PRENIKANIE CUDZOKRAJNÝCH RAKOV DO VÔD POVODIA DUNAJA A TISY

0
296

Píše Nenad Pešut, korekcia Marek Kopilec

Medzi riečnymi rakmi, ako aj všetkými druhmi zvierat a rastlín máme druhy, ktoré pochádzajú z iných kontinentov. Doposiaľ boli vo vodách Srbska potvrdené len dva druhy týchto kôrovcov, ale v niektorých krajinách v regióne existujú také, ktoré sa dajú očakávať, že sa postupne dostanú do našej krajiny. Čínsky rak (Eriocheir sinensis) je charakteristický tým, že sa líši od zvyčajného, ​​pretože je to vlastne krab. Pancier má priemer asi 8 cm u dospelých jedincov, ale celková veľkosť s nohami je raz toľko. Je charakteristický tým, že zhluky týchto rakov obsahujú oblasti s chlpmi. Rak americký (Orconectes limosus) je najviac zodpovedný za šírenie huby Aphanomyces astacia, ktorá spôsobila kačací mor v Európe. Toto vážne ohrozilo populácie domácich rakov v niektorých oblastiach. Na hlave má pruhovanú čiaru tmavo hnedú až červenú. Nasledujúce druhy ešte neboli potvrdené, ale môžu byť pozorované v okolitých krajinách: Rak signálny (Pacifastacus leniusculus), Cherax Quadricarinate Cancer, Procambarus clarkil. Tieto druhy ešte neboli zaznamenané, ale existujú informácie o ich prítomnosti v niektorých krajinách v našom regióne.

Neprenášajte rakov voľne do iných vôd, najprv je potrebné skontrolovať ich zdravotný stav. Tiež sa neodporúča uvoľňovať kôrovce, ktoré sú chované ako domáce zvieratá v prírode, pretože to môže spôsobiť neprimerané škody. Miestne raky sú na zoznamoch prísne chránených druhov. Ako však vidíme v poslednej dobe, v riekach v našej krajine môžeme očakávať nové druhy kôrovcov.

Rád by som usporiadal medzinárodnú akciu na ochranu miestnych rakov a spojil sa s miestnymi organizáciami. Nateraz môžete sledovať moje aktivity v tejto facebookovej skupine a na tomto twitterovom účte.

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na