Rováš bola zväčša drevená palička, alebo doštička, na ktorej sa v minulosti značilo zaplatenie dane. Rováše sa používali aj na salašoch, v krčmách a obchodoch, pokiaľ bolo zvykom kupovať na dlh. V súčasnosti sa slovné spojenie “mať na rováši” používa vo význame mať nevyrovnanú, vymáhateľnú podlžnosť. Do našich rovášov budeme značiť “podlžnosti” (nielen finančné) vplyvných osôb voči ľudu, ktoré ho buď priamo (jeho zlým zastupovaním), alebo nepriamo (v spolupráci so zástupcami ľudu), nejakým spôsobom poškodili. Pre pridanie “zárezu” na existujúci rováš, resp. založenie nového rováša kliknite na toto tlačidlo “PRIDAŤ”

PRIDAŤ

ROBERT FICO

MIKULÁŠ DZURINDA

IVETA RADIČOVÁ

VLADIMÍR MEČIAR