NAJVÄČŠIA INTERNETOVÁ FIRMA V ROKU 2030? PREDPOVEĎ VÁS ZREJME ŠOKUJE

0
210

Keď pred tridsiatimi rokmi dostali školy počítače,  bola to veľká vec. Dnes sú to vlasnté laptopy pre študentov.

Podľa slov futuristu, Thomasa Freya, o 14 rokov sa možno študenti budú učiť od robo-učiteľov a to cez internet.

„[A] dôvodom nebude len to, technológia bude zrazu sofistikovanejšia ako dnes,“ tvrdí Frey, ale pretože „spoločnosť, ktorá bude takýto proces výuky zabezpečovať, bude najväčšia.“

„Už dnes si dovolím tvrdiť, že najväčšou firmou do roku 2030 bude spoločnosť zastrešujúca vzdelanie cez internet,“ uzatvára Frey senior futurista z DaVinciho Inštitútu, pre Business Insider.

Freyova predpoveď prichádza uprostred boomu výskumu umelej inteligencie. Google vyvíja DeepMind, komplexný softvér, prostredníctvom ktorého sa učia stroje; IBM pracuje na vývoji robotov riadených Watsonom a Amazon na donáške dronmi.

„Nikto zatiaľ ešte neprišiel s návodom na budúcnosť vzdelávania,“ priznáva Frey.

Jeho vízia vzdelávania v roku 2030 počíta s ohromne rozvinutou verziou dnešných otvorených online kurzov – niečo podobné nájdete na Khan AcademyCoursera, alebo MIT OpenCourseWare. Len s tým rozdielom, že učiť nebudú učitelia-ľudia prostredníctvom videí, ale boti a budú dostatočne inteligentní na to, aby prispôsobili každú hodinu potrebám študenta, ktorý bude sedieť za obrazovkou.

Na základe vyššie spomenutého Frey preto predpokladá, že študenti sa budú učiť ďaleko rýchlejšie ako keby mali súperiť s ďalšími 19 študentmi o učiteľovu pozornosť. Študenti tak prejdú výukovými materiálmi 10 krát rýchlejšie a možno sa im podarí dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa už v priebehu polroka.

„[Boti] budú vedieť, k akému štýlu a akým metódam inklinujete a naučia sa pracovať s nimi,“ vysvetľuje Frey. „Oboznámia sa s vašimi koníčkami a s čím sa vám dobre pracuje. A taktiež sa naučia, ako vás učiť čoraz rýchlejšie a rýchlejšie za rovnaký čas.“

Ako príklad uvádza rýchly proces učenia sa a zvládnutia DeepMind-u od Google videohry „Breakout“ od Atari. Nielenže si rýchlo osvojil pravidlá, ale za polhodinu sa mu podarilo dosiahnuť neuveriteľne vysoké skóre – a to len s drobnou pomocou človeka.
Učenie strojov porastie podobným spôsobom aj v oblasti vzdelávania, tvrdí Frey. Online boti najprv identifikujú silné a slabé stránky študentov a použitím série algoritmov ušijú lekcie študentovi na mieru. Výskum odhalil, že takýto osobnejší prístup a metóda patria medzi najefektívnejšie čo do zlepšovania celkových výkonov študentov.

Frey však neargumentuje s tým, že boti nahradia tradičnú školskú výučbu, ale vníma ich v rovine doplnku, možno ako druh doučovateľa. Ak má dieťa problémy s algebrou, bot pomôže počas práce na domácej úlohe alebo cez víkend.

Je preto na debatu, či AI (umelá inteligencia) dokáže zvládnuť jemné nuansy jazyka, myšlienky a logiku v priebehu nasledujúcich 14 rokov. Jednou z najväčších výziev a zároveň prekážok pre stroje bude naučiť sa uchopiť a pracovať so sociálnymi interakciami. Mnohé AI systémy sú dnes (vedome) na úrovni 6-ročného dieťaťa.

Frey verí, že nasledovných 14 rokov na časovej osi nebude stačiť, aby technológia napredovala, ak vezmeme do úvahy, ako rýchlo technologická inovácia stavia sama na sebe. Internet bol len začiatok, keď sa stával postupne súčasťou každej domácnosti ešte pred 14 rokmi, v roku 2002. Ale v priebehu nasledujúcich piatich rokov ľudia už surfovali na  Internete na vlastných iPhonoch a dnes je už internet nezbytnou súčasťou našich každodenných životov.

Frey predpokladá, že umelá inteligencia bude mať rovnaké smerovanie aj v edukačnej sfére. Do roku 2030 by schopnosť DeepMind-u ovládnuť “Breakout” pôsobiť rovnako zvláštne ako dnešné dial-up modemy [modemy, ktoré sa pripájali na Internet pomocou vytáčania na klasickej linke] a masívna knižnica online obsahu v roku 2016 by mohla pre študentov vyzerať ako skromná kolekcia, ktorá sotva niečo robila.

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na