SCHODOK ŠTÁTNEHO ROZPOČTU JE PO PRVÝCH TROCH MESIACOCH NA HRANICI MILIARDY EUR

0
62

Schodok štátneho rozpočtu SR atakuje po prvých troch mesiacoch roku 2015 hranicu 1 miliardy eur. Informáciu zverejnilo na svojich stránkach Ministerstvo financií.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2014
Skutočnosť
k
31.3.2014
Schválený
rozpočet
2015
Skutočnosť
k
31.3.2015
% plnenia ŠR
v roku 2014
% plnenia ŠR v roku 2015
Index
2015/14
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 12 496 866 2 586 660 14 494 921 2 806 192 20,7% 19,4% 108,5%
Daňové príjmy 9 293 066 2 119 458 10 037 549 2 386 026 22,8% 23,8% 112,6%
EÚ príjmy 1 257 505 61 664 3 272 393 242 720 4,9% 7,4% 393,6%
Dividendy 884 475 39 000 483 167 0 4,4% 0,0% ––
  z toho:  štátny rozpočet 618 448 39 000 467 743 0 6,3% 0,0% ––
  FNM SR 266 027 0 15 424 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 1 061 820 366 538 701 812 177 446 34,5% 25,3% 48,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 420 238 3 672 468 17 478 558 3 757 872 23,8% 21,5% 102,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 280 934 521 364 1 292 853 540 949 40,7% 41,8% 103,8%
EÚ výdavky 2 013 514 253 461 3 272 393 432 017 12,6% 13,2% 170,4%
Spolufinancovanie 382 835 47 326 672 835 74 259 12,4% 11,0% 156,9%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 683 264 287 314 788 935 228 512 42,1% 29,0% 79,5%
Transfer Sociálnej poisťovni 900 895 259 713 905 966 226 491 28,8% 25,0% 87,2%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 10 158 796 2 303 290 10 545 576 2 255 644 22,7% 21,4% 97,9%
Schodok štátneho rozpočtu -2 923 372 -1 085 808 -2 983 637 -951 680 37,1% 31,9% 87,6%

.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments