SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA O SPOJENECKEJ SOLIDARITE A SPOLOČNEJ ZODPOVEDNOSTI

0
314
Účastníci stretnutia v Bukurešti. (Zdroj foto: prezident.sk)

My, prezidenti Bulharskej republiky, Estónskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Poľskej republiky, Rumunska a Slovenskej republiky a predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky;

Potvrdzujúc našu silnú väzbu na hodnoty slobody, demokracie a ľudských práv, ako aj na zásady medzinárodného práva, najmä tie, ktoré sa týkajú suverenity štátov, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, ktoré sú životne dôležité pre bezpečnosť v euroatlantickom priestore;

Zdôrazňujeme svoj pevný záväzok:

– k silnej Severoatlantickej aliancii vybudovanej na solidarite, schopnej účinne reagovať na dlhodobé bezpečnostné výzvy a hrozby, ktorým čelíme v našom susedstve, na východe, na juhu a za ním;

– k pevnej transatlantickej väzbe založenej na spravodlivom rozdelení záťaže, súdržnosti, nedeliteľnosti bezpečnosti, solidarite a spoločnej zodpovednosti;

– k obnovenému dôrazu na kolektívnu obranu NATO a zároveň venovaniu náležitej pozornosti riešeniu kríz a kooperatívnej bezpečnosti;

– k rozšíreniu priestoru mieru, bezpečnosti a stability, definovaného euroatlantickými hodnotami a princípmi, stelesneného politikou partnerstva a otvorených dverí NATO;

Uznávajúc nestálosť globálnej bezpečnostnej situácie a nepredvídateľný charakteru hrozieb a výziev, ktorým čelí celé transatlantické spoločenstvo;

Pripomínajúc, že ​​agresívne ruské akcie na Ukrajine, vrátane nezákonnej a nelegitímnej anexie Krymu, podpory separatistov na Ukrajine, rovnako ako vojenské aktivity Ruska v našom susedstve podkopávajú európsku bezpečnostnú architektúru;

Poznamenajúc, že v súčasnom náročnom prostredí majú naše krajiny väčšiu zodpovednosť pri zabezpečovaní mieru, stability a prosperity v priestore medzi Baltským a Čiernym morom;

Potvrdzujúc našu trvalú solidaritu s našimi spojencami v južnej Európe pri zvládaní bezpečnostných hrozieb a výziev;

Vítajúc príspevok spojencov pri zabezpečovaní opatrení na posilnenie transatlantickej bezpečnosti;

Uznávajúc spoločný záujem našich krajín naďalej rozvíjať zmysluplnú spoluprácu v našom regióne;

S dôrazom na zásadný význam nadchádzajúceho summitu NATO vo Varšave;

Sme sa dohodli, že:[sociallocker id=2937][/sociallocker]

1. Budeme aj naďalej konať dôsledne v duchu jednoty a solidarity NATO, rovnako ako posilňovať pre Alianciu životne dôležité transatlantické väzby, aby bola pripravená na hrozby a výzvy nech vzniknú kdekoľvek;

2. V súlade s rozhodnutiami zo samitu vo Walese a blížiacim sa varšavským samitom budeme rokovať s ostatnými spojencami o posilnení východného krídla NATO. Úplné zavedenie Akčného plánu pripravenosti a dlhodobá strategická adaptácia Aliancie v politických, vojenských a inštitucionálnych rozmeroch budú v tomto ohľade zásadné. Preto je varšavský samit tou správnou chvíľou pre prijatie rozhodnutia o zabezpečení nových spojeneckých záruk a prispôsobení záväzkov súvisiacich s postupmi, štruktúrami, silami a obrannou infraštruktúrou NATO. Takéto opatrenia, ktorých cieľom je posilnenie našej obrany a odstrašovanie, prispôsobia Alianciu k zásadnej zmene bezpečnostného prostredia;

3. Budeme aktívne prispievať k formovaniu spojeneckej strategickej reakcie na dlhodobé bezpečnostné hrozby a riziká, ktorým na východe spoločne čelíme. Spojíme sa v úsilí zabezpečiť tam kde je to potrebné, robustnú, vierohodnú a trvalú spojeneckú vojenskú prítomnosť v našom regióne;

4. Uznávajúc, že správne rozdelenie záťaže a investícií do bezpečnosti a obrany sú nevyhnutné k obrane hodnôt a záujmov našej euroatlantickej komunity, zostávame zaviazaný pravidlu 2% HDP podľa prísľubu o obranných investíciách z Walesu, rovnako ako k rozvoju našej odolnosti a obranyschopnosti v súlade so záväzkami prijatými v rámci aliancie;

5. Budeme naďalej podporovať politiku otvorených dverí NATO, ktorá je jedným z najväčších úspechov Aliancie. Sme aj naďalej odhodlaní podporovať a pomáhať krajinám, ktoré sa uchádzajú o splnenie ich euroatlantických cieľov;

6. Budeme podporovať zvýšenú spoluprácu s partnermi NATO, najmä s tými v našom susedstve, aby sa čo najlepšie využili existujúce nástroje. Budeme im poskytovať pomoc pri budovaní ich odolnosti voči možným hrozbám a ich schopnosť prispieť k aktivitám NATO je našou prioritou. Podporujeme integrovaný a skutočne strategický prístup k týmto partnerom;

7. Zostávajúc vážne znepokojení pokračujúcim ruským agresívnym postojom budeme stáť pevne za názorom, že sa Rusko musí vrátiť k dodržiavaniu medzinárodného práva, rovnako tak svojich medzinárodných povinností, zodpovednosti a záväzkov, ktoré sú predbežnou podmienkou pre vzťah medzi NATO a Ruskom založený na dôvere;

8. Budeme udržiavať a zintenzívňovať našu angažovanosť pri formovaní spoločnej reakcie na vznikajúce riziká, s osobitným zameraním na hybridné bojovanie, kybernetickú obranu, energetickú bezpečnosť a strategickú komunikáciu;

9. Vzhľadom na zložitosť súčasných hrozieb a výziev, budeme presadzovať prehĺbenie spolupráce NATO-EÚ;

Zaviazali sme sa k ďalšiemu používaniu tejto otvorenej platformy konzultácií a dialógu na podporu spoločných prístupov a spoločných projektov v prospech euroatlantickej bezpečnosti.

4. November 2015, Bukurešť (neoficiálny preklad)

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments