ŠTÁTNY ROZPOČET DOSIAHOL ZA PRVÉ DVA MESIACE SCHODOK VO VÝŠKE 680 MILIÓNOV EUR

0
97

Štátny rozpočet dosiahol za prvé dva mesiace roku 2015 schodok vo výške 680 mil. eur. Informáciu zverejnilo na svojich stránkach Ministerstvo financií.

Bilancia štátneho rozpočtu

(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2014
Skutočnosť
k
28.02.2014
Schválený
rozpočet
2015
Skutočnosť
k
28.02.2015
% plnenia ŠR
v roku 2014
% plnenia ŠR roku 2015 Index
2015/2014
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 12 496 866 1 681 804 14 494 921 1 700 562 13,5% 11,7% 101,1%
Daňové príjmy 9 293 128 1 413 693 10 037 549 1 370 985 15,2% 13,7% 97,0%
EÚ príjmy 1 257 505 22 225 3 272 393 202 720 1,8% 6,2% 912,1%
Dividendy 878 831 39 000 483 167 0 4,4% 0,0% ––
  z toho:  štátny rozpočet 612 804 39 000 467 743 0 6,4% 0,0% ––
  FNM SR 266 027 0 15 424 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 1 067 402 206 886 701 812 126 857 19,4% 18,1% 61,3%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 420 237 2 558 876 17 478 558 2 380 563 16,6% 13,6% 93,0%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 280 934 498 344 1 292 853 443 979 38,9% 34,3% 89,1%
EÚ výdavky 2 016 997 127 926 3 272 393 5 377 6,3% 0,2% 4,2%
Spolufinancovanie 384 170 22 619 672 835 269 5,9% 0,0% 1,2%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 683 264 229 851 788 935 171 181 33,6% 21,7% 74,5%
Transfer Sociálnej poisťovni 900 895 173 142 905 966 150 994 19,2% 16,7% 87,2%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 10 153 977 1 506 994 10 545 576 1 608 763 14,8% 15,3% 106,8%
Schodok štátneho rozpočtu -2 923 371 -877 072 -2 983 637 -680 001 30,0% 22,8% 77,5%

.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments