OBČIANSKA KAMPAŇ 98 (06/1998)

0
740
Vyhlásenie Občianskej kampane OK98

Zvolen, 3. marca 1998

My, občania, predstavitelia 35 mimovládnych organizácií z celého Slovenska, sme sa stretli 3. marca 1998 vo Zvolene, aby sme vyhlásili Občiansku kampaň 98 (OK 98) za spravodlivé a čestné voľby.

V súčasnom období sa Slovensko nachádza v kritickom bode svojho vývoja. Podobne ako väčšina našej verejnosti aj my pociťujeme hlbokú nedôveru k vládnej moci. Medzi našimi občanmi sa šíri pocit, že ich hlas nemôže zmeniť vývoj tejto spoločnosti. Je preto nesmierne dôležité, aby sme prevzali zodpovednosť za svoju

budúcnosť práve v týchto voľbách. Považujeme za svoju morálnu povinnosť prispieť k tomu, aby sa občania aktívne zapojili do volebného procesu a zároveň dozerali na prípravu a priebeh volieb.
Vyhlasujeme, že v prípade, že sa ktokoľvek pokúsi odstrániť demokratický poriadok na Slovensku, využijeme svoje ústavné právo postaviť sa týmto snahám na odpor spolu s predstaviteľmi odborov, cirkví, samospráv a ďalších demokratických síl.

V rámci OK 98 budeme iniciovať a koordinovať projekty a aktivity vo všetkých regiónoch Slovenska, napomáhať vytváraniu partnerstiev a koalícií a sprostredkovávať kontakty s domácimi a zahraničnými inštitúciami a expertami. Sústredíme sa najmä na vzdelávanie voličov, diskusné fóra s kandidátmi a monitorovanie prípravy a priebehu volieb.

V súčasnosti nás najviac znepokojuje spôsob prípravy zákonov, ktoré sú pre volebný proces rozhodujúce. Ide najma o návrh Zákona o voľbách do NR SR, novelu Zákona o voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí a návrh Zákona o samospráve vyšších územných celkov. Zásadne nesúhlasíme s doterajším spôsobom ich prípravy a žiadame verejnú diskusiu.

Kontakt pre mimovládne organizácie, ktoré sa chcú pripojiť k Občianskej kampani 98 je:

Nadácia pre občiansku spoločnosť
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Tel: 07 544 4189, Fax: 07 544 4282
Email: ok@nos.sk

Zoznam signatárov je k dispozícii na vyššie uvedenej kontaktnej adrese.

Vznik tejto stránky umožnili: NED, ZPLD, ChangeNet

ZOZNAM MVO ZAPOJENÝCH DO OK ’98
(tento zoznam pre Excell – .xls formát)
                 
Organizácia Kontaktná osoba Ďaľšie kontakty Telefón Fax Adresa PSČ Mesto Email
A projekt Andrea Straková   0844/221 298 0844/221 214 SNP 114 03301 Liptovský Hrádok  
Arcidiecézna Charita Košice Ján Dečo   095/743 983,743 901 095/743 901 Nám. Košických mučeníkov 1 04012 Košice  
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občan Mária Orgonášová   07/354 119 07/354 119 Žabotova 2 81104 Bratislava  
Asociácia trénerov ATRM SR Stela Kubeková   0905/600 940 397 226        
Beneficium-char.hum. spoločnosť Ľubica Gálisová   0862/431378   Nám.J.C.Hronského 2 97101 Prievidza  
British Embassy (Know How Fund) Andrea Reidy   07/ 531 9632 07/ 531 0002 Panská 16 811 00 Bratislava  
Centrum lokálnej demokracie – Lučenec Jiri Zaťovič   0863/ 20 287   Hurbanova 10 98401 Lučenec cldlc@lc.psg.sk
Centrum lokálnej demokracie – Zvolen Sandra Kossárová   0855/323 165   Študentská 32 96000 Zvolen  
Centrum lokálnej demokracie – Žilina Peter Bronček   089/625 995 0824/4331223 Športová 7 01061 Žilina  
Centrum pre európsku politiku Eva Slivková   07/354 131 07/354 131 Žabotova 2 81100 Bratislava  
Centrum prevencie a riešenia konfliktov – Banská Bystrica Ján Hrubala   088/754 102 088/754 102 Skuteckého 16 97401 Banská Bystrica mediacia@pdcs.sk
Centrum samostatného života Andrea Adamovičová   07/572 16 86   Banšelova 4   Bratislava  
Človek a obec Lujza Bakošová   087/524 873 087/524 870 NDI, Farská 14   Nitra festdn@nr.netax.sk
Delegácia Európskej Komisie Dionýz Hochel   07/ 533 1718 07/ 533 2980 Panská 3-5 81100 Bratislava  
Ekohydrologická spoločnosť Ing. Valéria Kulčárová   0946/31881 0946/31881 Štefánikova 25 07001 Michalovce  
EPCE Juraj Mesík   088/401 259   Skuteckého 30 97400 Banská Bystrica  
ETP Slovensko Marcel Zajac Andrej Steiner 07/785 180 07/785 180 Hanulova 5/b 84002 Bratislava  
ETP Slovensko Andrej Steiner   095/763 534, 760 107 095/760107 Milosrdenstva 11 04011 Košice etp@dodo.sk
European Law Students Asociation /ELSA/ Zuzana Janovičová   07/304 111 kl.179   Šafárikovo nám.6 81805 Bratislava els@flaw.uniba.sk
Európsky kultúrny klub Ladislav Snopko   07/827600 07/833020 Rovniakova 1 85102 Bratislava  
Fauna a Flora Litava Pavel Slúka Ján Gažov 0856/94 192   Litava 186 96244 Litava  
FILIA-Centrum prevencie závislosti Alexander Fotul   095/625 32 65   Orgovánová 5 04011 Košice  
Fond Pipi dlhej pančuchy David P. Daniel   07/5335748   STV Mlynská dolina 84545 Bratislava  
Forum Inštitút Karoly Tóth   0709/529 536 0709/ 529 536 Hlavná 23, II/212 92901 Dunajská Streda  
Fórum intelingecie v Žiline Ivan Turek   089/652 913   Berlínska 4 01008 Žilina  
Fórum študentskej solidarity Miroslav Šipikal   07/6542 39 39 397 994 Staré grunty 36 84225 Bratislava  
G3S Košice Ľuba Blaškovičová   095/ 622 9641 095/ 622 9641 Hlavná 6 04000 Košice  
Global Releaf Marek kapusta   0859/218 17 0859/218 17 Kammerhofská 24 96901 Banská Štiavnica  
Holandské veľvyslanectvo Dorota Vlachová   07/ 395 580 07/ 395 571 F.Kráľa 5 81105 Bratislava  
Hontianske občianske združenie Margareta Špániková   856/511780   ul.ČSA 12 96301 Krupina  
I.O.K. – homo, homini ZZZ Peter Rázus   091/723 987,522 83 091/723 987 Dubová 5 08001 Prešov homini@vadium.sk
Inštitút pre verejné otázky Zora Bútorová   07/533 4026 07/ 533 1527 Hviezdoslavovo 17 81100 Bratislava  
Jantárová cesta Ján Roháč   0859/232 83 0859/238 16 Dolná ružová 6   Banská Štiavnica rohac@spark.sk
KG3S Nitra Lujza Bakošová   087/ 242 54 087/ 242 54 Samova 4 94901 Nitra  
KJMS Rimavská Sobota Štefan Václavík   0866/212 56 0866/212 56 Svätoplukova 5 97901 Rimavská Sobota  
Komunálny demokratický inštitút Peter Králik       Mierové nám.29 91101 Trenčín  
Komunitná nadácia Oblazy Elena Štepaniaková   0849/ 97392 0849/ 97392 Kvačany 95 03224 Kvačany  
Komunitná nadácia Prešov Peter Németh   091/721 857 091/721 857 Požiarnicka 17 08001 Prešov  
Komunitná nadácia ZMBB Beáta Hirt   088/ 401 466 088/ 401 259 Skuteckého 30 97400 B.Bystrica  
KZ-Sami-sebe Ľubica Macedo   0704/412 550 0704/412 303 Radničné nám.7 90201 Pezinok  
LS GAC-ICMA Vávrová, Jamie Factor   07/ 5333 853 07/ 5333 859 Laurinská 3 81101 Bratislava  
MVO Ľudia a voda Michal Kravčík Jaroslav Tešliar 095-642 3475 095/ 428 184 Pražská 4/413 04011 Košice mvolav@dodo.sk
Nadácia Antona Tunegu A.Šutý Vladimír Jarota 07/ 391 134 07/ 396 169 Žabotova 2 81104 Bratislava  
Nadácia Daphne Mirka Čierna   07/399 435 07/399 436 Pražská 11 81636 Bratislava mirka@daphne.savba.sk
Nadácia divadelná Nitra Lujza Bakošová   087/524 873   Svätoplukovo nám.4 95053 Nitra  
Nadácia Ekopolis Juraj Mesík   088/ 401 466 088/ 401 259 Horná 67 97400 B.Bystrica  
Nadácia Horský park Mária Filková   07/3789050   Lesná 1 81104 Bratislava  
Nadácia krajina harmónie Soňa Holúbková   089/325 53   Horný Val 20   Žilina  
Nadácia Milana Šimečku Ingrid Antalová Terezia Grellová 07/ 533 05 01 07/ 533 35 52 Hviezdoslavovo nám.17 81100 Bratislava  
Nadácia Občan a demokracia-(MRG-S) Lota Pufflerová   07/ 523 3164 07/521 45 34 Bajkalská 25 82718 Bratislava  
Nadácia otvorenej spoločnosti S.Hanzelová,Z.Podhorská   07/ 531 47 30 07/ 531 47 30 Staromestká 6/d 81103 Bratislava  
Nadácia pre deti Slovenska Filip Vagač   07/ 531 74 30 07/ 533 11 43 Hviezdoslavovo nám.20 81100 Bratislava  
Nadácia pre občiansku spoločnosť Marek Kapusta Peter Novotný 07/ 544 4189 07/ 544 42 82 Miletičova 23 82109 Bratislava  
Nadácia pre podporu občianskych aktivít Adriena Richterová   07/ 395 821 07/ 395 821 Palárikova 31 81104 Bratislava  
Nadácia S.P.A.C.E. Helena Woleková   07/310 759 07/325 172 Dostojevského rad 7 81109 Bratislava  
Nadácia Charty 77 Zuzana Szátmáry Martin Giertl 07/5316 448 07/5316 341 Staromestská 6 81103 Bratislava  
Nadácia vzdelávania samosprávy Marie Ice Terézia Paliková 07/5362243 07/5362243 Šafárikovo nám.7 81102 Bratislava  
Náš Domov Daniel Macák Juraj Peter 0863/281 10 0863/281 10 Čajkovského 16 98401 Lučenec  
National Democratic Institute Kajo Zboril Mária Kamasová 0905/271 816 088/ 744 059 Horná 67 97400 B.Bystrica zboril@changenet.sk
Nonprofit Maroš Silný   07/ 5335 221 07/ 5335 748 Na vŕšku 8 81000 Bratislava  
Občianska Iniciatíva 3s – Komunitná nadácia Prešov Peter Nemeth Rastislav Mochnacký, Katarína Minárová, Andrea Repková, Martina Karnišová 091/721857 091/721857 Požiarnická 17 08001 Prešov  
Obec Polomka Michaela Heretová   0867/693 103 0867/693 102 OÚ,Osloboditeľov 12 97666 Polomka  
OMD v SR Ľudmila Gričová   07/572 16 86 07/542 58 30 Banšelova 4 82104 Bratislava  
OZ Človek a Budúcnosť Július Kovács Andrea Gallová 0854/242 56 0854/242 56 Nemocničná 18 99001 Velký Krtíš clovek@lc.psg.sk
OZ Čs. Mosty Adela Hoffmanová       Šancová 70, P.O.Box 220 81499 Bratislava  
OZ Elektrokardiológia Ljuba Bachárová   07/769 480   Gallayova 3   Bratislava  
OZ Fundament Stefan Hajdu   0866 – 24125 0866 – 26965 SNP 15 97901 Rimavska Sobota  
OZ Gemma 93 Daniel Brezina Martin Babarík 0866/ 631 876 0866/ 631 876 Železničná 1 97901 Rimavská Sobota  
OZ Greenpen JUDr. Jozef Bomba   095/6445187 095/6445187 Pražská 2/IV 04011 Košice  
OZ Iniciatíva Andrea Gonová   0842/220 083 0842/220 083 Divadelná 5 03601 Martin fewdi@mt.sknet.sk
OZ Podhorie Alena Kotntšeková   0832/ 932 54 0832/ 936 178 Timoradza 1 95652 Timoradza  
OZ Slatinka Alexander Vágner   0855/ 208 57 0855/ 298 98 Kalinčiakova 11 96001 Zvolen  
P-klub Banská Bystrica Katarína Tomanová   088/ 436 26   ČSA 26 97401 B. Bystrica  
Partners for Democratic Change Dušan Ondrušek Karolína Miková, Aleš Bednařík 07/ 531 8073 07/531 4130 Červeňova 4 81103 Bratislava  
Promedia Slovakia Sergej Koperdak              
Rada mládeže Slovenska Rastislav Dikant   07/398108 07/393301 Pražská 11 81636 Bratislava  
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Slavimír Krupa   07/526 47 01   Františkánska 2 81101 Bratislava  
SAIA-SCTS Bratislava Pavol Demeš Luboš Hrivňák 07/ 5335 221 07/ 5335 748 Na vŕšku 8 81000 Bratislava  
SAIA-STCS pobočka Banská Bystrica Danica Hullová Martin Novák 088/733 810 088/737 812 Tajovského 51 97401 Banská Bystrica  
SAIA-STCS pobočka Košice Zuzana Kalináčová   095/622 96 41 095/ 622 41 Hlavná 6 04000 Košice  
SAIA-STCS pobočka Nitra Ľuba Ľahká   087/242 54 087/242 54 Samova 4 94901 Nitra  
SAIA-STCS pobočka Poprad Dana Plučinská   092/620 15 092/620 15 Nám.Sv.Egídia 11 05801 Poprad  
SAIA-STCS pobočka Trenčín Dáša Lišková   0831/535 763 0831/540 726 Mierové nám. 29 91101 Trenčín  
SAIA-STCS pobočka Žilina Alena Mičicová   089/763 58 60 089/ 763 58 60 Predmestská 1 01001 Žilina  
SKOI Bratislava Ľuba Lesná       Cukrová 14 81339 Bratislava  
SKOI Žilina Zdenek Slavík   07/ 310 947 07/ 536 2309 Cukrová 14 81100 Bratislava  
Slovenská katolícka charita Anna Greschnerová   07/5331506 07/533 3097 Kapitulská 18 81415 Bratislava  
Slovenská nádej dieťaťa Viola Drozdová   07/393 345   Štefánikova   Bratislava  
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Marián Gabriel   07/ 531 88 69 07/ 531 4285 Staromestká 6/d 81103 Bratislava  
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku Alexander Duleba   091/723 245 091/723 245 Duchonovičovo nám. 1 08148 Prešov  
Slovenský Helsinský Výbor Štefan Markuš       Žabotova 2 81104 Bratislava  
Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva Ervín Gero   0863/217 62 0863/269 35 Szabóova 1 98401 Lučenec  
Študentská iniciatíva Tomáš Šlachta       Halaštava 1449 90845 Gbely  
Trenčianske neformálne združenie Robert Lifka Branislav Orgoník 0831/ 440 127 0831/ 440 127 Mierové nám. 29 91101 Trenčín  
Trnavské fórum Bohumil Chmelík   07/325 797   Veselovského 1 91701 Trnava  
TYR Centrum Marta Vrábelová Jana Černá 0847/382 157     02743 Nižná  
Únia miest a obcí SR/ KPM SR Marián Minarovič   07/ 533 5914 07/ 533 5914 Prepoštská 4 81101 Bratislava  
Únia občianskych združení a nadácií SR Štefan Kačír   07/ 399 426 07/ 3597 260 Pražská 11 81636 Bratislava  
Únia slovenských filmových tvorcov Ľubomír Fifik   07/720 965   Ventúrska 3 83101 Bratislava  
US AID Ivona Fibingerová Gustáv Matijek 07/ 533 06 67 07/ 533 47 11 Panská 33 81100 Bratislava  
Váš domov – Banská Bystrica Július Smutviak              
Vydra Michaela Galvánková   0867/ 691 537 0867/ 691 500 Hlavná 56 97652 Čierny Balog vydra@isternet.sk
Výchovno-vzdelávacie združenie František Tóth   07/398 470 07/397 769 Čapkova 2 81104 Bratislava  
YMCA Lučenec Martin Volentier   0863/ 331 993   Čajkovského 16 98401 Lučenec  
Za Matku Zem Juraj Rizman   07/713 506   J.Stanislava 23 P.O.Box 93 81499 Bratislava  
Zdroje tretieho tísicročia Mgr. Ľuba Blaškovičová   095/763218 095/763218 Žižkova 29 04001 Košice  
Združenie na podporu lokálnej demokracie Andrej Bartosiewicz   07/ 533 2519 07/ 5333544 Kapitulská 7 81101 Bratislava  
Združenie ochranárov Pčola Emília Štefanová   0963-21090 0963-21090 Nám.sv, Mikuláša 16, PO BOX 54 06401 Stará Ľubovňa  
Združenie Stoka Albert Marenčin   07/324463, 324470   Pribinova 1 81000 Bratislava  
ZPMPv SR Viera Záhorcová   07/ 363 287 07/ 5211 510 Jakubovo nám 12 81103 Bratislava zpmpvsr@changenet.sk
Zväz záujmových združení Peter Rázus   091/718 601   Volgogradská 52 08001 Prešov  
  Jozef Hlavčo   0822/ 321993   Tatranská 299/27 01701 Považská Bystrica  
  Andrej Pavlík   0932/623578   Lesnicka 1780/20 06901 Snina  

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments