KOLABUJÚCI UKRAJINSKÝ ZDRAVOTNÍCKY SYSTÉM POD VÁHOU HUMANITÁRNEJ KRÍZY

0
226

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je pre viac ako 5 miliónov ľudí postihnutých humanitárnou krízou vo východnej Ukrajine potrebný lepší prístup  k širokej škále služieb zdravotnej starostlivosti.

Prístup k primárnej, sekundárnej a núdzovej zdravotnej starostlivosti, rovnako ako aj k liekom je kriticky potrebný.

Podľa Dr. Dorit Nitzanovej, zástupkyne WHO na Ukrajine, WHO a zdravotnícky partneri naliehavo potrebujú minimálne 23 miliónov amerických dolárov na zaistenie zvýšenej zdravotnej starostlivosti pre viac ako 5 miliónov postihnutých ľudí vo východnej Ukrajine, z ktorých 1,4 milióna  je považovaných za vysoko zraniteľných a potrebujú humanitárnu zdravotnícku pomoc. Obrovské potreby zdravotnej pomoci existujú po celej krajine a to najmä v oblasti Donbas.

V snahe uspokojiť množstvo potrieb, WHO spolupracuje s humanitárnymi organizáciami, aby bolo zaistené, že poskytovanú primárnu zdravotnú starostlivosť, lieky, sanitky a ďalšie základné lekárske položky, dostanú najviac zraniteľné komunity Ukrajiny.

WHO tiež bola požiadaná ukrajinským Ministerstvom zdravotníctva, aby na dočasné obdobie prevzala zodpovednosť za verejné obstarávanie a distribúciu všetkých základných liekov požadovaných zdravotníckym systémom.

“Na Ukrajine je v oblasti zdravotníctva ťažká humanitárna kríza. Slabá bezpečnosť,  presúvanie a chladné počasie, v kombinácii so zlým zdravotníckym systémom krajiny znamená, že základná zdravotná starostlivosť je mimo dosahu mnohých ľudí” hovorí Dr. Nitzanová. “Požiadavky sú obrovské a medzinárodnou pomocou je potrebné zabezpečiť, aby bola Ukrajincom v tejto ťažkej dobe poskytovaná zdravotná starostlivosť”.

Podľa odhadov čelí najzávažnejším zdravotným problémom 700 000 ľudí vysídlených vo vnútri Ukrajiny, spolu s rómskou komunitou, deťmi, ženami, staršími osobami, rovnako ako aj ľuďmi, ktorí žijú s postihnutím či chronicky chorými. Medzi množstvom Ukrajincov, ktorí si vyžadujú zdravotnú podporu sú tehotné ženy, ľudia trpiaci rakovinov a cukrovkov, ako aj tí, ktorí potrebujú mentálnu a psychosociálnu podporu. Existuje tiež riziko výskytu prenosných chorôb, vrátane tých, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, ako napríklad obrna a osýpky.

K ďalším zdravotným problémom patrí:
• Priemerná zaočkovanosť v krajine, je hlboko pod 50%.
• Asi 30 až 70% zdravotníckych pracovníkov utieklo z bojovej oblasti, alebo zomrelo.
• V súčasnej dobre predstavujú z dôvodu prerušenia starostlivosti a kontrolných služieb v regióne Donbasu veľké riziko aj ľudia žijúci s HIV / AIDS, tuberkulózou a užívatelia drog. Existujú náznaky, že incidencia TB rastie.
• Adekvátne záchranné služby sú nedostatočné

Medzi akcie WHO patrí:
• Koordinácia reakcie zdravotníctva;
• Podpora poskytovania základných zdravotníckych služieb prostredníctvom mobilných kliník v oblasti prenosných chorôb (najmä tuberkulóza, HIV a detská obrna), neprenosných chorôb, zraniteľných skupín a práva na zdravie, matky a dieťaťa a environmentálneho zdravia.
• Doručovanie zdravotníckych potrieb a liekov potrebných pre liečbu stoviek tisíc ľudí, v spolupráci s nórskou a izraelskou vládou.

Ukrajinský zdravotnícky systém bol slabý už pred krízou a teraz sa v bojových oblastiach a oblastiach, kde našlo svoj úkryt veľa vysídlených osôb, úplne rúca. V mestách a okolí mies Doneck a najmä Luhansk, bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti vládou znížené na minimum, alebo je v niektorých prípadoch neexistujúce. Poskytovanie základných služieb bolo prerušené, vrátane vody a dodávok elektriny. Rabovania a ničenia zdravotníckych zariadení sú bežné; viac ako 50 zdravotníckych zariadení bolo čiastočne, alebo úplne zničených.

16. Januára, 2015, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

PRIDAŤ REAKCIU

Please enter your comment!
Please enter your name here