O PROJEKTE

Niejetotak.sk je spravodajsko-spoločenský portál, ktorý bol vytvorený v snahe napomôcť k zmene nálad prevládajúcich v súčasnej spoločnosti. Pomocou faktického spravodajstva, vyvracania mýtov, odhaľovania klamstiev či pomenovaním vecí pravým menom,    sa bude snažiť o to, aby jeho návštevníci v čo najväčšej možnej miere používali svoj vlastný rozum a začali si uvedomovať, prečo je spoločnosť v takom stave, v akom je.

Prostredníctvom inšpirácií, podporovania vzájomnej komunikácie a spolupráce, sa zasa bude snažiť o to, aby sa jeho návštevníci začali nielen zamýšľať, ale aj správať ako ľudia a nie len ako konzumné stroje bažiace po sláve, úspechu a mamone.

Portál niejetotak.sk sa riadi nasledujúcimi zásadami:

NEZÁVISLOSŤ

V súčasnosti je veľmi populárne odvolávať sa pri podobných projektoch na svoju nezávislosť prostredníctvom financovania. Kým jedna skupina argumentuje transparentnosťou finančných tokov (ktorá pri detailnejšom pohľade až taká transparentná nie je, pričom tí čo sa odvolávajú na túto transparentnosť majú množstvo výhovoriek a dôvodov, prečo sa úplná transparentnosť zrealizovať nedá). Ďalšia svoju nezávislosť prezentuje vyzdvihovaním svojho financovania vlastnými priaznivcami (pričom sa im neustále „vyhráža“, že ak nebudú prispievať, nebude projekt). Je to vec názoru, no pre nás nemôže byť o nezávislosti žiadna reč, keď je vykonávanie aktivít podmienené na finančné príspevky niekoho iného. Niejetotak.sk bude vyvíjať svoje aktivity bez ohľadu na to, či ho niekto bude, alebo nebude finančne podporovať. Ak ste si teda mysleli, že v dnešnej dobe už nikto nedokáže vyvíjať aktivity, bez toho, aby z toho niečo mal, tak  NIE JE TO TAK.

OTVORENOSŤ

Portál si zakladá aj na svojej otvorenosti pre všetkých. V praxi to znamená, že jeho obsah nikdy nebude zamknutý pre vybranú skupinu ľudí, či už pod zámienkou prémiového členstva, alebo nenápadného vyťahovania finančných prostriedkov od svojich priaznivcov. Rovnako ktokoľvek bude môcť pri rešpektovaní našich pravidiel prispievať do jednotlivých rubrík, v prípade rubrík Zvesti a Zápisky to bude možné vzhľadom na našu trestnoprávnu zodpovednosť iba pod svojim občianskym menom (po jeho overení). Ak ste si mysleli, že v dnešnej dobe už všetky projekty slúžia iba tým, ktorí ich prevádzkujú a platia, tak NIE JE TO TAK.

TOLERANTNOSŤ

Tak ako sa my snažíme rešpektovať fakty aj názory celého spektra spoločnosti, touto cestou by sme chceli poprosiť o podobnú toleranciu aj našich čitateľov. Správajte sa v diskusiách ako ľudia, neznevažujte jeden druhého iba kvôli tomu, že máte na vec iný pohľad. V prípade, že bude niekto systematicky, dlhodobo, úmyselne a anonymne urážať a znevažovať iných ľudí, resp. šíriť nenávisť, dostane sa mu náležitej pozornosti… Ak ste si mysleli, že v dnešnej dobe je nástrojom na budovanie tolerancie cenzúra, tak NIE JE TO TAK.

ČESTNOSŤ

Pri prevádzke portálu sa snažíme dodržiavať všetky práva, vrátane autorských. Preberané texty zverejňujeme, až po súhlase, používame obrazové materiály určené pre voľné šírenie. O rovnaký prístup prosíme aj všetkých, ktorí nám posielajú príspevky na zverejnenie. Samozrejme nie sme stroje a niekedy sa chyba môže stať. Ak by ste narazili na príspevok porušujúci autorské práva, tak nás na to upozornite prostredníctvom e-mailu tipy@niejetotak.sk a my v najkratšom možnom termíne zjednáme nápravu. ĎAKUJEME. Ak ste si mysleli, že v dnešnej dobe už neexistujú ľudia zakladajúci si na starých princípoch, tak NIE JE TO TAK.