POZVÁNKA: ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA O PROJEKTE VENUS 3

2
206

Pozvánka na konferenciu, ktorá sa uskutoční 30.6. tohto roku v Brne v čase od 10:00 do 17:00 a bude sa jednať už o 3. ročník.

10:00-10:15 Privítanie účastníkov

10:15-10:45 Úvodná prednáška o Projekte Venus
(Mgr. Lucia Ďurčová)

10:55-11:25 Uvádzanie Zdrojovej ekonomiky do praxe – vzdelávacie centrum v ČR
(Ing. Jakub Schön)

11:45-12:15 Energetické výzvy budúcnosti
(Ing. Milan Hošek)

12:25-12:55 Vieme, čo jeme? / Prednáška o aquapónii
(Bc. Michal Fojtík)

12:55-14:00 Obedňajšia prestávka

14:00-17:00 Poradný kruh – spoločná debata

Moderátor: Ing. Marek Kopilec (Admin Facebookovej stránky Projekt Venus Slovensko)

Miesto: Forky’s Brno – Jakubské náměstí 1, 60200 Brno

Vstupné: Dobrovoľné

Facebooková pozvánka

2
DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
2 Diskusné vlákna
0 Odpovede na vlákno
1 Odberatelia
 
Komentár s najväčším počtom reakcií
Najhorúcejšie vlákno diskusie
2 Autori komentárov
BenyJURAJ MICHÁLEK Nedávni autori komentárov
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
najnovšie najstaršie najpopulárnejšie
Upozorniť ma na
Beny
Nezareg.
Beny

Prejsť na http://SpFling.com – skvelá zoznamka pre dospelých s inteligentný vyhľadávací systém nájsť partnera mať sex!

JURAJ MICHÁLEK
Nezareg.
JURAJ MICHÁLEK

HOVORIL SOM VáM O TOM KEĎ STE BOLI U MňA PRED ČASOM: PES JE ZAKOPANý V SPôSOBE ROZHODOVANIA O TOM KTO AKé BUDE MAť PRáVA A POVINNOSTI A TýM AJ O TOM KTORé PROJEKTY AKO SA BUDú REALIZOVAť A TO STE ZASA OBIšLI : JE TO SAMOSEBAZNIčUJúCI SPôSOB – AKO VšETKY SOCIáLNE SYSTéMY ZALOžENé NA FORMáLNEJ KOMPETENCII : KTO SA Z MINULOSTI NEPOUČÍ – ZNIČÍ SVOJU BUDÚCNOSŤ : NEŽELÁM VÁM TO – ALE : BUDE NASLEDOVAŤ ZLÉ PREBUDENIE ZO SNA – AK VôBEC …