Nižšia konzumácia živočíšnych produktov k záchrane sveta pred tými najhoršími dopadmi klimatických zmien je viac ako žiadúca, píše sa v závere správy OSN.

a-cattle-farm-at-Estancia-002Správa OSN varuje svetových lídrov, že ak ľudia nezmenia svoje stravovacie návyky, nepodarí sa nám vyhnúť hladomoru, nedostatku pohonných hmôt a tým najhorším scenárom, ktoré so sebou prinesie globálne otepľovanie.

V správe Program Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) od Medzinárodného výboru udržateľného riadenia zdrojov (international panel of sustainable resource management) sa píše, že s blížiacim sa rokom 2050, kedy nárast svetovej populácie dosiahne 9,1 miliardy, bude západný spôsob stravovania, v ktorom prevládajú mäso a mliečne produkty, neudržateľný.

Citujeme: „Očakávame, že (negatívny) vplyv agrokultúry značne porastie z dôvodu nárastu populácie a s ňou súvisiacou zvýšenou konzumáciou zvieracích produktov. Na rozdiel od fosílnych palív, v tejto oblasti sa ťažko hľadá alternatíva: ľudia musia jesť. K výraznej redukcii vplyvu na planétu by došlo len v prípade, ak by sa zmenili aj stravovacie návyky ľudí, a došlo tak k odklonu od zvieracích produktov.“

Profesor Edgar Hertwich, autor správy, tvrdí: „Zvieracie produkty spôsobujú viac škody ako [produkcia] konštrukčných materiálov ako sú piesok alebo cement, plasty či kovy. Biomasa a plodiny pre zvieratá sú rovnako škodlivé ako [spaľovanie] fosílne palivá.“

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na