PODĽA MINISTERSTVA FINANCIÍ SÚ INVESTORI DO SLOVENSKA AJ NAĎALEJ “ZAMILOVANÍ”

0
90

Ministerstvo financií na svojich internetových stránkach hodnotí včerajší predaj štátnych dlhopisov slovami: “Investori aj naďalej ‘zamilovaní’ do Slovenska, štát predal dlhopisy historicky najlepšie”.

Slovenská republika totiž na európskom finančnom trhu predala nový 12-ročný dlhopis za historicky najlepších podmienok na úrovni približne 1,45 % p.a. pri rekordnom záujme investorov na úrovni 5,5 mld. eur. Hodnota transakcie dosiahla 1,5 miliardy eur s kupónovým výnosom 1,375 % p.a.

Minister financií prizvukuje, že “Slovensko sa stáva čoraz atraktívnejším miestom pre domácich aj zahraničných investorov” a ako dodáva “dnešný úspešný predaj je výsledkom našej fiškálnej disciplíny a pokračujúceho ozdravovania verejných financií, aj za pomoci aktuálnej priaznivej situácie na trhu. Úrokové sadzby sú vďaka expanzívnej politike Európskej centrálnej banky na historických minimách“.

Zahraniční investori podľa vyjadrenia ministerstva financií držia približne 60 percent hodnoty dlhu Slovenskej republiky. Priemerná splatnosť slovenských dlhopisov je v súčasnosti 6,8 roka.

Ako informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), podiel investičných fondov na utorkovej aukcii bol 41 percent, nasledovali banky s 28 percentnou časťou a poisťovne, ktoré zobrali 14 percent z celkovo predaného objemu.

Z regionálneho hľadiska prejavili najväčší  záujem investori z Nemecka a Rakúska.

Grafy: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ardal.sk)
Grafy: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ardal.sk)

K 31.12.2014 boli finančné záväzky štátu (bez zahrnutia zdrojov Štátnej pokladnice a MM pôžičiek) v zložení: 35,155 milárd eur vo forme štátnych dlhopisov a 1,565 miliárd eur vo forme vládnych úverov. Náklady na obsluhu štátneho dlhu sa ku koncu minulého roka pohybovali nad jednou miliardou eur.

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na