NEMECKO ZAZNAMENALO V ROKU 2014 REKORDNÝ NÁRAST IMIGRANTOV ZA POSLEDNÝCH 22 ROKOV

0
113

Podľa informácií, ktoré zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis, bolo na konci roka 2014 v Centrálnom registri cudzincov (AZR) vedených celkovo takmer 8,2 milióna ľudí, ktorí sú držiteľmi iba cudzieho štátneho občianstva. Podľa Spolkového štatistického úradu to bol doteraz vôbec najvyšší zaznamenaný počet cudzincov v Nemecku, od založenia AZR v roku 1967.[sociallocker]

V porovnaní s rokom 2013 sa počet cudzincov v roku 2014 zvýšil o približne 519.300 ľudí (+ 6,8%). Tento nárast bol opäť vyšší ako v predchádzajúcich rokoch (419.900 v roku 2013 a 282.800 v roku 2012). Do roku 2014 bol väčší nárast počtu cudzincov zaznamenaný iba v priebehu dvoch rokov: v roku 1992 (613.500) a v roku 1991 (539.800).

Vývoj v roku 2014 sa skladal z troch častí: z doplnenia na základe migračného prírastku (prebytok migračných príchodov a odchodov) vo výške 607.600 ľudí, z doplnenia prebytku narodených (bilancia narodených a zomrelých) vo výške 20.700 ľudí z odstránenia 108.900 ľudí, ktorí boli z registra odstránení v dôsledku ich naturalizácie.

Takmer 60% (306.700) novo zapísaných osôb do AZR pochádza z členských štátov Európskej únie (EÚ). Tie sú rozdelené do troch skupín.

Číselne najväčší nárast (147.200) bol zaznamenaný z troch krajín, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2007 a 2013. Počet osôb registrovaných v AZR spadajúcich do tejto skupiny ľudí sa zvýšil o 22,5%. Najväčší podiel malo Rumunsko (+ 32,9%) a Bulharsko (+ 24,8%).

Druhá skupina sa skladala z desiatich krajín, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004.  Jej nárast bol o 100.700 osôb, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2013 nárast o 10,9%. Tejto skupine dominuje Poľsko (+ 10,5%) a Maďarsko (+ 15,6% ).

O niečo menej výrazný prírastok imigrantov bol zaznamenaný z krajín najviac postihnutých krízou (+ 48.600 t.j. + 4,3%). Na čele tejto skupiny bolo Španielsko (+ 8,3%), nasledované Gréckom a Talianskom (+ 3,9%).

V roku 2013 bol podiel druhej a tretej skupiny výrazne vyšší.

Počet cudzincov zapísaných v AZR v roku 2014 z krajín mimo EÚ sa zvýšil o 212.600 ľudí (+ 5,0%). O rok skôr to bolo o 103.800 ľudí.

Nárast v roku 2014 bol spôsobený predovšetkým prisťahovalcami zo Sýrie (+ 61.300 /+107,7%), Srbska (+ 15 900 / + 7,7%) a Eritrei (+ 14 100 / + 121,2%).

Naopak, v roku 2014, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, došlo k poklesu registrovaných osôb s tureckým občianstvom  a to najmä v dôsledku ich odstránenia z registra z dôvodu udelenia štátneho občianstva (- 1,5%).

Počet zahraničných obyvateľov registrovaných v AZR podľa národnosti k 31.12.2014, v porovnaní s rokmi 2013 a 2012:

Národnosť Počet cudzincov k 31.12.2014 Zmena
2014 oproti 2013 2013 oproti 2012
počet v % počet v %
Celkovo 8 152 968 519 340 6,8 419 920 5,8
Členské štáty EÚ 3 672 394 306 717 9,1 316 093 10,4
Nové členské štáty 2007/2013 (Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko)
Spolu 801 953 147 184 22,5 106 013 19,3
z tohor:
Rumuni 355 343 87 945 32,9 62 372 30,4
Bulhari 183 263 36 435 24,8 28 069 23,6
Chorváti 263 347 22 804 9,5 15 572 6,9
Nové členské štáty 2004 (Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko, Malta, Cyprus)
Spolu 1 027 794 100 711 10,9 127 065 15,9
z toho:
Poliaci 674 152 64 297 10,5 77 480 14,6
Maďari 156 812 21 198 15,6 28 216 26,3
Krajiny eurozóny postihnuté krízou (Grécko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko)
Spolu 1 180 822 48 641 4,3 63 719 6,0
z toho:
Taliani 574 530 21 587 3,9 23 526 4,4
Gréci 328 564 12 233 3,9 18 077 6,1
Španieli 146 846 11 307 8,3 15 308 12,7
Krajiny mimo EÚ 4 480 574 212 623 5,0 103 827 2,5
z toho:
Sýrčania 118 196 61 295 107,7 16 457 40,7
Srbi 220 908 15 865 7,7 2 522 1,2
Turci 1 527 118 – 22 690 – 1,5 – 25 909 – 1,6

[/sociallocker]

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments