SPOLOČNOSŤ MONSANTO BUDE ČELIŤ SÚDNEMU TRIBUNÁLU

0
1280
ilustračná foto, zdroj: Die Grünen Kärnten, flickr.com (CC BY 2.0)

Spoločnosť Monsanto bola tento týždeň obvinená zo “zločinov proti ľudskosti a životnému prostrediu” na tlačovej konferencii v rámci Klimatického summitu v Paríži (COP21), zástupcami aliancií organickej, potravinovej sebestačnosti a ekologických skupín. Dôkazy proti nemu sa zhromažďovali pre obvinenia v rámci súdneho tribunálu so spoločnosťou Monsanto,  ktorý sa bude konať v októbri 2016 v Haagu.

“Monsanto propaguje agrárny model, ktorý prispieva aspoň jednou tretinou ku globálnym emisiám antropogénnych skleníkových plynov,” uviedla koalícia Organic Consumers Association (OCA), IFOAM International Organics, Navdanya, Regeneration International (RI), a Millions Against Monsanto a ďalšie.

“Je tiež z veľkej časti zodpovedné za vyčerpanie pôdy a vodných zdrojov, vymieranie druhov a klesajúcu biodiverzitu a vysídlenie miliónov drobných poľnohospodárov na celom svete. Je to model, ktorý ohrozuje potravinovú suverenitu ľudí patentovaním semien a privatizáciou života …”[sociallocker id=2937][/sociallocker]

“Tribunál sa bude opierať o “hlavné princípy podnikania a ľudských práv” prijaté v OSN v roku 2011. Zhodnotí aj potenciál trestnoprávnej zodpovednosti firmy na základe Rímskeho zákona, ktorý vytvoril Medzinárodný trestný dvor v Haagu v roku 2002, a zváži či nie je reforma medzinárodného trestného zákona oprávnená zahrnúť do seba tiež zločiny proti životnému prostrediu, čiže ekocídu (zničenie životného prostredia), ako súdne postihované trestné činy, tak, aby fyzické osoby mohli niesť trestnú zodpovednosť.”

Súdny tribunál so spoločnosťou Monsanto vyzve svedkov svedčiť o tom, ako spoločnosť Monsanto údajne korumpovala politický systém a masmédiá a uchyľovala sa k neetickým a kriminálnym taktikám, aby dosiahla súčasný stav ako vodca geneticko-technického priemyslu. Zainteresované skupiny dúfajú, že súdne konanie proti Monsantu bude slúžiť ako lekcia pre všetky veľké korporácie, ktoré nadraďujú zisky nad ľudí a planétu. Taktiež majú za cieľ zjednotiť komunity z celého sveta na tej najzákladnejšej úrovni.

“Odpoveď spočíva v rozširovaní regeneračných foriem poľnohospodárstva, nie v extenzívnych, ktoré sú založené na chamtivosti a ekologickej nespravodlivosti. Najúčinnejší spôsob pre znižovanie uhlíka v atmosfére je jeho viazanie do pôdy, budovaním odolných, produktívnych a zdravých poľnohospodárskych systémov. ” vyjadrila sa Dr.Vandana Shiva, dlhoročná aktivistka a líderka v boji proti používaniu GMO plodín.

Oficiálny web súdneho tribunálu so spoločnosťou Monsanto >> http://www.monsanto-tribunal.org/

ZDROJtheecologist.org
FOTODie Grünen Kärnten
Hoci pracujem v oblasti kultúry a angažujem sa v komunálnej politike, snažím sa vnímať veci kontextuálne, holisticky a v globálnom merítku. Aj preto sa dlhé roky venujem popri iných aktivitách (turistika, cestovanie, fotografia, remeslá, tvorba webov atď) aj spracúvaniu a prekladu článkov a videí prevažne o geopolitike, s dôrazom na historické a kultúrno-spoločenské súvislosti s akcentom na vplyv západnej hemisféry na zvyšok sveta. Západná kultúra a hodnoty sú tie, ku ktorým sa hlásime a ktoré by sme mali spoluvytvárať. Takže "kde inde začať zametať, než pred vlastným prahom"?

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na