ROBOTY S DUŠOU: POCHOVÁVANIE ROBOTICKÝCH PSOV V JAPONSKU

0
104

Nie je isté, či pôjdu všetky robotické psy AIBO do neba, ale ich japonskí majitelia sú presvedčení, že majú dušu. Keďže spoločnosť Sony ukončila ich výrobu a zatvorila poslednú “kliniku” využívanú na ich opravu, niektorí majitelia týchto  vynálezov organizujú pre svoje stroje pohreby.[sociallocker]

AIBO psy sú prvé roboty s umelou inteligenciou (AI), ktoré boli určené pre domácu zábavu. Dokážu hovoriť, cítiť a vyjadrovať svoje pocity, vďaka čomu množstvo majiteľov berie túto hračku ako reálneho člena rodiny. Zariadenia sú dokonca známe pre rozvoj svojej vlastnej jedinečnej osobnosti.

Mnohí, ktorí si psie roboty kúpili, sa dnes cítia opustení. Spoločnosť Sony zrušila výrobu AIBO v roku 2006. Posledná technická ambulancie pre hračky bola zatvorená v marci 2014, čo vytvára masívny nedostatok náhradných dielov.

Sony v období rokov 1999 (rok vytvorenia) až 2006 predalo viac ako 150 000 kusov robotických psov. Každý z nich stál 250 000 jenov (cez 2000 dolárov).

Mori, ktorá je jednou z majiteliek, mala robotického psa AIBO osem rokov. “Nikdy ma nenapadlo, že je jeho život limitovaný,” povedala agentúre AFP. Keď sa jej verný priateľ pokazil, spoločnosť Sony ju odkázala na spoločnosť s názvom A FUN, ktorá sa špecializuje na opravu robotov.

Jeden z pracovníkov spoločnosti uviedol, že klienti na neho poukazujú ako na “doktora”, nie ako na inžiniera. “Slovo “opraviť”  sa tam nehodí,” povedal Hiroshi Funabashi. “Pre tých, ktorí AIBO vlastnia, nie sú niečo ako domáce spotrebiče. Je zrejmé, že ho (robotické domáce zviera) pokladajú za člena rodiny. “

Ale s nedostatkom náhradných dielov, je oprava psov čoraz ťažšia. Situácia sa v skutočnosti začína podobať na obavy z populárnej kreslenej rozprávky WALL-E, čo vyvoláva otázku duše a ľudského zaobchádzania so strojmi vybavenými AI.

Avšak, mnoho vedcov už vyjadrilo názor, že ďalší vývoj umelej inteligencie by mohol pre ľudskú rasu znamenať súdny deň.

„Za­ča­lo by si to žiť vlas­tným ži­vo­tom a vy­ví­ja­lo by sa to ove­ľa rých­lej­šie než člo­vek. Ľudia, kto­rí sú li­mi­to­va­ní po­ma­lou bio­lo­gic­kú evo­lú­ciou, by ne­moh­li kon­ku­ro­vať” uviedol v decembri svetoznámi fyzik Stephen Hawking. “Vý­voj pl­no­hod­not­nej ume­lej in­te­li­gen­cie by mo­hol zna­me­nať ko­niec ľud­skej ra­sy.”

Rovnako aj  zakladateľ Microsoftu  Bill Gates varoval, že umelá inteligencia predstavuje pre ľudstvo skutočnú hrozbu, pričom uviedol, že “nerozumie” tým, ktorí sa touto myšlienkou nezaoberajú. „Stro­je by ma­li pre­dov­šet­kým ro­biť pre nás ve­ľa pra­cov­ných úko­nov, a nie byť su­pe­rin­te­li­gen­tné. To by bo­lo po­zi­tív­ne, ak ich bu­de­me dob­re ria­diť. No o nie­koľ­ko de­sia­tok ro­kov mô­že byť in­te­li­gen­cia dos­ta­toč­ne sil­ná na to, aby nám ro­bi­la prob­lém. Súh­la­sím s Elo­nom Mus­kom a ďal­ší­mi a ne­ro­zu­miem to­mu, pre­čo sa niek­to­rí ľu­dia tvá­ria, ako­by sa ich to ne­tý­ka­lo” povedal Gates.

Aj miliardár, podnikateľ a vynálezca Elon Musk vyjadril obavy v suvislosti s nebezpečenstvom hroziacim zo strany umelej inteligencie a globálnemu výskumnému programu daroval 10 000 000 dolárov v snahe o zvýšenie bezpečnosti v oblasti umelej inteligencie.

Napriek obavám pochádzajúcich od popredných vedcov a technologických expertov, chystá japonský telekomunikačný gigant Softbank v priebehu tohto roka spustenie sériovej výroby humanoidného robota “Pepper”. Jeho cena bude 2000 dolárov a budé pomáhať pri vykonávaní domácich prác.

Vývojári vkladajú do budúcnosti robota veľké nádeje, pretože spoločnosť sa bude snažiť naučiť tento stroj napodobniť ľudské emócie.

[/sociallocker]

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments