PROJEKTY Z EUROFONDOV – IMIDŽ ZA MILIÓNY EUR?

0
341

Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil Rámcovú dohodu č. 1080/2014, týkajúcu sa zákazky na nákup mediálneho priestoru pre potreby realizovania reklamnej a komunikačnej kampane Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS) a Operačného programu technická pomoc (OP TP), ktorú vo verejnom obstarávaní získala reklamná agentúra Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o..

Ako sa uvádza v prílohe č.2 spomínanej zmluvy, „Cieľom reklamných kampaní na zabezpečenie komunikačných a informačných aktivít pre OP IS a OP TP v období rokov 2014 – 2015 je povinnosť Riadiacich orgánov operačných programov i prijímateľov pomoci v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov poskytnutých z EÚ realizovať publicitu na programovej i projektovej úrovni, intenzívne budovať branding OP IS a Národného strategického referenčného rámca (NSRR), kontinuálne zvyšovať znalosť prínosov projektov OP IS a OP TP, priradenie značky OP IS k Úradu vlády SR, MF SR, MK SR, prijímateľom pomoci (realizátorom projektov) a EÚ, priradenie značky OP TP k Úradu vlády SR a posilnenie ich imidžu zvýraznením kvality projektov, oslovenie širokej verejnosti a jednotlivcov, resp. skupín, ktoré majú výrazný vplyv na informatizáciu spoločnosti tak na celoštátnej, ako aj na regionálnej a miestnej úrovni, informovanie žiadateľov o možnostiach a spôsobe čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a za účelom vypracovania kvalitných projektov a ich úspešnej implementácie“.

Ako sa ďalej uvádza v dohode, „cieľovou skupinou, na ktorú bude kampaň komunikovaná, sú široká verejnosť – obyvatelia SR 15+, podnikatelia a odborná verejnosť – žiadatelia a prijímatelia o nenávratný finančný príspevok z OP IS a OP TP“, pričom prezentácia by mala byť realizovaná „na vonkajších i vnútorných reklamných nosičoch, v televíziách, v printových médiách (denníkoch i časopisoch), reklamných plochách na internete a v rozhlase“.

Do tejto rámcovej dohody spadajú približne tri desiatky projektov od „eDemokracie a otvorenej vlády“ počnúc, až po „Elektr.služby monit. obvinených a odsúdených osôb“ končiac.

Kampane by sa mali realizovať v období rokov 2014-2015, „Grafické podklady – vizuály a kompletný obsah komunikačnej kampane dodá úspešnému uchádzačovi priamo verejný obstarávateľ“ a predpokladaná hodnota hodnota realizovaných projektov je 7 299 423,55 EUR.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre