KRIMINALITA V KONTEXTE PRISŤAHOVALECTVA V NEMECKU V ROKU 2015

0
972
Zdroj foto: wikimedia.org

Všetky údaje pochádzajú z publikácie nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA) s názvom Kriminalität im Kontext von Zuwanderung – Bundeslagebild 2015.

Prisťahovalectvo 2015

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

Prehľad trestných činov

V Nemecku bolo v roku 2015 spáchaných 5 927 908 trestných činov (nie sú zahrnuté porušenia zákonov, ktoré sa týkajú ilegálneho prekročenia hraníc a pobytu). Z 3 163 311 objasnených trestných činov bol pri 206 201 trestných činoch minimálne jeden z z podozrivých prisťahovalec. V porovnaní s rokom 2014 došlo k nárastu o 79%.

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

V kategórii trestných činov ohrozujúcich život bol v prípade prisťahovalcov zaznamenaný medziročný nárast o 91%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 9 % (2014: 4 %).

2015 2014 Medziročné porovnanie
Zabitie § 212 StGB 188 83 + 127 %
Vražda § 214 StGB 34 35 -3 %
Nedovolené prerušenie tehotenstva 10 2 + 400 %
Neúmyselné zabitie § 222 StGB 1 2 -50 %
Spolu 233 122 + 91 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

V roku 2015 bolo zaevidovaných 1.683 trestných činov proti sexuálnemu sebaurčeniu, v ktorom vystupoval ako podozrivý aspoň jeden prisťahovalec. V porovnaní s rokom 2014 to predstavuje nárast o 77%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 5% (2014: 3 %).

2015 2014 Medziročné porovnanie
Zločiny proti sexuálnemu sebaurčeniu pomocou násilia alebo s využitím vzťahu podriadenosti (§§ 174, 174a-c, 177, 178 StGB) 835 493 + 69 %
z toho znásilnenia a sexuálneho napadnutia (§§ 177 ods.. 2, 3 a 4, 178 StGB) 456 322 + 42 %
z toho ostatné sexuálne napadnutia (§ 177 ods. 1 a 5 StGB 376 166 + 127 %
Sexuálne zneužívanie (§§ 176, 176a, 176b, 179, 182, 183, 183a StGB) 755 391 + 93 %
z toho sexuálne zneužívanie detí §§ 176, 176a, 176b StGB) 364 171 + 113 %
z toho exibicionistické činy / vyolávanie verejného pohoršenia (§§ 183, 183a StGB) 302 164 + 84 %
Držanie / Prechovávanie detskej pornografie (§ 184b ods. 2 a 4 StGB) 25 7 + 257 %
Distribúcia detskej pornografie (§ 184b ods. 1 StGB) 7 3 + 133 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

Pri násilných deliktoch a obmedzovaní osobnej slobody bol v porovnaní s rokom 2014 zaznamenaný nárast o 93%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 5 % (2014: 3 %).

2015 2014 Medziročné porovnanie
Ublíženie na zdraví (§§ 223-227, 229, 231 StGB ) 26694 13373 + 100 %
z toho ľahké ublíženie na zdraví (§ 223 StGB) 17334 8491 + 104 %
z toho nebezpečné a ťažké ublíženie na zdraví, mrzačenie ženských pohlavných orgánov (§§ 224, 226, 226a, 231 StGB) 9016 4672 + 93 %
Trestné činy voči osobnej slobode (§§ 232-233a, 234, 235, 236, 237, 238-239b, 240, 241, 316c StGB) 6223 3431 + 81 %
z toho vyhrážanie sa (§ 241 StGB) 4755 2496 + 91 %
z toho donucovanie (§ 240 StGB) 936 536 + 75 %
z toho obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania (§ 232 StGB) 27 9 + 200 %
Lúpeže, lúpežné vydieranie a lúpežné prepadnutia vodičov (§§ 249-252, 255, 316a StGB) 2806 1708 + 64 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

Od roku 2014 do roku 2015 sa počet krádeži, ktorých sa dopustili prisťahovalci takmer zdvojnásobil (+ 90%; 2015: 83 496 trestných činov, 2014: 43,880). Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 12,5 % (2014: 7 %).

2015 2014 Medziročné porovnanie
Krádež v obchode 55706 27050 + 106 %
Vrecková krádež 3961 2833 + 40 %
Vlámanie 4050 2805 + 44 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt


V kategórii majetkových trestných činov a podvodov, v ktorých bol ako podozrivý identifikovaný aspoň jeden prisťahovalec bolo zaznamenaných 52.055 prípadov. V porovnaní s rokom 2014 to predstavuje nárast o 63% (2014: 31.924 trestných činov). Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 5,9 % (2014: 3,6 %).

2015 2014 Medziročné porovnanie
Podvody 42117 24008 + 75 %
z toho týkajúce sa prepravy 28701 15535 + 85 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt


Pri drogových deliktoch došlo medziročne k nárast o 63% (2014: 8034 trestných činov). Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 5 % (2014: 3 %).

2015 2014 Medziročné porovnanie
Všeobecné priestupky podľa §29 BtMG 8006 5054 + 58 %
Nedovolené obchodovanie a pašovanie liekov podľa §29 BtMG 4192 2318 + 81 %
Nedovolené obchodovanie, výroba, dodávka a držanie
nemalého množstva narkotík § 29a ods. 1 č. 2 BtMG
481 397 + 21 %
Nelegálny dovoz narkotík vo významných množstvách
§ 30 ods. 1 č. 4 BtMG
60 98 – 39 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

V roku 2015 bolo zaznamenaných 18.893 „Ostatných trestných činov“pri ktorých bol identifikovaný ako podozrivý aspoň jeden migrant. V porovnaní s rokom 2014 to predstavuje  nárast o 73%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 3 % (2014: 2 %).

2015 2014 Medziročné porovnanie
Poškodzovanie majetku 4663 2513 + 86 %
Urážka 4512 2572 + 75 %
Narušenie domového poriadku 4239 2341 + 81 %

 

Politicky motivovaná kriminalita (PMK)

Zločiny proti azylovým ubytovňám 2015 – Rozdelenie násilných trestných činov (výňatok)

Delikt PMK -pravica- PMK ostaní
Vražda 2 (pokus) 1 (pokus)
Zabitie 1 (pokus) 0
Ublíženie na zdraví 9 1
Ťažké ublíženie na zdaví 49 1
Podpaľačstvo podľa §§ 306 ff StGB 76 18
Spôsobenie explózie 8 0

 

Ďalšie podrobnejšie informácie týkajúce sa kriminality súvisiacej s prisťahovalectvom v Nemecku si môžete prečítať v publikácii nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA).

ZDROJwww.bka.de
Dobro je to, čo treba v dnešnej dobe podporovať. Vidím aj to, čo iní vidieť nechcú.
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre