STANOVISKO NÁMESTNÍČKY PRE OŠETROVATEĽSTVO UNIVERZITNEJ NEMOCNICE – NEMOCNICE SVÄTÉHO MICHALA (PLNÉ ZNENIE)

0
1866

PhDr. Mária IDEŠICOVÁ, MPH námestníčka pre ošetrovateľstvo UN-NsM, a.s.

 

Rozposlané jednotlivým redakciám a zástupcom médií

 

Bratislava, dňa 9.12.2020

VEC: odpoveď na stanovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na vyjadrenie Generálneho riaditeľa Univerzitnej Nemocnice – Nemocnice svätého Michala zverejnené v článku s názvom „Dohra manierov predsedu parlamentu v nemocnici? Šéfka Kollárovej sestričky končí!“ na portály www.cas.sk dňa 8.12.2020

 

Vážené redakcie a zástupcovia médií!

Dňa 8.12.2020 som si so záujmom prečítala článok zverejnený na portály www.cas.sk s titulom „Dohra manierov predsedu parlamentu v nemocnici? Šéfka Kollárovej sestričky končí!“, týkajúci sa môjho pôsobenia v pozícii Námestníčky pre ošetrovateľstvo v Univerzitnej nemocnici – Nemocnici svätého Michala, ktorého obsahom okrem iného bolo aj vyjadrenie hovorcu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, spolu s stanoviskom Generálneho riaditeľa Nemocnice svätého Michala, doc. MUDr. Deleja, Phd., MPH.

S prihliadnutím na skutočnosť, že téma sa stala predmetom verejného záujmu, avšak predovšetkým z dôvodu, že vo vyjadrenia tak hovorcu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako aj generálneho riaditeľa Nemocnice sv. Michala sú obsiahnuté nepravdivé informácie, ktore jednak (i) zavádzajúco a klamlivo interpretujú celý priebeh skutkového deja zachytávajúceho situáciu počas pobytu predsedu parlamentu, pána Mg. Borisa Kollára na príslušnom oddelení v tejto nemocnici, ale taktiež (ii) nepravdivo predostierajú okolnosti ukončenia môjho pracovného pomeru, dovolím si v záujem, aby sa obdobná situácia už voči inej osobe, či osobám neopakovala, zaslať viacerým redakciám a zástupcom médií moju odpoveď s pravdivým popisom prežitých udalostí v nasledovnom znení:

Úvodom si dovolím poznamenať, že prácu v zdravotníctve vykonávam štyridsať rokov, z toho tridsaťpäť rokov v Univerzitnej nemocnici – Nemocnici svätého Michala, a.s., pričom  počas môjho dlhoročného pôsobenia v zdravotníctve na mňa nebola podaná ani jedna sťažnosť, resp. zo strany zamestnávateľa so m nebola nikdy, či už ústne alebo písomné, napomenutá. Prácu sestry v zdravotníctve som začala vykonávať od roku 1980, v Univerzitnej nemocnici – Nemocnici svätého Michala, a.s. pracujem od roku 1986 a od roku 1990 som zastávala okrem práce na ambulancii aj riadiacu pozíciu vedúcej sestry. Od roku 2002 zastávam funkciu námestníčky pre ošetrovateľstvo. V Univerzitnej nemocnici – Nemocnici svätého Michala riadim všetky sestry v rámci celého Slovenska a od 01.05.2019 aj sestry z bývalej Leteckej vojenskej nemocnice v Košiciach.

Počas môjho pôsobenia ako námestníčky pre ošetrovateľstvo v UN – Nemocnici svätého Michala som vždy dôsledne riadila činnosť všetkých sestier na všetkých oddeleniach, ambulanciách a pracoviskách, pri výkone činnosti som bola striktná, ale so všetkými sestrami som mala vždy korektné a dobré vzťahy.

Dohľad nad činnosťou sestier som vykonávala vždy objektívne, ak nastalo zo strany sestry pochybenie, zvážila som opatrenia a voči konkrétnej sestre som vyvodila zodpovednosť. Vždy som však bola a aj som pri výkone dohľadu objektívna a spravodlivá, pričom v prípade, ak niekto nespravodlivo obviní sestru z určitého pochybenia, resp. odo mňa požaduje, aby som voči konkrétnej sestre vyvodila zodpovednosť a uložila jej sankciu, hoci na to nie sú splnené podmienky, je mojou odbornou a morálnou povinnosťou stáť na strane dotknutej sestry a hájiť jej záujmy ako slabšej strany, a to bez ohľadu na vlastné záujmy, či prospech, a to napriek skutočnosti, že to aktuálnemu vedeniu nemocnice nie je po vôli a postupne mi vyslovili nedôveru.

Po medializácii postoja Generálneho riaditeľa, resp. jeho vyjadrenia k nepriznaniu odmien pre sestry a stanovisku prezidentky Slovenskej republiky som bola osobne upovedomená Generálnym riaditeľom, že som sklamala jeho dôveru, keďže som sa podľa jeho názoru nemala postaviť na stranu sestier, čo som podľa jeho vyjadrenia opakovane urobila a aj v ďalších dvoch prípadoch pri riešení sestier. V danej situácii bolo Generálnym riaditeľom nástojčivo požadované, aby som ako námestníčka bezvýhradne stála na jeho strane a nie na strane podriadených sestier. Po zreteľnom a asertívnom objasnení môjho postoja chrániaceho podriadené sestry, mi v rozhovore medzi štyrmi očami Generálny riaditeľ oznámil, že ku mne ako k námestníčke už nemá dôveru a preto nevidí dôvod na moje ďalšie zotrvanie v tejto funkcii, pričom súčasne dodal, že si nevie predstaviť moje zaradenie na inej pozícii. Z vyjadrenia Generálneho riaditeľa nemocnice som bola šokovaná a za takejto situácie som nemala sama záujem zotrvať v tejto funkcii, resp. zotrvať v akejkoľvek pozícii v Nemocnici svätého Michala.

Je nepravdou, že mi malo byť poskytnutých niekoľko pracovných pozícií, ktoré som odmietla. Zo strany Generálneho riaditeľa ako ani personálneho oddelenia Nemocnice mi nebola ponúknutá žiadna iná pracovná pozícia. Z postoja a vyjadrení Generálneho riaditeľa som vycítila, že sa odo mňa očakáva, aby som pracovný pomer ukončila. Ukončenie môjho pracovného pomeru určite nie je výsledkom dlhodobých procesov, osobne nemám vedomosť o žiadnych takých dlhodobých  procesoch, keďže na mňa nebola nikdy podaná žiadna sťažnosť, ani som zo strany Generálneho riaditeľa nebola v zmysle Zákonníka práce upovedomená o akomkoľvek pochybení, práve naopak, na moju činnosť som  počúvala iba samé chvály.

Z môjho pohľadu nespravodlivé výhrady, nespokojnosť a vykonštruované probléby s výkonom mojej práce sa „objavili“ za zvláštnych okolností až po pobyte pána Kollára v UN – Nemocnici svätého Michala, kedy som si dovolila, v rozpore s požiadavkami Generálneho riaditeľa, zastať sa sestier oddelenia, čo som uviedla aj v písomnom zázname, ktorý som osobné odovzdala Generálnemu riaditeľovi a prostredníctvom E-mailu zaslala aj vedúcim pracovníkom dotknutých oddelení.

Osobne som sa ako námestníčka postavila na stranu sestier, ktoré poskytovali pánovi Mgr. Borisovi Kollárovi počas celého pobytu v nemocnici veľmi kvalitnú starostlivosť, pretože z môjho profesionálneho hľadiska neporušili žiadnu povinnosť, svoju prácu vykonávajú empaticky a na profesionálnej odbornej úrovni, kde doposiaľ neboli na ich prácu podané žiadne sťažnosti, ale práve naopak z viacerých strán dostávali samé pochvaly.

Pokiaľ v jednom prípade jedna zo sestier v emočne vypätej situácii odpovedala pacientovi rovnako zvýšeným hlasom a spôsobom, ktorý používal on, čo môže byť pochopiteľné  z ľudského hľadiska, ale nemôže byť akceptované z profesionálneho hodnotenia, reagovala som napomenutím sestry, ktorá aj takéto vypäté situácie musí zvládať na vyššom štandarde, než je bežné pri výkone iných profesií.

S poľutovaním musím skonštatovať, že za moje objektívne a spravodlivé konanie som si však vyslúžila vyslovenie nedôvery Generálnym riaditeľom, na základe čoho som sa rozhodla, že bude najlepšie, ak sa pracovný pomer ukončí a pozíciu námestníčky prenechám na obsadenie osobou, ktorá bude spĺňať požiadavky a zdieľať vízie súčasného vedenia. Osobne nemám záujem pracovať v prostredí, v ktorom nemôžem svoji činnosť vykonávať v zmysle zákona, podľa najlepšieho vedomia a svedomia, ale iba na základe pokynov konkrétnych osôb, ktoré v niektorých prípadoch boli navyše v rozpore so zákonom a podľa mňa nesledovali záujem pacientov.

Moje stanovisko k celej situácii zdvorilo žiadam zverejniť v plnom znení.

S pozdravom
PhDr. Mária Idešicová, MPH

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre