OBYVATELIA MESTSKEJ ČASTI KOMÁRNO NOVÁ STRÁŽ BOJOVALI PETÍCIOU PROTI HNIEZDU BOCIANOV

3
1584
Zdroj foto: facebook.com

V juhoslovenskom meste Komárno sa na jednom zo stĺpov elektrického vedenia na ulici Podzáhradná nachádzalo dlhšiu dobu bocianieho hniezdo.  Majiteľka jedného z domov nachádzajúcich sa v blízkosti hniezda sa však viackrát sťažovala na špinenie bocianov a požadovala preloženie hniezda.  V snahe o vyhovenie jej sťažnosti bolo rozhodnuté o prekládke hniezda.

Mestský úrad Komárno, Komunálny odbor, Oddelenie životného prostredia Komárno navrhol Západoslovenskej energetike, a.s., Bratislava prekládku hniezda na susednú Vnútornú ulicu (podľa pokynov pracovníkov ŠOP je prekládka možná max. do vzdialenosti 200 m od pôvodného hniezda).

Dňa 24. 2. 2016 však bola Mestu Komárno doručená petícia obyvateľov mestskej časti Komárno – Nová Stráž proti premiestneniu bocianieho hniezda z ulice Podzáhradná na ulicu Vnútorná. Petícia bola podpísaná 38 obyvateľmi.[sociallocker id=5464][/sociallocker]

Obyvatelia s premiestnením bocianieho hniezda nesúhlasili. “Ako na ulici Podzáhradná, tak aj na ulici Vnútorná sa nachádzajú rodinné domy. Keď bociany špinia pred rodinným domom č. 23 na ulici Podzáhradná, takisto budú špiniť aj pred rodinnými domami na ulici Vnútorná. Odstránením hniezda na ulici Podzáhradná sťažnosť obyvateľky domu č. 23 je vyriešená, ale na ulici Vnútorná vznikne sťažnosť všetkých obyvateľov ulice” uvádzali vo svojej námietke, pričom v nej uviedli aj nasledovné dôvody nesúhlasu s premiestnením hniezda na ich ulicu:

  • špinenie bocianov vo veľkom okolí hniezda a na strechách rodinných domov
  • zničenie striech rodinných domov
  • hygiena v ich okolí
  • možnosť výskytu ochorení, alergií
  • klopanie zobákom.

Obyvatelia zároveň požiadali Mesto Komárno “o vyhl’adanie takého pozemku na umiestnenie bocianieho hniezda, ktorý sa nachádza mimo obytnej časti obce, nezat’aží obyvateľov vyššie uvedenej lokality špinením, zanechaním zbytkov uhynutých zvierat vo hniezde a ich následným roznášaním vetrom v lokalite rodinných domov a tým vytvorením rôznych alergií a ochorení” a ako uvádzali ďalej vo svojej námietke “bocian získava potravu a vodu z okolia Dunaja. Hniezdo bociana navrhujeme prerniestniť  smerom k Dunaju na nový podperny bod (stĺp). Bude bližšie k prírode.”

Mesto Komárno napokon našlo riešenie vzniknutej situácie a tak 24. marca pracovníci ZSE prekladali hniezdo bociana bieleho v Komárne v časti Nová Stráž.

Neuveriteľné, ale dočkali sme sa prvej petície proti hniezdu bocianov na Slovensku. Hniezdenie bociana sa nepáčilo…

Posted by Bociany on 24. marec 2016

3
DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
2 Diskusné vlákna
1 Odpovede na vlákno
0 Odberatelia
 
Komentár s najväčším počtom reakcií
Najhorúcejšie vlákno diskusie
3 Autori komentárov
PeterstiviFrantik Nedávni autori komentárov
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
najnovšie najstaršie najpopulárnejšie
Upozorniť ma na
stivi
Nezareg.
stivi

20 rokov to tam a teras to riešija ale isto nie starší obyvatelia a mlady čo sa tam nastahovali a su náchylní na kadejaké zvuky, neviem načo sa stahovaly do dediny ubožiaci

Peter
Nezareg.
Peter

aby písali petície proti bocianom :))

Frantik
Člen
Frantik

Ľudstvo je aj vďaka takýmto jedincom odsúdené na zánik.