MEDZINÁRODNÁ AGENTÚRA PRE VÝSKUM RAKOVINY OZNAČILA HERBICÍD GLYFOSÁT ZA PRAVDEPODOBNÝ KARCINOGÉN

0
480

Jeden z najpopulárnejších herbicídov na svete, ktorý je zároveň v USA najpoužívanejší, bol Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) označený za pravdepodobný karcinogén.[sociallocker]

Medzinárodná agentúra IARC, ktorá sídli vo francúzskom meste Lyon je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).  Celkovo rozhodla o klasifikácii piatich insekticídov (prípravky určené na hubenie hmyzu) a herbicídov (prípravky určené na ničenie buriny), vrátane glyfosátu, ktorý sa po celom svete používa v priemyselnom poľnohospodárstve.

Francúzska agentúra používa pri klasifikácii možných rakovinotvorných látok štyri kategórie:
1 – Preukázaný karcinogén pre človeka
2A – Pravdepodobný karcinogén pre človeka
2B – Podozrivý karcinogén pre človeka
3 – Neklasifikovaný
4 – Pravdepodobne nie je karcinogénny pre človeka

Glyfosát teraz spadá do druhej kategórie.  Toto rozhodnutie bolo uverejnené aj na internetovej stránke časopisu The Lancet Oncology.

Klasifikácia vybraných insekticídov a herbicídov podľa IARC (Tabuľka: thelancet.com)

Glyfosát je podľa francúzskej agentúry používaný vo viac ako 750 rôznych výrobkoch určených pre poľnohospodárstvo či lesníctvo. Jeho používanie sa výrazne zvyšuje s vývojom geneticky modifikovaných odrôd plodín rezistentných voči glyfosátu. Glyfosát bol zistený vo vzduchu pri striekaní, vo vode a v potravinách.

Existujú obmedzené dôkazy karcinogenity glyfosátu pre ľudí. Prípadové štúdie z USA, Kanady a Švédska zaznamenali zvýšené riziko vzniku Non-Hodgkinovho lymfómu.

Pri štúdiách na myšiach a potkanoch bol zaznamenaný  pozitívny trend vo výskyte zriedkavého nádoru obličiek, či kožných nádorov.

Glyfosát bol taktiež zistený v krvi a moči poľnohospodárskych pracovníkov, čo indikuje jeho absorpciu.

Monsanto a ďalší výrobcovia herbicídov vyjadrili s rozhodnutím IARC nesúhlas, pričom používanie glyfosátu podľa nich pre ľudské zdravie nebezpečné nie je.[/sociallocker]

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre