KRIMINALITA V KONTEXTE PRISŤAHOVALECTVA V NEMECKU V ROKU 2016

0
592
Zdroj foto: wikimedia.org

Všetky údaje pochádzajú z publikácie nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA) s názvom Kriminalität im Kontext von Zuwanderung – Bundeslagebild 2016.

Prisťahovalectvo 2016

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

Prehľad trestných činov

V Nemecku bol v roku 2016 pri 293 467 objasnených trestných činoch (nie sú zahrnuté porušenia zákonov, ktoré sa týkajú ilegálneho prekročenia hraníc a pobytu) minimálne jeden z podozrivých prisťahovalec. V porovnaní s rokom 2015 došlo k nárastu o 42%.

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

V kategórii trestných činov ohrozujúcich život bol v prípade prisťahovalcov zaznamenaný medziročný nárast o 65%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 13 % (2015: 9 %).

2016 2015 2014 Medziročné porovnanie 15/16
Zabitie § 212 StGB 296 188 83 + 57 %
Vražda § 214 StGB 75 34 35 + 121 %
Nedovolené prerušenie tehotenstva 13 10 2 + 30 %
Neúmyselné zabitie § 222 StGB 1 1 2 0 %
Spolu 385 233 122 + 65 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

V roku 2016 bolo zaevidovaných 3 404 trestných činov proti sexuálnemu sebaurčeniu, v ktorom vystupoval ako podozrivý aspoň jeden prisťahovalec. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje nárast o 102%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 9% (2015: 4,6 %).

2016 2015 2014 Medziročné porovnanie 15/16
Zločiny proti sexuálnemu sebaurčeniu pomocou násilia alebo s využitím vzťahu podriadenosti (§§ 174, 174a-c, 177, 178 StGB) 1 710 835 493 + 104 %
z toho znásilnenia a sexuálneho napadnutia (§§ 177 ods.. 2, 3 a 4, 178 StGB) 878 456 322 + 93 %
z toho ostatné sexuálne napadnutia (§ 177 ods. 1 a 5 StGB 826 376 166 + 120 %
Sexuálne zneužívanie (§§ 176, 176a, 176b, 179, 182, 183, 183a StGB) 1 496 755 391 + 98 %
z toho sexuálne zneužívanie detí §§ 176, 176a, 176b StGB) 832 364 171 + 129 %
z toho exibicionistické činy / vyolávanie verejného pohoršenia (§§ 183, 183a StGB) 506 302 164 + 66 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

Pri násilných deliktoch a obmedzovaní osobnej slobody bol v porovnaní s rokom 2015 zaznamenaný nárast o 93%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 10% (2015: 5 %).

2016 2015 2014 Medziročné porovnanie 15/16
Ublíženie na zdraví (§§ 223-227, 229, 231 StGB ) 54 052 26 694 13 373 + 102 %
z toho ľahké ublíženie na zdraví (§ 223 StGB) 35 990 17 334 8 491 + 108 %
z toho nebezpečné a ťažké ublíženie na zdraví, mrzačenie ženských pohlavných orgánov (§§ 224, 226, 226a, 231 StGB) 17 271 9 016 4 672 + 92 %
Trestné činy voči osobnej slobode (§§ 232-233a, 234, 235, 236, 237, 238-239b, 240, 241, 316c StGB) 11 448 6 223 3 431 + 84 %
z toho vyhrážanie sa (§ 241 StGB) 8 627 4 755 2 496 + 81 %
z toho donucovanie (§ 240 StGB) 1 814 936 536 + 94 %
z toho obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania (§ 232 StGB) 47 27 9 + 74 %
Lúpeže, lúpežné vydieranie a lúpežné prepadnutia vodičov (§§ 249-252, 255, 316a StGB) 3 535 2 806 1 708 + 26 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

Počet krádeži, ktorých sa v roku 2016 dopustili prisťahovalci narástol o 10% (2016: 92 229 trestných činov, 2015: 83 496). Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 14,3 % (2015: 12,5%). Stále je to najčastejšie páchaný trestný čin – tvorí takmer tretinu trestných činov páchaných prisťahovalcami.

2016 2015 2014 Medziročné porovnanie 15/16
Krádež v obchode 60 189 55 706 27 050 + 8 %
Vrecková krádež 3 880 3 961 2 833 – 2 %
Vlámanie 5 325 4 050 2 805 + 31 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

V kategórii majetkových trestných činov a podvodov, v ktorých bol ako podozrivý identifikovaný aspoň jeden prisťahovalec bolo zaznamenaných 74 482 prípadov. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje nárast o 43% (2015: 52 055 trestných činov). Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 9,1 %(2015: 5,9 %). Počet majetkových trestných činov a podvodov spáchaných prisťahovalcami narástol za posledných 5 rokov o 285%.

2016 2015 2014 Medziročné porovnanie 15/16
Podvody 59 958 42 117 24 008 + 42 %
z toho týkajúce sa prepravy 38 130 28 701 15 535 + 33 %
z toho týkajúce sa sociálnych benefitov 2 354 637 + 270 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

Pri drogových deliktoch došlo medziročne k nárastu o 57% (2015: 13 060 trestných činov). Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 7 % (2015: 5 %).

2016 2015 2014 Medziročné porovnanie 15/16
Všeobecné priestupky podľa §29 BtMG 13 901 8 006 5 054 + 74 %
Nedovolené obchodovanie a pašovanie liekov podľa §29 BtMG 5 459 4 192 2 318 + 30 %
Nedovolené obchodovanie, výroba, dodávka a držanie
nemalého množstva narkotík § 29a ods. 1 č. 2 BtMG
446 384 397 + 16 %
Nelegálny dovoz narkotík vo významných množstvách
§ 30 ods. 1 č. 4 BtMG
72 60 98 + 20 %

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

V roku 2016 bolo zaznamenaných 31 866 „Ostatných trestných činov“pri ktorých bol identifikovaný ako podozrivý aspoň jeden migrant. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje  nárast o 69%. Podiel trestných činov spáchaných prisťahovalcami sa v tejto kategórii zvýšil na 5,3 % (2015: 3,3%).

2016 2015 2014 Medziročné porovnanie
15/16
Poškodzovanie majetku 7 889 4 663 2 513 + 69 %
Urážka 8 751 4 512 2 572 + 94 %
Narušenie domového poriadku 6 949 4 239 2 341 + 64 %

Politicky motivovaná kriminalita (PMK)

Zločiny proti azylovým ubytovňám

Zdroj: Bundeskriminalamt
Zdroj: Bundeskriminalamt

Ďalšie podrobnejšie informácie týkajúce sa kriminality súvisiacej s prisťahovalectvom v Nemecku si môžete prečítať priamo v publikácii nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA).

ZDROJbka.de
Dobro je to, čo treba v dnešnej dobe podporovať. Vidím aj to, čo iní vidieť nechcú.
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre