POROVNANIE PRIRODZENEJ IMUNITY PROTI SARS-COV-2 S IMUNITOU VYVOLANOU OČKOVANÍM

0
238
Autor foto: geralt (pixabay.com)

Izreaelskí vedci na základe objavujúcich sa správ o znižujúcej sa imunite proti COVID-19 vyvolanej očkovaním a nejasonostiam v prípade porovnávania s dlhodobou ochranou spôsobenou predchádzajúcou infekciou SARS-CoV-2 urobili rozsiahlu retrospektívnu štúdiu.

Vo svojej retrospektívnej observačnej štúdii, ktorá bola v preprinte zverejnená na stránke medrxiv.org (ešte neprešla recenzným konaním) porovnávali tri skupiny osôb:
(1) osoby bez predchádzajúcej liečby SARS-CoV-2, ktoré dostali dve dávky mRNA vakcíny BioNTech/Pfizer BNT162b2,
(2) predtým infikované osoby, ktoré neboli očkované,
(3) predtým infikované osoby a očkované jednou dávkou.
Použili tri viacrozmerné logistické regresné modely. Vo všetkých modeloch hodnotili štyri výsledky:
– infekciu SARS-CoV-2,
– symptomatické ochorenie,
– hospitalizáciu súvisiacu s COVID-19
– smrť.
Ich obdobie sledovania  bolo od 1. júna do 14. augusta 2021, keď bol v Izraeli dominantný variant Delta.

Model 1: predtým infikovaní vs. očkovaní jedinci, s porovnaním času prvej udalosti

porovnali 16 215 osôb z oboch skupín. Podľa výsledkov štúdie očkovaní vakcínami SARS-CoV-2 mali 13,06-násobne (95% CI, 8,08 až 21,11) vyššie riziko infekcie s variantom Delta v porovnaní s už predtým infikovanými, keď k prvej udalosti (infekcii alebo očkovaniu) došlo v priebehu januára a februára 2021. Zvýšené riziko bolo významné (P <0,001) aj pre symptomatické ochorenia.

– infekcia SARS-CoV-2: 19 neočkovaných (reinfekcia), 238 očkovaných (prelomová infekcia)
– symptomatické ochorenie: 8 neočkovaných, 191 očkovaných
– hospitalizácia súvisiacu s COVID-19: 1 neočkovaný, 8 očkovaných
– smrť: nebolo zaznamenaná žiadne súvisiace úmrtie.

Model 2: predtým infikovaní vs. očkovaní jedinci bez časového porovnania
prvej udalosti

porovnali 46 035 osôb z oboch skupín. V prípade výskytu infekcie kedykoľvek pred očkovaním (od marca 2020 do februára 2021) výsledky preukázali oslabovanie prirodzenej imunity, pričom očkovaní proti SARS-CoV-2 z prvej skupiny mali 5,96-násobne (95% IS, 4,85 až 7,33) vyššie riziko infekcie a 7,13-násobne (95% IS, 5,51 až 9,21) vyššie riziko symptomatického ochorenia. Vakcinovaní jedinci, ktorí predtým neprekonali SARS-CoV-2, mali tiež vyššie riziko hospitalizácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v porovnaní s tými, ktorí boli infikovaní už aj predtým.

– infekcia SARS-CoV-2: 108 neočkovaných (reinfekcia), 640 očkovaných (prelomová infekcia)
– symptomatické ochorenie: 68 neočkovaných, 484 očkovaných
– hospitalizácia súvisiacu s COVID-19: 4 neočkovaný, 21 očkovaných
– smrť: nebolo zaznamenaná žiadne súvisiace úmrtie.

Model 3.: predtým infikovaní vs. predtým infikovaní a očkovaní jedinci

porovnali 14 029 osôb z oboch skupín. Skupina ľudí, ktorá prekonala covid + mala jednu dávku očkovania mala 0,53-násobne (95% IS, 0,3 až 0,92) nižšie riziko na reinfekciu.

– reinfekcia SARS-CoV-2: 37 neočkovaných, 20 očkovaných
– symptomatické ochorenie: 23 neočkovaných, 16 očkovaných
– hospitalizácia súvisiacu s COVID-19: 1 neočkovaný, 0 očkovaných
– smrť: nebolo zaznamenaná žiadne súvisiace úmrtie.

Ako uvádzajú vo svojom závere izraelskí vedci „štúdia preukázala, že prirodzená imunita poskytuje dlhšiu a silnejšiu ochranu pred infekciou, symptomatickým ochorením a hospitalizáciou spôsobenou variantom Delta SARS-CoV-2 v porovnaní s imunitou vyvolanou dvojdávkovou vakcínou BNT162b2. Jedinci, ktorí boli predtým infikovaní SARS-CoV-2 a ktorým bola podaná jedna dávka vakcíny, získali dodatočnú ochranu proti variantu Delta.“

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre