OBČANIA SA BÚRIA PROTI 5G BEZDRÔTOVÝM SIEŤAM, SÚ ICH OBAVY OPRÁVNENÉ?

11
16062

Mestská rada a miestne orgány v Spojených štátoch čelia protestom obyvateľov vystrašených z ďalšej generácie 5G bezdrôtovej komunikácie, ktorá sa, podľa všetkého, čoskoro rozšíri (a možno aj do vášho susedstva).

Obyvateľka kraja Montgomery, štát Maryland, sa informovala u tamojších úradníkov na verejnom stretnutí, ktoré sa konalo v okrese: „Prečo nemôže dôjsť k odbornému posudku a zistiť, aké skutočné riziká táto nová sieť so sebou prináša- a to najmä pre deti?“ [9].

Aké vlastne riziká nesie so sebou sieť 5G a ešte omnoho viac k tejto téme v nasledujúcich riadkoch.

Čo je to vlastne 5G?

Piata generácia bezdrôtových systémov 5G predstavuje novú sieť technológií navrhnutých tak, aby váš mobil a podobne aj ostatné bezdrôtové zariadenia fungovali ale že úplne že superrýchlo.

Podľa plánu je zavádzanie 5G siete naplánované na rok 2018 a od roku 2020 bude už aj pre komerčné použitie [2]. 5G má udajne podporovať minimálne 100 miliárd zariadení a jeho rýchlosť má narásť až 100-násobne oproti súčasnej 4G technológii (4G je už 10-krát rýchlejšia ako 3G).

Technológia 5G využíva nízke (0,6 GHz – 3,7 GHz), stredné (3,7 – 24 GHz) a vysoké frekvencie (24 GHz a vyššie). Vysoko-pásmové frekvencie sa do značnej miery skladajú z milimetrových vĺn (MMV), čo je vlastne elektromagnetické vlnenie s vlnovou dĺžkou v rozmedzí 1 – 10 milimetrov s frekvenciou v rozsahu od 30 do 300 GHz.

Zdravotné riziká technológie mobilných telefónov „za hranicami merania“

Mobilné telefóny vo svojej podstate fungujú na báze vysielania a prijímania rádiových frekvencií zo zabudovaných antén k najbližšiemu vysielaču.

Tisícky nezávislých štúdií spájajú vystavenie sa radiácii z rádio-frekvencií, ktoré vysielajú mobilné telefóny, s množstvom veľmi závažných chorôb, akými sú napríklad rakovina [3], neplodnosť [4], kardiovaskulárne ochorenia [5], poruchy pri narodení [6], problémy s pamäťou [7], poruchy spánku [7] a ďalšie.

S technológiou 5G prichádza aj väčšie riziko vystavenia sa radiácii RF

Tieto milimetrové vlny (MMV-y), ktoré využíva sieť 5G, dokážu prenášať ohromné množstvá dát v priebehu veľmi krátkeho času. Ale, žiaľ, len na krátke vzdialenosti. Ďalším problémom je, že pri prechode pevnými materiálmi dochádza k problémom s prenosom signálu.

To znamená, že budú nevyhnutné masívne prenosy MMV.

Bude nevyhnutné vystavať množstvo nových antén. Pri celoplošnom pokrytí bude stačiť jedna anténa na 10 až 12  domov. To však ale platí v mestských podmienkach.

Očakáva sa tiež masívne využívanie technológie MIMO (mnohonásobný input – mnohonásobný output). Technológia MIMO je bezdrôtový systém, ktorá využíva dvojicu Wi-Fi antén, pretože dokáže vysielať a prijímať viacero dát naraz a to s dvojnásobnou rýchlosťou. Niektoré zo 4G staníc využívajú aj technológiu MIMO. Štandardné MIMO pozostáva zo 4 antén. MIMO pre 5G bude mať zhruba 100 antén na jednej vysielacej veži – to je šialene veľa!

Zvýšenie prenosu povedie ku zvýšenej kapacite, takže automaticky dôjde aj k zvýšeniu úrovne elektromagnetickej radiácie. Na základe toho, čo už vieme o rádiových frekvenciách, sú obavy zo zavádzania 5G sietí na mieste, keďže vystavenie sa zvýšenému množstvu EM radiácie zvýši aj ohrozenie ľudského zdravia.

Už v niekoľkých štúdiách sa uviedlo, že MMV frekvencie, ktoré využíva 5G technológia, majú škodlivé účinky na zdravie.

Škodlivé vplyvy na ľudskú pokožku

Jedna izraelská štúdia [8] pod vedením doktora Yuri D. Feldmana zistila, že ľudský pot sa správa ako vodič, ako rad drobných, špirálovitých antén, keď je vystavený vplyvu MMV. Ich zistenia poukazujú na to, že ľudská pokožka nielenže absorbuje, ale dokonca aj zosilňuje radiáciu z MMV sietí.

Štúdia [9] uskutočnená s cieľom vyhodnotiť pôsobenie a vplyv MMV (60GHz) na ľudské telo odhalila, že „viac ako 90% prenesenej energie (z MMV) sa absorbuje pokožkou a jej vrstvami.“

Pôsobenie MMV na kožu je pravdepodobne to najväčšie riziko, ktoré tieto nové vlnové dĺžky produkované 5G technológiou predstavujú.

Možno sa práve pozeráme na možného pôvodcu nárastu zvýšenia kožných chorôb a rakovín v nastávajúcich rokoch v oblastiach, kde bude zavedená technológia 5G.

Vážne vplyvy na imunitný systém

V roku 2002 uskutočnili Rusi štúdiu [10] a skúmali, aké bude mať účinky vysoko-frekvenčná elektromagnetická radiácia (42GHz) na krv v zdravých myšiach a zistili, že bunečná aktivita v imunitnom systéme ako sú neutrofily sa drasticky znížila (až o 50%).

Prišli teda k záveru, že „vystavenie celého tela zdravých myší nízko-frekvenčnému EHF EMR  (extrémne vysokofrekvenčné elektromagnetické žiarenie) má vážny vplyv na znaky nešpecifikovanej imunity.“

Škodia aj srdcu

Výsledky štúdie z roku 1992 [11] poukázali na to, že frekvencie v rozsahu 53 – 78 GHz pôsobia na variabilitu srdcového tepu (ako indikátor stresu) u potkanov. Rusi zas vo svojej štúdii [12] experimentovali so žabami, kedy zistili, že vystavenie sa MMV vlnám, má až abnormálny vplyv na pravidelnosť srdcového tepu (arytmia).

Nebezpečenstvo číha aj na oči

V roku 1994 [12] uskutočnili Poliaci štúdiu, aby vyhodnotili vplyv milimetrovej radiácie na prenos svetla cez šošovku oka. Ukázalo sa, že MMV radiácia na nízkej úrovni spôsobuje u potkanov nepriehľadnosť šošoviek, čo súvisí s rozvojom šedého zákalu.

Na základe japonského experimentu [13], ktorý mal preskúmať potenciál vystavenia milimetrovému vlneniu s frekvenciou 60 GHz, sa prišlo na to, že 60 GHz „antény vysielajúce vlnové dĺžky o šírke 1 mm môžu spôsobiť tepelné zranenia rôznych typov a úrovní. Tepelné účinky indukované milimetrovými vlnami dokážu zjavne preniknúť aj pod povrch oka.“

180 vedcov a doktorov sa dovoláva moratória

Obavy prevládajú aj medzi vedcami. Viac ako 180 vedcov a doktorov z 35 rôznych krajín [14] doporučuje dočasný odklad zavádzania 5G technológie, kým nebudú jej potenciálne riziká ovplyvňujúce ľudské zdravie a životné prostredie podrobne vyhodnotené vedcami, ktorí sú nezávislí a nepracujú pre telekomunikácie.

Aké sú reálne riziká technológie 5G?

Krátka odpoveď: ešte presne nevieme! Ale štúdie, ktoré máme, vzbudzujú oprávnené obavy.

Zdravotné riziká väčšiny skúmaných 3G CMDA technológií (ukázali príčinu radu škodlivých zdravotných vplyvov) neboli ešte riadne prešetrené, a napriek tomu už prijímame a zavádzame ďalšiu potenciálne nebezpečnú technológiu.

Nemyslíte si, žeby sme najprv mali plne zvážiť zdravotné riziká súvisiace s 5G technológiou pred tým, ako ju začneme hromadne inštalovať?

Nezabúdajme na to, že alternatívy k bezdrôtovej technológii sú už dostupné. Fiber Optic Broadband Technology je prijateľná a bezpečná náhrada. Pevne verím, že k technologickému rozvoju môže dôjsť aj bez ohrozenia zdravia širokej verejnosti.


ODKAZY

1. RandyAlfred. April 3, 1973: Motorola Calls AT&T … by Cell | WIRED [Internet]. 2008 [cited 2018 Mar 19]. Available 2018 Mar 19, from https://www.wired.com/2008/04/dayintech-0403/

2. International Telecommunications Union. ITU towards “IMT for 2020 and beyond” [Internet]. www.itu.int. 2016 [cited 2018 Mar 19]. p. 1–7. Available 2018 Mar 19, from https://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2020/Pages/default.aspx

3. Baan R, Grosse Y, Lauby-Secretan B, El Ghissassi F, Bouvard V, Benbrahim-Tallaa L, Guha N, Islami F, Galichet L, Straif K. Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields. Lancet Oncol [Internet]. 2011; 12: 624–6. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70147-4.

4. Naziroǧlu M, Yüksel M, Köse SA, Özkaya MO. Recent reports of Wi-Fi and mobile phone-induced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males [Internet]. Journal of Membrane Biology. 2013 [cited 2017 Dec 25]. p. 869–75. doi: 10.1007/s00232-013-9597-9.

5. Hayes DL, Wang PJ, Reynolds DW, Estes M, Griffith JL, Steffens RA, Carlo GL, Findlay GK, Johnson CM. Interference with cardiac pacemakers by cellular telephones. N Engl J Med [Internet]. Massachusetts Medical Society; 1997 [cited 2018 Feb 5]; 336: 1473–9. doi: 10.1056/NEJM199705223362101.

6. Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children. Epidemiology [Internet]. 2008 [cited 2017 Dec 27]; 19: 523–9. doi: 10.1097/EDE.0b013e318175dd47.

7. Hutter HP, Moshammer H, Wallner P, Kundi M. Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Occup Environ Med [Internet]. BMJ Publishing Group Ltd; 2006 [cited 2018 Feb 5]; 63: 307–13. doi: 10.1136/oem.2005.020784.

8. Feldman Y, Puzenko A, Ben Ishai P, Caduff A, Agranat AJ. Human Skin as Arrays of Helical Antennas in the Millimeter and Submillimeter Wave Range. Phys Rev Lett [Internet]. 2008 [cited 2018 Mar 19]; 100: 128102. doi: 10.1103/PhysRevLett.100.128102.

9. RyanBarwick. Residents worried about small cell safety have been waiting years for federal guidance | Center for Public Integrity www.publicintegrity.org [Internet]. 2018 [cited 2018 Mar 19]. Available 2018 Mar 19, from https://www.publicintegrity.org/2018/03/02/21502/residents-worried-about-small-cell-safety-have-been-waiting-years-federal-guidance

10. Kolomytseva MP, Gapeev AB, Sadovnikov VB, Chemeris NK. Suppression of nonspecific resistance of the body under the effect of extremely high frequency electromagnetic radiation of low intensity. Biofizika [Internet]. 2002 [cited 2018 Mar 19]; 47: 71–7. Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11855293

11. Potekhina IL, Akoev GN, Enin LD, Oleĭner VD. The effect of low-intensity millimeter-range electromagnetic radiation on the cardiovascular system of the white rat]. Fiziol Zh SSSR Im I M Sechenova [Internet]. 1992 [cited 2018 Mar 19]; 78: 35–41. Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1330714

12. Chernyakov, GM and Korochkin, VL and Babenko, AP and Bigdai E. Reactions of biological systems of various complexity to the action of low-level EHF radiationNo Title. Millim Waves Med Biol. 1989; 1: 141–167.

13. Kojima M, Hanazawa M, Yamashiro Y, Sasaki H, Watanabe S, Taki M, Suzuki Y, Hirata A, Kamimura Y, Sasaki K. ACUTE OCULAR INJURIES CAUSED BY 60-GHZ MILLIMETER-WAVE EXPOSURE. Health Phys [Internet]. 2009 [cited 2018 Mar 19]; 97: 212–8. doi: 10.1097/HP.0b013e3181abaa57.

14. 180scientists. Scientists warn of potential serious health effects of 5G [Internet]. [cited 2018 Feb 2]. Available 2018 Feb 2, from https://drive.google.com/file/d/0B14R6QNkmaXuelFrNWRQcThNV0U/view

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
11
najnovšie
najstaršie najpopulárnejšie
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre
Marta Rusnakova

3 mesiace pracujem na pracovisku s 5G sieťou a mám zdravotné problémy a nechápala som čo sa to so mnou deje.Potom mi však došli súvislosti .5G sieť je agresívne svinstvo.

Martin Maleba

Dobrý deň, aké zdravotné problémy sa u vás objavili. Pýtam sa, či to nesúvisí nejako s coronavírusom. Vy ste to písali ešte pred vypuknutím pandémie.

Jaromír

Myslím, že tu nie je o čom diskutovať. Je potrebné položiť si otázku, komu je toto prospešné??
Domnievam sa, že zvýšenie rýchlosti prenosu dát je zámienka. Z každej strany na človeka útočia jedy. Sú všade. V jedle, vo vzduchu, vo vode, v médiách – negatívne správy, elektromagnetická radiácia, …
A 5G je ďalší jed zaobalený do reklamy v pozlátku. Už sa propaguje aké výhody to prináša. Ale aká je pravda o pôsobení tohoto žiarenia sa nepropaguje, pretože ľudia by to nechceli.
Som proti zavedeniu siete 5G. Normálny človek s tým predsa ani nemôže súhlasiť.
Pripadá mi to ako tichá genocída.

Peter

Je potrebné spraviť krok.
Som tiež proti zavedeniu siete 5G.Aj petíciu by som privítal

JoJo

Drahí moji rodáci. Ale ste pekne osprostení.

Ivana

Čo presne máš na mysli, pod slovom osprostení? Veľmi všeobecné tvrdenie.

X-ko
senkie

Od teba to znie dôveryhodne,sprosťáčik…

Zdeno