SCHODOK ŠTÁTNEHO ROZPOČTU PREKROČIL PO PIATICH MESIACOCH HODNOTU 1,5 MILIARDY EUR

0
99

Schodok štátneho rozpočtu SR prekročil po prvých piatich mesiacoch roku 2015 hranicu 1,5 miliardy eur. Príjmy štátneho rozpočtu ku koncu mája 2015 dosiahli úroveň 4,96 miliardy eur, výdavky 6,49 miliardy eur. Informácie zverejnilo na svojich stránkach Ministerstvo financií.

 

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2014
Skutočnosť
k
31.05.2014
Schválený
rozpočet
2015
Skutočnosť
k
31.05.2015
% plnenia ŠR
v roku 2014
% plnenia ŠR v roku 2015
Index
2015/
2014(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 12 496 866 4 365 367 14 494 921 4 960 897 34,9% 34,2% 113,6%
Daňové príjmy 9 293 066 3 423 790 10 037 549 3 908 296 36,8% 38,9% 114,2%
EÚ príjmy 1 257 505 223 403 3 272 393 543 013 17,8% 16,6% 243,1%
Dividendy 884 475 86 979 483 167 148 112 9,8% 30,7% ––
  z toho:  štátny rozpočet 618 448 86 979 467 743 148 112 14,1% 31,7% ––
  FNM SR 266 027 0 15 424 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 1 061 820 631 195 701 812 361 476 59,4% 51,5% 57,3%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 420 238 6 244 457 17 478 558 6 487 520 40,5% 37,1% 103,9%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 280 934 1 027 858 1 292 853 865 822 80,2% 67,0% 84,2%
EÚ výdavky 2 013 514 450 296 3 272 393 826 710 22,4% 25,3% 183,6%
Spolufinancovanie 382 835 86 061 672 835 150 498 22,5% 22,4% 174,9%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 683 264 403 892 788 935 343 175 59,1% 43,5% 85,0%
Transfer Sociálnej poisťovni 900 895 432 856 905 966 377 486 48,0% 41,7% 87,2%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 10 158 796 3 843 494 10 545 576 3 923 829 37,8% 37,2% 102,1%
Schodok štátneho rozpočtu -2 923 372 -1 879 090 -2 983 637 -1 526 623 64,3% 51,2% 81,2%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments