KTORÉ SÚ HLAVNÉ ČLOVEKOM VYTVORENÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY?

0
230
Dym stúpa z komínov z čínskej oceliarne. Všetky skleníkové plyny, ktoré vznikajú či už priamo alebo nepriamo ľudskou činnosťou, majú rôzny dopad na otepľovanie a ochladzovanie. Foto: Stringer/Reuters

Na silu skleníkového efektu v atmosfére Zeme vplýva koncentrácia rôznych skleníkových plynov. No najviac škody v podobe globálneho oteplenia zatiaľ napáchala vodná para – hoci jej prítomnosť a hladinu spôsobil človek skôr nepriamo ako priamo.

Skleníkové plyny, ktoré človek vypúšťa vo výraznej miere, sú:

Oxid uhličitý (CO2): Na globálnom otepľovaní sa spomedzi skleníkových plynov podieľa približne tromi štvrtinami. Kľúčovým zdrojom CO2 je spaľovanie fosílnych palív, ako sú uhlie, ropa a plyn, hoci aj odlesňovanie významne prispieva svojou mierou k otepľovaniu.

Metán (CH4): Zhruba 14%. To je miera, akou sa podieľa tento skleníkový plyn na otepľovaní. Medzi kľúčové zdroje tohto plynu patria poľnohospodárstvo (najmä dobytok a ryžové polia) ťažba fosílnych palív a rozklad organického materiálu na skládkach. Metán nezotrváva v atmosfére tak dlho, ako CO2, no je vlastnosť prispievať ku globálnemu otepľovaniu je omnoho vyššie a silnejšia s každým vypusteným gramom plynu – je 34-násobne agresívnejší ako CO2 v časovom horizonte 100 rokov.
Oxid dusný (N2O), známy ako aj rajský plyn – žiaľ, tentokrát N2O netvoria zubári, ale vylučujú ho dusičnaté hnojivá. Ako skleníkový plyn sa podieľa na globálnom otepľovaní zhruba 8%. V atmosfére sa udrží zhruba 110 rokov a je agresívnejší ako samotný metán. Pre lepšiu predstavu, si uvedieme príklad: v súčasnosti oxid uhlíka figuruje ako mena v klimatickej zmene. Ak jedna metánu sa rovná 34 tonám CO2, použitím rovnakej analógie, za jedna tona N2O sa rovná závratným 298 tonám CO2. A akoby toho nebolo dosť, oxid dusný navyše narúša ozónovú vrstvu.

Fluórované plyny (tzv. „F-plyny“) predstavujú približne 1% vplyvu z toho celkového množstva emisií skleníkových plynov. ich hlavným zdrojom je priemyselná výroba. F-plyny sú dokonca ešte agresívnejšie ako oxid dusný.

Ľudia svojou činnosťou tiež vplývajú na zmenu teploty planéty, ale už inými spôsobmi. Napríklad, teplotné stopy lietadiel, sadze z požiarov a troposférický ozón, ktoré vznikli nepriamo lokálnym znečistením, majú takisto tendenciu zvyšovať otepľovanie. Na druhej strane, aerosólové častice produkované niektorými vozidlami a priemyselnou výrobou majú sklon odrážať slnečné svetlo od zeme a dočasne pôsobiť proti otepľovaniu spôsobeného človekom vytvorenými skleníkovými plynmi.

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na