ŠTÁTNY ROZPOČET DOSIAHOL ZA PRVÝ MESIAC SCHODOK VO VÝŠKE 60,5 MILIÓNA EUR

0
198

Štátny rozpočet dosiahol za prvý mesiac roku 2015 schodok vo výške 60,5 mil. eur. Informáciu zverejnilo na svojich stránkach Ministerstvo financií.

Bilancia štátneho rozpočtu

(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2014
Skutočnosť
k
31.01.2014
Schválený
rozpočet
2015
Skutočnosť
k
31.01.2015
% plnenia ŠR
v roku 2014
% plnenia ŠR v roku 2015
Index
2015/2014
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 12 496 866 959 428 14 494 921 1 011 401 7,7% 7,0% 105,4%
Daňové príjmy 9 293 128 876 147 10 037 549 804 262 9,4% 8,0% 91,8%
EÚ príjmy 1 257 505 10 824 3 272 393 158 182 0,9% 4,8% 1461,4%
Dividendy 878 831 0 483 167 0 0,0% 0,0% ––
      z toho:  štátny rozpočet 612 804 0 467 743 0 0,0% 0,0% ––
                   FNM SR 266 027 0 15 424 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 1 067 402 72 457 701 812 48 957 6,8% 7,0% 67,6%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 420 237 1 082 337 17 478 558 1 071 914 7,0% 6,1% 99,0%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 280 934 223 142 1 292 853 320 179 17,4% 24,8% 143,5%
EÚ výdavky 2 016 997 25 468 3 272 393 2 595 1,3% 0,1% 10,2%
Spolufinancovanie 384 170 4 298 672 835 134 1,1% 0,0% 3,1%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 683 264 69 263 788 935 57 387 10,1% 7,3% 82,9%
Transfer Sociálnej poisťovni  900 895 86 571 905 966 75 497 9,6% 8,3% 87,2%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 10 153 977 673 595 10 545 576 616 122 6,6% 5,8% 91,5%
Schodok štátneho rozpočtu -2 923 371 -122 909 -2 983 637 -60 513 4,2% 2,0% 49,2%
Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments