OBJEDNÁVKY TIPOS-JANDL

Zoznam objednávok spoločnosti Tipos adresovaných na spoločnosť Jandl do 3.12.2014

Dátum obj. Popis objednaného plnenia Suma bez DPH Identifikačný údaj objednávky
25.11.2013 Priebežné plnenie marketingovo-komunikačnej stratégie 2013 83 200,00 VOB13498
4.12.2013 Organizácia podujatia 18 868,30 VOB13511
4.12.2013 Grafika k 20. výročiu spoločnosti zabezpečenie výberu umelca a na vytvorenie grafiky a autorské práva na jej použitie 4 924,00 VOB13513
19.12.2013 eTIPOS kasíno – stratégia komunikácie a kampaň 250 000,00 VOB13541
19.12.2013 Zabezpečenie kominikačných služieb pre eTIPOS – športové stávky za 1. kvartál 2014 3 000,00 VOB13540
19.12.2013 Priebežné plnenie marketingovo-kominikačnej stratégie za január 2014 41 600,00 VOB13539
20.12.2013 Nahrávka zvukových súborov 1 050,00 VOB13542
3.1.2014 Nákup fotografií a práv za účelom OOH propagácie produktov spoločnosti TIPOS 1 200,00 VOB14002
7.1.2014 Realizácia marketingového prieskumu trhu za účelom účasti TIPOSu v nadnárodnej číselnej lotérii Eurojackpot – projekt V4 (kvalitatívny a kvantitatívny prieskum) 13 110,00 VOB14005
16.1.2014 video produkcia 565,00 VOB14030
23.1.2014 Služby fotografa a technické zabezpečenie tlačovej konferencie 280,00 VOB14039
27.1.2014 Priebežné plnenie marketingovo-komunikačnej stratégie 2014 41 600,00 VOB14043
30.1.2014 Úprava TV spotu k Národnej bločkovej lotéri 2 136,00 VOB14052
5.2.2014 Donahrávka zvukových súborov pre Hotline TIPOS menu s časovo neobmedzenými licenčnými právami v rámci SR 570,00 VOB14055
17.2.2014 kreatívne riešenie pre reklamnú ATL a BTL kampaň na hru LOTO SUPERjackpot a prémiu počas prémiového obdobia 170 000,00 VOB14070
19.2.2014 Priebežné plnenie marketingovo-komunuikačnej stratégie 2014 41 600,00 VOB14073
28.2.2014 Nákup obrázkov z Imagebanku Február 2014 160,00 VOB14083
5.3.2014 Úprava televíznych spotov v hre LOTO na aktuálne výšky Jackpotov a produkcia online banerov 42 281,08 VOB14093
12.3.2014 Kontinuálny kvantitatívny prieskum komunikácie, značky a sponzoringových aktivít TIPOSu v roku 2014 72 530,00 VOB14106
12.3.2014 Grafické práce, jazyková korektúra a vytvorenie krížovky do vydania časopisu TIPOS Novinky 1/2014 320,00 VOB14105
19.3.2014 Prieskum na meranie efektivity sponzoringu 20 783,00 VOB14118
21.3.2014 Produkcia animovaného TV spotu ku kampani LOTO SUPERjackpot, vrátane neobmedzených práv na použitie 1 050,00 VOB14126
25.3.2014 poskytovanie služieb za mesiac apríl 2014 41 600,00 VOB14133
26.3.2014 Nákup obrázkov – fotografia marec 2014 178,00 VOB14137
26.3.2014 Prieskum vo forme Mystery shoppingu na obchodných miestach TIPOSu 18 750,00 VOB14134
28.3.2014 Úprava animovaného TV spotu na LOTO SUPERjackpot s prémiou 4 224,00 VOB14140
1.4.2014 Zabezpečenie komunikačných služieb pre eTIPOS – športové stávky za 2. kvartál 2014 3 000,00 VOB14143
3.4.2014 Doplnkové Focus Group pre výber vhodných imidžových charakteristík TIPOSu 7 542,00 VOB14149
3.4.2014 Donahrávka súborov č. 2 pre Hotline TIPOS menu s časovo neobmedzenými licenčnými právami v rámci SR. 570,00 VOB14148
9.4.2014 3D produkcia všeobecného vizuálu TIPOSu s neobmedzenými právami na použitie 8 600,00 VOB14157
10.4.2014 Prieskum kenových hier 14 896,00 VOB14158
16.4.2014 Promo aktivita na čerpacích staniciach ku kampani LOTO Superjackpot s prémiou 8 578,00 VOB14166
22.4.2014 Promo aktivita na pobočkách TIPOSu ku kampani LOTO Superjackpot s prémiou 33 212,00 VOB14173
23.4.2014 Súťaž LOTO – SUPERjackpot s prémiou 9 805,07 VOB14177
24.4.2014 Facebook_MAJ 6 000,00 VOB14183
24.4.2014 Newsletter_MAJ 600,00 VOB14182
29.4.2014 Tipkurz.sk – online kampaň MS v hokeji a MS vo futbale 22 389,00 VOB14186
30.4.2014 poskytovanie služieb za mesiac máj 2014 41 600,00 VOB14191
30.4.2014 Nákup obrázkov – fotografia apríl 2014 247,00 VOB14192
13.5.2014 Manuál krízovej komunikácie 49 000,00 VOB14218
14.5.2014 Úprava TV spotov na pokračovanie kampane LOTO SUPERjackpot s prémiou 20 807,97 VOB14220
16.5.2014 Newsletter07_MAJ 600,00 VOB14221
19.5.2014 Úprava TV spotov ku kampani LOTO SUPERjackpot pre OOH 5 596,00 VOB14225
21.5.2014 Produkcia animácie pre hru LOTO do Steel Areny 2 400,00 VOB14229
27.5.2014 Poskytovanie služieb za mesiac jún 2014 41 600,00 VOB14237
28.5.2014 Úprava TV spotov na pokračovanie kampane eTIPOS 12 811,00 VOB14243
28.5.2014 Výroba online bannerov pre eTIPOS kampaň 2 527,00 VOB14242
28.5.2014 Facebook_JUN 7 800,00 VOB14241
28.5.2014 Realizácia eventu 19 960,10 VOB14251
4.6.2014 Nákup obrázkov – fotografie 1 340,00 VOB14256
5.6.2014 Newsletter_JUN 1 200,00 VOB14264
5.6.2014 Poradenstvo v oblasti podpory predaja 2 250,00 VOB14257
9.6.2014 Pokračujúca kampaň NBL leto 2014 – návrh kreatívnej komunikácie NBL a produkcia výstupov pre médiá 10 140,00 VOB14272
10.6.2014 Ilustrácie do story boardu na KENO kampaň 2 320,00 VOB14274
16.6.2014 Produkcia kľúčového vizuálu ku kampani na NBL 11 105,60 VOB14284
16.6.2014 Newsletter JUN 2 400,00 VOB14281
24.6.2014 Produkcia online tutoriálov na eTIPOS.sk 66 067,50 VOB14296
25.6.2014 Poskytovanie služieb za mesiac júl 2014 41 600,00 VOB14301
26.6.2014 Prieskum k Národnej bločkovej lotérii 8 000,00 VOB14302
30.6.2014 Facebook_JUL 7 800,00 VOB14304
30.6.2014 Zabezpečenie komunikačných služieb pre eTIPOS – športové stávky za 3. kvartál 2014 3 000,00 VOB14303
1.7.2014 Programovanie mikrostránky na kenové hry 17 280,00 VOB14313
1.7.2014 Produkcia spotu na kenové hry 249 562,00 VOB14312
2.7.2014 Úprava edukačného videa pre NBL 3 344,00 VOB14315
7.7.2014 Nákup obrázkov – fotografie 874,00 VOB14321
7.7.2014 Produkcia obchodnej správy 2013 10 225,12 VOB14320
17.7.2014 Online aplikácia – interaktívny status 16 105,00 VOB14336
17.7.2014 Produkcia časopisu TIPOS novinky 2Q 2014 290,00 VOB14335
21.7.2014 Fotograf – 2x KV + 15-20 fotografii pre online, Rozsah licencie: SR, 1rok 36 271,60 VOB14339
30.7.2014 Facebook_sprava_august 8 195,14 VOB14352
30.7.2014 Poskytovanie služieb za mesiac august 2014 41 600,00 VOB14353
31.7.2014 Prieskum online hraci, eTIPOS.sk 9 197,13 VOB14354
1.8.2014 Produkcia vysielacej kópie spotu eTIPOS pre RTVS 264,00 VOB14356
1.8.2014 Prieskum trhu hazardných hier U&A 67 425,00 VOB14355
4.8.2014 Nákup obrázkov – fotografie 733,98 VOB14360
4.8.2014 Produkcia animovaného TV spotu na LOTO 12 410,00 VOB14359
8.8.2014 Produkcia rádio spotu ku kampani na súťaž OL – Žrebník 1 750,00 VOB14363
14.8.2014 Produkcia hudobnej nahrávky na KENO TV spot 4 232,00 VOB14366
25.8.2014 Úprava TV spotu na kenové hry 3 675,90 VOB14383
27.8.2014 Úprava TV spotu eTipos pre potreby Slovnaft arény 2 392,00 VOB14387
27.8.2014 Poskytovanie služieb za mesiac september 2014 41 600,00 VOB14386
28.8.2014 Facebook_sprava_09 8 370,25 VOB14392
28.8.2014 Produkcia animácie na Ledribbon pás na zimný štadión 1 300,00 VOB14391
2.9.2014 3D produkcia kľúčového vizuálu pre kampaň LOTO SUPERjackpot 4 200,00 VOB14395
3.9.2014 Služby fotografa a technické zabezpečenie tlačovej konferencie 980,00 VOB14398
4.9.2014 Nákup obrázkov – fotografie 560,00 VOB14402
4.9.2014 Správa a aktualizácia kenokral.sk 5 280,00 VOB14405
9.9.2014 Výroba flashových bannerov pre TiposTicket 2 060,00 VOB14411
12.9.2014 Newsletter 1 200,00 VOB14435
16.9.2014 Keno flash status 10 310,00 VOB14428
17.9.2014 Nahrávka zvukových súborov pre Hotline 400,00 VOB14438
18.9.2014 Grafické práce, jazyková korektúra a vytvorenie krížovky do vydania časopisu TIPOS Novinky 3/2014 300,00 VOB14442
24.9.2014 Zabezpečenie komunikačných služieb pre eTIPOS – športové stávky za 4. kvartál 2014 3 000,00 VOB14452
29.9.2014 Poskytovanie služieb za mesiac október 2014 41 600,00 VOB14463
30.9.2014 Facebook_sprava_10 8 295,27 VOB14464
2.10.2014 Newsletter 600,00 VOB14469
2.10.2014 Nákup obrázkov – fotografie 340,00 VOB14468
2.10.2014 Úprava animovaného spotu na LOTO Superjackpot 1 094,80 VOB14482
8.10.2014 Výroba flash banneru LOTO SUPERjackpot 2 830,00 VOB14485
20.10.2014 Produkcia TV spotu na vianočné žreby 33 528,00 VOB14504
23.10.2014 Postprodukcia TV spotu na LOTO pre OOH 552,00 VOB14513
29.10.2014 Poskytovanie služieb za mesiac november 2014 41 600,00 VOB14520
29.10.2014 Produkcia vianočného večierka pre TIPOS 9 011,20 VOB14519
30.10.2014 Produkcia 3D kľúčového vizuálu k exkluzívnemu olympijskému partnerstvu. Práva na použitie neobmedzené 5 340,00 VOB14522
30.10.2014 Úprava 15s LOTO SUPERjackpot TVC (vo zvuku aj v obraze), vratane vyroby a odovzdania potrebných formátov do médií, zmena spolu 14x podla medialneho planu 17 151,00 VOB14526
31.10.2014 Facebook_sprava_11 7 884,97 VOB14527
3.11.2014 Nákup obrázkov – fotografie 740,00 VOB14528
4.11.2014 Supervízia brandingu plôch v košickej Steel Aréne 1 546,68 VOB14529
18.11.2014 Facebook_sprava_12 7 828,85 VOB14552
19.11.2014 Online aplikácia Advetný kalendár 11 930,00 VOB14554
24.11.2014 Poskytovanie služieb za mesiac december 2014 41 600,00 VOB14564
24.11.2014 3D produkcia vizuálu pre kalendár na rok 2015 1 445,00 VOB14562
24.11.2014 Newsletter 600,00 VOB14561
1.12.2014 Newsletter č. 18 – inovovaná poker herňa 600,00 VOB14568
3.12.2014 Nákup obrázkov – FCB 720,00 VOB14571
SPOLU 2 155 168,51

Späť na článok