POZVÁNKA: ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA O PROJEKTE VENUS 3

1
210

Pozvánka na konferenciu, ktorá sa uskutoční 30.6. tohto roku v Brne v čase od 10:00 do 17:00 a bude sa jednať už o 3. ročník.

10:00-10:15 Privítanie účastníkov

10:15-10:45 Úvodná prednáška o Projekte Venus
(Mgr. Lucia Ďurčová)

10:55-11:25 Uvádzanie Zdrojovej ekonomiky do praxe – vzdelávacie centrum v ČR
(Ing. Jakub Schön)

11:45-12:15 Energetické výzvy budúcnosti
(Ing. Milan Hošek)

12:25-12:55 Vieme, čo jeme? / Prednáška o aquapónii
(Bc. Michal Fojtík)

12:55-14:00 Obedňajšia prestávka

14:00-17:00 Poradný kruh – spoločná debata

Moderátor: Ing. Marek Kopilec (Admin Facebookovej stránky Projekt Venus Slovensko)

Miesto: Forky’s Brno – Jakubské náměstí 1, 60200 Brno

Vstupné: Dobrovoľné

Facebooková pozvánka

1 KOMENTÁR

 1. HOVORIL SOM VáM O TOM KEĎ STE BOLI U MňA PRED ČASOM:
  PES JE ZAKOPANý V SPôSOBE ROZHODOVANIA
  O TOM KTO AKé BUDE MAť PRáVA A POVINNOSTI
  A TýM AJ O TOM KTORé PROJEKTY AKO SA BUDú REALIZOVAť
  A TO STE ZASA OBIšLI :
  JE TO SAMOSEBAZNIčUJúCI SPôSOB – AKO VšETKY SOCIáLNE SYSTéMY ZALOžENé NA FORMáLNEJ KOMPETENCII :
  KTO SA Z MINULOSTI NEPOUČÍ – ZNIČÍ SVOJU BUDÚCNOSŤ :
  NEŽELÁM VÁM TO – ALE :
  BUDE NASLEDOVAŤ ZLÉ PREBUDENIE ZO SNA
  – AK VôBEC …

PRIDAŤ REAKCIU

Please enter your comment!
Please enter your name here