PROGNÓZA PODIELU OBÉZNYCH ĽUDÍ A ĽUDÍ S NADVÁHOU V EURÓPSKYCH KRAJINÁCH V ROKU 2030

0
825

Podľa posledných odhadov zverejnených Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) na tohtoročnom európskom kongrese o obezite (ECO) v Prahe,  bude Európa do roku 2030 čeliť obezite obrovských rozmerov.   Predpovede sú dielom tímu sústredeného okolo Dr. Laury Webberovej z londýnskeho UK Health Forum a Dr. Joao Bredu z kodaňského Regionálneho úradu WHO pre Európu. Tieto doteraz nepublikované odhady sú súčasťou  projektu WHO Modelling Obesity Project, ktorý realizovalo UK Health Forum, ako súčasť spolupráce medzi Regionálnym úradom WHO pre Európu a Európskou komisiou.

Posledné prognózy skúmajú údaje zo všetkých 53 krajín WHO v európskom regióne a porovnávajú proporcie nadváhy (index telesnej hmotnosti [BMI] nad 25 kg / m2) a obezity (BMI nad 30 kg / m2) u mužov aj žien v roku 2010 s predpokladanými úrovňami v roku 2030, pričom kvalita výstupov závisí od dostupnosti a kvality údajov na národnej úrovni. Údaje pri množstve krajín upozorňujú na vážny problém.[sociallocker]

Predpokladá sa, že v roku 2030 budú mať takmer všetci írski dospelí nadváhu. U mužov bude mať nadváhu pravdepodobne 91% (čo zahŕňa aj  obéznych)* a počet samotných obéznych sa odhaduje v roku 2030 na 27%, v porovnaní so 76% a 24% v roku 2010.

U žien bude v roku 2030 nadváhou trpieť pravdepodobne 83% a 57% bude obéznych, v porovnaní s 56% a 23% v roku 2010. Vo Veľkej Británii bude podľa prognóz v roku 2030 obéznych jedna tretina (33%) žien, v porovnaní s viac ako štvrtinou (26%) v roku 2010. Nadváhu bude mať v roku 2030 63% žien, v porovnaní s 59% v roku 2010. U mužov budú v roku 2030 trpieť nadváhou takmer tri štvrtiny (73%), v porovnaní so 70% v roku 2010, zatiaľ čo 36% britských mužov bude v roku 2030 obéznych, v porovnaní s 26% v roku 2010.

Medzi ostatné krajiny s predpokladaným strmým nárastom obezity počas tohto obdobia patrí Grécko, Španielsko, Švédsko, Rakúsko a Česká republika. Odhaduje sa, že v roku 2030 bude trpieť nadváhou 77% gréckych mužov, v porovnaní so 66% v roku 2010, zatiaľ čo podiel obéznych gréckych mužov sa za rovnaké obdobie viac ako zdvojnásobí z 20% na 44%. Grécke ženy zaznamenajú pravdepodobne podobné nárasty – 67% gréckych žien bude mať v roku 2030 nadváhu, v porovnaní s 53% v 2010. Podiel obéznych žien v Grécku sa pravdepodobne zdvojnásobí z 20% v roku 2010 na 40% v roku 2030.

V Španielsku sa má obezita u žien zvýšiť zo 16% v roku 2010 na 21% v roku 2030. U mužov bude rast oveľa strmší, z 19% v roku 2010 na 36% v roku 2030. Prudké stúpanie podielu obéznych sa predpokladá aj pri krajinách s tradične nižšou predispozíciou obezity, ako je napr. Švédsko. Odhaduje sa, že v roku 2030 bude obéznych 26% švédskych mužov, v porovnaní so 14% v roku 2010, zatiaľ čo u žien sa podiel obezity zvýši z 12% na 22%. Prudký nárast budeme pravdepodobne vidieť aj u hostiteľa tohtoročnej ECO konferencie – Českej republiky. V roku 2030 by mala byť obézna viac ako jedna z troch žien (37%) v porovnaní s menej ako jednou zo štyroch (23%) v roku 2010. U mužov sú údaje týkajúce sa obezity takmer rovnako znepokojujúce, pričom počet obéznych by sa počas týchto 20 rokov mohol zvýšiť z 22% až na 36%.

Zopár krajín v regióne pravdepodobne zaznamená stabilnú alebo klesajúcu úroveň nadváhy a obezity. Zdá sa byť pravdepodobné, že v tomto smere sa bude dariť omnoho lepšie ako iným krajinám Holandsku. Menej ako polovica holandských mužov (49%) by mala do roku 2030 trpieť nadváhou a len 8% by malo byť obéznych, v porovnaní s 54% a 10% v roku 2010. Pri holandských ženách by mal v priebehu 20 rokov zostať podiel žien s nadváhou viacmenej stabilný (43% v roku 2030 a 44% v roku 2010). Avšak pri miere obezity sa u holandských žien v tomto období predpokladá pokles z 13% na 9%.

Dr. Breda hovorí: “Aj keď išlo o zisťovanie prognózy a preto je potrebné údaje interpretovať opatrne, poskytlo nám to dva silné odkazy. Prvý, že dostupnosť a kvalitu údajov v krajinách treba zlepšiť a druhý, tieto predpovede ukazujú, že  pokiaľ ide o prevenciu a riešenie nadváhy a obezity je potrebné urobiť viac. “

Dr. Webberová hovorí: “Naša štúdia predstavuje znepokojujúci obraz rastúcej obezity v celej Európe. Politiky na zvrátenie tohto trendu sú naliehavo potrebné. A hoci pre boj s epidémiou neexistuje žiadne rýchle riešenie, vlády sa musia viac snažiť obmedziť marketing nezdravého jedla a robiť zdravé jedlo dostupnejšie. Existujú tiež krajiny, v ktorých neexistujú dostatočné údaje. Ak tieto krajiny zlepšia ich dohľad nad obezitou, môžu byť predpovedané presnejšie odhady. “

* v texte vyššie – nadváha znamená všetci ľudia s BMI nad 25, čo zahŕňa ľudí s nadváhou (BMI nad 25) aj obéznych (BMI nad 30). Obezita znamená len ľudí s BMI nad 30.[/sociallocker]

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na