JOZEF BANÁŠ BOL ZVOLENÝ ZA PODPREDSEDU PZ NATO (12/2004)

0
619

Na zasadnutí Parlamentného zhromažždenia NATO 16. novembra 2004 v Benátkach bol za jedného z jeho podpredsedov zvolený poslanec NR SR za SDKÚ Jozef BanṚ. Stal sa tak zástupcom nových desiatich členských krajín a jeho kolegami vo funkcii budú zástupcovia Holandska, Kanady, Talianska a Turecka. Jeho mandát bude trvať dva roky a o rozdelení kompetencií piatich novozvolených podpredsedov by sa malo rozhodnúť asi do polovice decembra. Zásluhu na jeho zvolení má podľa Jozefa BanṚa „skvelá reputácia Slovenska v medzinárodných inšštitúciách”, ako aj „perfektné zorganizovanie jarného zasadnutia PZ NATO v Bratislave” a „aktívne pôsobenie celej p䝻člennej slovenskej delegácie”.[sociallocker]

Poslanec NR SR a podpredseda PZ NATO Jozef BanṚ nám v tejto súvislosti poskytol krátky rozhovor.

Čo je podľa vás hlavnou úlohou, pred ktorou stojí NATO v tejto chvíli?

NATO sa musí primárne venovať dokončeniu aktuálnych misií – Afganistan a Balkán. Rozhodujúcou úlohou v súčasnosti je znovunastolenie transatlantickej dôvery najmä medzi Francúzskom a USA. Treba si uvedomiť, žže bez USA je efektívnosť NATO podstatne relativizovaná. Po nedávnom vstupe tri plus sedem krajín bude potrebné spoluprácu v NATO prehĺbiť. Treba definovať budúcu spôsobilosť európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Je potrebné čo najskôr uviesť do žživota „battle groups“ – jednotky rýchleho nasadenia. Pochopiteľne, prioritou ostáva boj proti terorizmu a ššíreniu zbraní hromadného ničenia a tiežž dobré vzťahy s Ukrajinou a Ruskom.

V rozhovore pre médiá ste prejavili záujem sústrediť sa na upevnenie vzťahov s Ukrajinou, Ruskou federáciou
a Balkánom. Nastane podľa vás zmena v postoji Ukrajiny k NATO v prípade volebnej výhry opozičného kandidáta Viktora Juščenka?

Áno, prejavil som záujem v rámci mojej novej funkcie viac sa venovať vzťahom PZ NATO s Ruskom a Ukrajinou. Máme na to spomedzi členských krajín najlepššie historické, geografické i emocionálne predpoklady. Je prioritným bezpečnostným záujmom SR mať na východnej hranici stabilnú, demokratickú, priateľskú krajinu. Nemyslím si, žže po prípadnom víťazstve Viktora Jušščenka príde k dramatickému obratu vo vzťahu Ukrajiny k NATO. Kažždý ukrajinský líder bude musieť reššpektova globálne a bezpečnostné záujmy Ruska, ktoré má na Kryme základne s jadrovými zbraňami. Som trochu pesimistom, čo sa týka naššich možžností vo vzťahu k Srbsku a Čiernej Hore ako aj k Bosne a Hercegovine. Zdá sa mi, žže ambíciu sprostredkovateľa bude viac deklarovať Slovinsko.

Niektorí odborníci sa nazdávajú, žže vzťahy Ruska a NATO sú priveľmi intenzívne a žže podpísaním Zakladajúceho aktu NATO – Rusko sa Rusko stalo de facto členom Aliancie, čo do istej miery relativizuje zmysel jeho existencie ako ochrancu novopristúpených krajín pred prípadnými revizionistickými snahami Ruska.

Nemyslím si, žže vzťahy NATO – Rusko sú veľmi intenzívne, sú korektné. Tiežž si nemyslím, žže by po vstupe Ruska stratilo NATO význam. Je to vššak ozaj hypotetická úvaha, pretožže Rusko členom NATO tak skoro nebude. Elita ruskej armády je eššte stále poznačená starými stereotypmi, podľa ktorých je NATO nepriateľ. I v PZ NATO je stále cítiť vysokú mieru nedôvery najmä staršších ruských poslancov voči NATO. Taktiežž globalizujúci sa svet bude logicky podporovať inklináciu Ruska k NATO. Bolo by fatálnou chybou NATO dať Rusko na dišštanc. Podobné platí aj pre vzťah NATO s Ukrajinou.

Máte radosť zo svojho zvolenia?

Istežže mám radosť zo svojho zvolenia, považžujem to za úspech Slovenskej republiky, je to najvyšššia volená funkcia, ktorú doposiaľ Slovák v medzinárodných inštitúciách dosiahol. Na úspechu sa podieľali tri faktory:
a) výborné meno a imidžž Slovenska medzi poslancami Parlamentného zhromažždenia NATO, (veľmi rezonovala napr. skutočnosť, žže premiér Mikuláš Dzurinda je jediným premiérom z nových členských krajín, ktorý je po druhýkrát za sebou predsedom vlády),
b) výborná organizácia jarného parlamentného zhromažždenia NATO v Bratislave v máji,
c) samotné pôsobenie delegácie NR SR.
Pochopiteľne dôležžitou skutočnosťou bolo, žže som sa stal takpovediac kandidátom nových desiatich členských krajín. [/sociallocker]

(Modré správy – pravidelný tematický, diskusný a informačný bulletin členov a sympatizantov SDKÚ, december 2004)

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments