roku 1966 zdvojnásobil, takže v súčasnosti využívame ekvivalent 1,5 planéty na podporu našich aktivít. Inými slovami, v súčasnosti vyčerpávame prírodné zdroje o 50% rýchlejšie, ako môže obnoviť planéta.

Odhaduje sa, že pri tejto rýchlosti budeme potrebovať tri ďalšie Zeme, aby sme držali krok s potrebami zdrojov tak, ako sú dnes. (14)

Kolaps ekosystémov

Index živej planéty odhaľuje, že medzi rokmi 1970 a 2012 celosvetová populácia rýb, vtákov, cicavcov, obojživelníkov a plazov klesla o 58 percent.

Samozrejme, existuje veľa ďalších otázok, ktoré treba prediskutovať a prezentovať ako odlesňovanie, masové monokultúrne poľnohospodárstvo, globálne otepľovanie, preľudnenie a mnoho ďalších vecí.

Prichádzame do bodu, kedy musíme premýšľať o našej budúcnosti z hľadiska prežitia nášho druhu. Neprežijeme, ak budeme pokračovať s vyčerpávaním zdrojov a meniť naše životné prostredie spôsobom, ktorý ničí všetky ekosystémy so všetkou biodiverzitou, ktorá podporuje život na Zemi a vytvára nám tým pádom možnosť prežiť.

Riešenie

Riešenie našich problémov nie je politické ani založené na názoroch ľudí.

Potrebujeme riešenia založené na overených dôkazoch, ktoré sa dajú dodať len prostredníctvom vedeckej metódy (nie vedcov). Vedecká metóda musí byť aplikovaná na spoločnosť s ohľadom na ľudské a environmentálne záujmy.

Tento prístup sa používa v novom ekonomickom systéme nazývanom ekonomika založená na zdrojoch, ktorá je nepolitickým a nepeňažným systémom založeným na aplikovanej vede a efektívnosti, ktorý navrhuje organizácia nazvaná Projekt Venus.

Stručne povedané, táto spoločnosť je založená na pokročilých kybernetických systémoch s celosvetovou holistickou výrobou, dopravou a riadením zdrojov.

Zložitým tu nie je len prechod k tomuto novému holistickému systému, ktorý využíva všetky najnovšie technológie, ktoré nie sú obmedzené menovými prostriedkami (frakčný bankový systém alebo rezervný bankový systém), ale pochopenie niektorých hlavných interdisciplinárnych kľúčových konceptov tohto projektu, ktoré sú v rozpore s dnešnými hodnotami a presvedčeniami založenými na mýtoch a propagande.

Nemalo by pre mňa zmysel hovoriť o správe zdrojov prostredníctvom kybernetiky bez ľudského zásahu a globálneho riadenia bez politických rozhodnutí v tejto krátkej správe. Rovnako by nebolo rozumné hovoriť o ľudskom správaní prostredníctvom experimentálnej analýzy a spôsobu, akým je formované prostredím a poskytnúť podporné experimentálne a štatistické dôkazy k daným návrhom v tejto krátkej správe. Pozrite si radšej dokument od Projektu Venus:

Záver

Internet vecí mení našu spoločnosť obrovskou rýchlosťou, ale zdá sa, že sociálne štruktúry zostávajú rovnaké alebo sa menia veľmi pomaly. Ukazuje to technologická nezamestnanosť, vyčerpávanie zdrojov, kolaps ekosystémov a ďalšie veci, ktoré sú výsledkom našich zastaraných spoločenských postupov.

Ukončím to citovaním amerického architekta, teoretika, autora, dizajnéra a vynálezcu Richarda Buckminstera Fullera (1895 – 1983), aby som zdôraznil, čo okrem iného potrebuje zmena spoločnosti:

„Musíme skoncovať s úplne úplne klamlivými predstavami, že každý si má zarábať na živobytie. Je fakt, že dnes jeden z desaťtisíc z nás môže urobiť technologický prielom schopný podporiť všetkých ostatných. Dnešná mládež má úplnú pravdu a uvedomuje si tento nezmysel zarábania si na živobytie. Neustále vynachádzame nové pracovné miesta kôli tejto falošnej myšlienke, že každý má byť zamestnaný v nejakej drine, pretože podľa Malthuziánsko – Darwinovskej teórie, musí odôvodniť svoje právo na existenciu. Takže existujú inšpektori inšpektorov a ľudia tvoriaci nástroje pre inšpektorov na kontrolu inšpektorov. Skutočným biznisom ľudí by malo byť isť späť do školy a premýšľať o tom o čom premýšľali pred tým, než k nim niekto prišiel a povedal im, že musia zarábať na živobytie“

– R. Buckminster Fuller (15)

References:

 1. „Digital Revolution“. wikipedia.org. N.p., 2017. Web. 23 Apr. 2017.
 2. “Learning Technologies 2012 – Ray Kurzweil – The Web Within Us: When Minds and Machines Become One” p., 2017. Web. 23 Apr. 2017.  “LINK click here
 3. “Moor’s Law” .N.p.,wikipedia.org 2017. Web. 23 Apr. 2017.
 4. The Digital Economy and the Internet of Things: Disruption, Transformation, Opportunity N.p., 2017. Web. 23 Apr. 2017. “LINK click here
 5. “Capitalism is making way for the age of free – Jeremy Rifkin” N.p., 2017. Web. 23 Apr. 2017 “LINK click here
 6. „Kodak Vs Instagram“. N.p., 2017. Web. 28 Apr. 2017.LINK click here
 7. „Luddite“. wikipedia.org. N.p., 2017. Web. 28 Apr. 2017.
 8. „Current World Population“. ThoughtCo. N.p., 2017. Web. 28 Apr. 2017.
 9. „Technological Progress“. Our World In Data. N.p., 2017. Web. 28 Apr. 2017.
 10. „Food Waste“. wikipedia.org. N.p., 2017. Web. 28 Apr. 2017.
 11. „Poverty.Com – Hunger And World Poverty“. com. N.p., 2017. Web. 28 Apr. 2017.
 12. “Inequality OXFRAM” p., 2017. Web. 28 Apr. 2017. “LINK click here
 13. „A History Of Global Living Conditions In 5 Charts“. Our World In Data. N.p., 2017. Web. 28 Apr. 2017.
 14. „Living Planet Report 2012“. ca. N.p., 2017. Web. 28 Apr. 2017.
 15. „Buckminster Fuller“. wikipedia.org. N.p., 2017. Web. 28 Apr. 2017.
 16. A great effort was made to reference all the resources used in this report I sincerely apologise if I missed someone.
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments