TLAČOVÁ KONFERENCIA SCHUSTER, DZURINDA, MIGAŠ (04/1999)

0
399

Tlačová konferencia predsedu Strany občianskeho porozumenia Rudolfa Schustera, kandidáta koalície na úrad prezidenta v kaviarni Olympia, na ktorej mu svojou účasťou vyjadrili podporu aj premiér Mikuláš Dzurinda a predseda Národnej rady SR Jozef Migaš. (21. apríla 1999)

Kľúčové slová:

Hlasovanie vlády SR o presune vojsk a NATO cez územie Slovenska:
Predstavenstvo SDĽ odporúčalo svojim ministrom vo vláde, aby nehlasovali za presun vojsk NATO cez územie Slovenska. Podľa názoru Jozefa Migaša pozemné vojenské akcie problém Kosova nevyriešia a naopak ho skomplikujú skomplikujú, a v tejto súvislosti ani nevidia nijaký zmysel presunu vojsk. Nie je to však dôvod na rozkolísanie vládnej koalície.

Koaličná podpora Rudolfa Schustera na úrad prezidenta:
Schuster verí v koaličnú dohodu a to aj napriek tomu, že v jej vnútri niektoré skupiny alebo jednotlivci sa rozhodli konať inak.

Konflikt v Kosove:
Rudolf Schuster podporuje prelety, podporuje NATO, pretože keď chceme ísť do NATO, nemôžeme byť dvojtvárni. Ale tiež povedal: Vieme, čo sa v Kosove všetko odohralo, že najväčšiu zodpovednosť za to má prezident Miloševič, okrem toho však treba otvorene povedať, že ani OSN nezohralo tú úlohu, akú malo zohrať na začiatku. Tak ako v iných miestach, keď hrozilo také ohnisko konfliktu.

Ján Bílek, moderátor: Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na tlačovej konferencii pána Rudolfa Schustera. Vzhľadom k aktuálnym vnútorným a zahranično-politickým udalostiam som rád, že pozvanie prijali aj zástupcovia koaličných strán. Dovoľte mi ich privítať v poradí podľa parlamentných výsledkov. Vítam pána Mikuláša Dzurindu, predsedu Strany demokratickej koalície, pána predsedu Jozefa Migaša zo Strany demokratickej ľavice a pána podpredsedu Árpáda Duka-Zólyomiho zo Stranu maďarskej koalície. Ja sa volám Ján Bílek a bol som poverený vedením tejto tlačovej konferencie. Žiadam vás pri kladení otázok, aby ste sa predstavili a uviedli médium, respektívne periodikum, ktoré zastupujete. Časový limit máme tridsaťpäť minút. Nech sa páči.

Mikuláš Dzurinda: Dámy a páni, chcel by som na úvod povedať len dve-tri myšlienky. Takto spolu sme už neboli dlhší čas, preto vítam túto príležitosť, že budeme spolu odpovedať na vaše otázky.
Uplynulé dni a týždne priniesli veľmi bohatý politický život na domácej scéne, na zahraničnej scéne, priniesli mnoho polemík aj vo vnútri vládnej koalície. Navzdory všetkému sa mi však žiada povedať na úvod tejto tlačovej konferencie, že považujem vládu Slovenskej republiky za stabilnú a rovnako za stabilnú považujem súčasnú vládnu koalíciu.

STV: Chcem sa vrátiť k včerajšej koaličnej rade, na ktorej SDĽ prijalo odporúčanie svojim ministrom, aby nehlasovali za prijatie súhlasu s presunom vojsk NATO. Ako vnímate toto rozhodnutie a v prípade, že opozícia využije túto príležitosť a bude žiadať hlasovanie o odvolaní vlády, ako budú hlasovať poslanci SDĽ? STV:

Jozef Migaš: Predstavenstvo Strany demokraticej ľavice včera posudzovalo súčasnú situáciu v bývalej Juhoslávii – Kosove a dospelo k záveru, že mesačné vojenské akcie nepriniesli ten výsledok, ktorý sa predpokladal. To po prvé. Po druhé, sme presvedčení a sme toho názoru, že pozemná vojna, ktorá sa chystá, pozemné vojenské akcie, že tiež tento problém nevyriešia a skomplikujú ho a v tejto súvislosti ani nevidíme nijaký zmysel presunu vojsk a jednoducho odporučili sme členom vlády, ak bude sa o tejto veci rokovať, aby nehlasovali za, to znamená pokiaľ ide o súhlas k presunu vojsk. Je to stanovisko strany, ktoré vyplýva z posúdenia situácie a zo stanovísk strán. Strana demokratickej ľavice je demokratická strana, prijala takýto záver za svoje vedenie, tieto veci sa budú posudzovať aj na najvyššom grémiu medzi zjazdmi na Republikovej rade v sobotu v Banskej Bystrici. My sme odporúčali členom vlády to naše stanovisko, práve rozhoduje v zbore, je vecou každého ministra, akým spôsobom sa v tejto situácii zachová. Viem, že vláda prijala rozhodnutie, je to v súlade so zákonmi republiky. Strana demokratickej ľavice má a bude mať svoj názor na mnohé otázky vnútropolitickej a zahraničnopolitickej situácie. Je to legitimné a nie je to dôvod, aby sa uvažovalo, alebo sa považoval tento krok Strany demokratickej ľavice ako krok, ktorý by mal rozvadiť či už vládu alebo vládnu koalíciu. Ak bude otázka spojená s tým, že tridsať poslancov požiada zvolanie mimoriadnej schôdze k tejto otázke, Strana demokratickej ľavice nevidí dôvod na základe tejto konkrétnej situácie a stanoviska, aby jednoducho postupovala tak, že vysloví nedôveru tejto vláde. Práve naopak, podporíme ju a ja si nemyslím, že je to dôvod na rozkolísanie tejto vlády. Je to ku konkrétnej veci konkrétne stanovisko tak zo Strany demokratickej ľavice ako aj strany vládnej koalície.

STV: Vzhľadom na to, že klesá podpora občanov pre vstup do NATO, nepovažujete takéto stanovisko SDĽ za kontraproduktívne jednak vo vzťahu k vláde, ktorá presadzuje vstup do NATO, a jednak vo vzťahu k stabilite vládnej koalície?

Mikuláš Dzurinda: Nepochybne aj v budúcnosti budeme mať nie vždy totožné názory na tú alebo onú viac-menej významnú aktivitu, činnosť, udalosť, ale to posledné, čomu sa budem venovať, bude komentovanie postojov partnerov vládnej koalície. Čo považujem pre túto chvíľu za najdôležitejšie je to, že vláda prijala rozhodnutie. Ja som bezprostredne po tom informoval predsedu parlamentu, vyvíjam v týchto hodinách aktivity, aby som informoval predsedov poslaneckých klubov a čo považujem za veľmi dôležité, je to, že naše rozhodnutie podporili ministri všetkých ministerských klubov, všetkých politických strán vládnej koalície. Presne v súlade so zákonom som napísal list predsedovi parlamentu a presne v súlade so zákonom budem o tomto rozhodnutí informovať Národnú radu Slovenskej republiky na jej najbližšom zasadaní.

STV: Považujete toto hlasovanie, alebo postoj za dôležitý v rámci programového vyhlásenia vlády?

Mikuláš Dzurinda: Aký postoj?

STV: Postoj slovenskej vlády k žiadosti NATO o súhlas presunom vojsk NATO.

Mikuláš Dzurinda: Pochopiteľne, už to čo sa odohráva v Juhoslovanskej zväzovej republike je veľmi vážna vec. Je to stret civilizačných hodnôt, je to stret základných hodnôt, ktorými sa orientujú ľudia, takže samozrejme áno, je to vážna vec. Naše rozhodnutia sú dôležité.

Jozef Migaš: Vážený pán redaktor, po prvé, v programovom vyhlásení vlády nie je nič písané o konflikte a vojnovej akcii v bývalej Juhoslávii. To po prvé, a po druhé, Strana demokratickej ľavice nespochybňuje svoju zahranično-politickú orientáciu týmto krokom ani zahranično-politickú orientáciu tejto krajiny. Rozlišujme tieto veci a nespájajme ich takýmto spôsobom, lebo je to pozícia voči konkrétnej udalosti, ktorá sa deje v tomto regióne a akým spôsobom vidíme riešenie. Riešenie vidíme v tom, že nakoniec aj tak sa sadne za rokovací stôl a ak majú byť vyslané mierotvorné jednotky, tak my s tým absolútne budeme súhlasiť, aby išli cez územie Slovenskej republiky a aby sa naše vojská na takejto mierotvornej misii sa podieľali. Rozlišujeme medzi vojnovými akciami, ktoré posudzujeme z hľadiska politicko-strategického za nedobré, ktoré nevedú k riešeniu tohto problému tak, ako si to želajú zainteresované strany.

Markíza: Najskôr by som sa chcel spýtať, ako ste spokojný s podporou partnerov vašej kandidatúry aj v súvislosti so včerajšími slovami podpredsedu Hamžíkav. A pána Migaša, či SDĽ nejakým spôsobom mení svoju zahraničnú politiku. Ešte by ma zaujímalo, viem, že nie všetci vaši ministri akceptovali odporúčanie predstavenstva, pán minister Kanis. Zaujímalo ma, ako hlasovali ostatní členovia vlády?

Rudolf Schuster: Najprv by som odpovedal na vašu otázku, ako to hodnotím ja. Ja si myslím, že všetko sa preukáže v priamej kampani, ktorá sa začne ako vieme 30. apríla. Zatiaľ je predčasné robiť hodnotenie. Ja verím v túto koalíciu, teda aj v SDK, a to, že vo vnútri niektoré skupiny alebo jednotlivci sa rozhodli konať inak, to je ich problém. Ja som stále presvedčený, že tak ako sme tu spolu štyria lídri, pán Bugár je v zahraničí, inak by bol tu tiež, budeme pokračovať aj v predvolebnej kampani. Samozrejme, podpísali sme koaličnú dohodu, príde čas jej hodnotenia. Ale to je zase vecou nie SOP, ale štyroch partnerov, aby toto zhodnotili. Toto hodnotenie sa robí priebežne a urobíme to aj po voľbách. Ja stále verím tejto koalícii, verím v SDK, že to, čo sme dohodli, že nakoniec v predvolebnej kampani splníme.

Jozef Migaš: Najprv k tej odpovedi pána Schustera. Strana demokratickej ľavice jednoznačne podporuje a urobí všetko pre to, aby pán Schuster bol zvolený za prezidenta. Od začiatku to tvrdíme a vyvinieme maximálne úsilie, aj v konkrétnej situácii ako sa predpokladá súťaž kandidátov na funkciu prezidenta tak, aby pán Schuster bol zvolený. Ja si myslím, že to je zodpovedná úloha pre celú vládnu koalíciu, aby vyvinuli maximálne úsilie, aby bol prezidentom Slovenskej republiky.
Po druhé, povedal som, že sa nemení zahranično-politická orientácia Strany demokratickej ľavice a to platí, čiže k prehodnoteniu nedôjde. Po tretie, neviem ako hlasovali ministri, rozhoduje sa v spore. Vo vláde Strana demokratickej ľavice – jej predstavenstvo odporúčalo svojim ministrom, to je legitímne, to je demokratické, rozhodlo to vedenie strany a zároveň je normálne a demokratické, ak ministri sa rozhodnú v súlade so svojimi predstavami a svojim presvedčením, ako budú vo vláde hlasovať.

Mikuláš Dzurinda: Žiada sa mi povedať tiež jedna veta v tom slova zmysle, že významné udalosti boli za nami, významné sú pred nami. Som si vedomý záväzkov Slovenskej demokratickej koalície, som si vedomý svojho podpisu pod koaličnú zmluvu a platí to naplno aj pre pasáž, kde sa hovorí o našom spoločnom kandidátovi pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. K tomuto záväzku sa samozrejme hlásim.

Árpád Duka-Zolyomi: Ja by som rád za stranu Maďarskej koalície vyslovil náš názor, my s podporou pána Schustera problémy nemáme, to znamená, že ako sme ešte kedysi sa dohodli, keď sme pripravovali koaličnú dohodu a dohodli sme sa na tom, že budeme mať spoločného kandidáta, toho sa držíme a nebudeme rozmýšľať o iných cestách. To znamená, že sme pripravení viesť kampaň v prospech pána predsedu SOP, pána Schustera.

Slovenská republika: V obsiahlej otázke redaktor SR v podstate zopakoval výhrady terajšej opozície voči Rudolfovi Schusterovi, na ktoré tento už nesčíselnekrát odpovedal. Medzi iným sa spýtal, ako môže koalícia podporovať bývalého komunistického politika, ktorý preberal vysoké vyznamenanie Rad práce?

Mikuláš Dzurinda: Na konkrétne prečo, prosím konkrétne preto. Preto, že sme sa na tom dohodli. Pretože boli parlamentné voľby, pretože prebiehali politické rokovania a pretože som dostal od predsedníctva Slovenskej demokratickej koalície mandát na to, aby som podpísal koaličnú zmluvu v podobe ako bola navrhnutá.

Slovenská republika: Okrem toho, že vaše meno figurovalo na zoznamoch spolupracovníkov ŠTB, údajne ste pracovali na rozviedke ŠTB na území Nemecka. Mohli by ste sa vyjadriť, či je to pravda, alebo to nie je pravda? A ešte otázka, prečo ste sa rozhodli kandidovať na úrad prezidenta?

Rudolf Schuster: Vite, vyrába sa dnes všeličo. Ja nefigurujem a ani som nikdy na žiadnych zoznamoch nefiguroval. A ak ma tam niekto dodatočne vyrobil, vieme asi z akej dielne táto výroba pochádza. Viete dobre, že v rokoch 1989 a 1990 roku som na žiadnom zozname nebol. To len teraz, posledný rok sa vyrobili nové zoznamy. Ja mám čisté svedomie a ja som tam ani nemusel byť. Povedali ste, že som bol funkcionár. To si protirečí, pretože funkcionár nemusel byť /spolupracovníkom/, a ani by ho nezobrali. Takže vám to nehraje do karát. Neviem, prečo by mi Nemci, ktorí sú veľmi prísni a citliví dávali čestný doktorát alebo vyznamenanie tolerancie, keby toto bola pravda. Ja si myslím, že je známe, že vždy sa vyrábali takéto kauzy, teraz sa znova vyrábajú, vieme aj, ktoré noviny to zverejňovali, preto nie náhodou sa súdime. Zatiaľ súd nerozhodol, pretože sa nechodí na súdne konania, ale to je už teraz vecou súdnych orgánov. Vyrábať sa môže čo sa chce.
Pokiaľ ide o tú moju minulosť, ja som to už stokrát povedal: je to minulosť, ku ktorej sa hrdo hlásim ako človek, ktorý pracoval pre ľudí v národných výboroch a vo VSŽ. Nič viac a nič menej. Ak to niekomu vadí, tak to si musí vysporiadať sám zo sebou. Viete, to sú argumenty, ktoré sa môžu do nekonečna opakovať. Ja by som vám možno dal otázku, keby ste sa pozreli na tých, ktorí tu od roku 1989 pôsobia v parlamente, v politike, v privatizácii, čo všetko títo ľudia urobili. Mňa majú právo posudzovať tí ľudia, kde som pôsobil. A pokiaľ ide o to vyznamenanie, o Rad práce, ani za to sa nehanbím, lebo som ho dostal za riešenie zásobovania kraja a mesta Košice pitnou vodou, keď sa regulovala voda. Vážení, nič viac a nič menej. Ja som ho neodhodil a nechávam si ho tak, ako si vážim, že som dostal aj najvyššie vyznamenanie už od prezidenta republiky a myslím si, že to hovorí nie o tom, kto robí a kto politizuje. Ja si myslím, že ten čas , ktorí vy chcete stále pripomínať, je za nami. Občania majú iné kritériá. To vy novinári môžete mať, nikto vám to neberie, aj skupina ľudí, ktorí sú moji neprajníci a ja si myslím, že to je ich problém. Ja s minulosťou nemám problémy. Ak má niekto, tak majú možno niektorí novinári a niektorí ľudia. Tí ma voliť nebudú. To je v poriadku. Na to majú právo.

VTV: Mohli by ste zaujať stanovisko k vyhláseniu dvadsiatich siedmich poslancov SDK, adresovanom občianskym kandidátom na úrad prezidenta, aby sa zjednotili na jednom kandidátovi?

Mikuláš Dzurinda: To ja nebudem hlbšie komentovať. Politický život je turbulentný, je veľmi variabilný, je to odraz parlamentných volieb, odraz politiky posledných rokov. Čo považujem za najdôležitejšie som už pred chvíľočkou povedal. To, čo považujem za najdôležitejšie je, že ako predseda Slovenskej demokratickej koalície sa hlásim tak ja, ako aj subjekt, ktorý uzatvoril s ďalšími troma subjektami koaličnú zmluvu, ku všetkých záväzkov vyplývajúcich z koaličnej zmluvy, vrátane toho, ktorý hovorí o tom, že našim spoločným kandidátom pre prezidentské voľby je pán Schuster.

Rudolf Schuster: Pokiaľ ide o mňa, ja verím v občanov, ktorí budú rozhodovať. Strany doporučujú voliči rozhodnú. A ak tak konajú títo poslanci, musia vedieť, či konajú podľa svojho vedomia a svedomia a ja im to nezazlievam. A ich doporučenia ešte neznamenajú výsledok volieb. Ja viac verím občanom, ako verím týmto poslancom, pretože ani všetci mi to nepodpísali a je to od nich závislé prečo, takže nevidím v tom žiaden problém. Rozhodnutie padne od voličov.

Prečo robíte tlačovú konferenciu, keď ešte nezačala prezidentská kampaň?

Rudolf Schuster: Tak k tomu sa chcem vyjadriť, že my dodržíme termín začatia kampane. Toto nie je kampaň a ani zahájenie prezidentskej kampane, je to len tlačovka, k tomu sa vrátime, takže k tomu ešte nebudem hovoriť a 30-teho pravdepodobne urobíme tlačovku, kde vás oboznámim s mojim programom a vôbec s predstavou o tom, akú máme predvolebnú kampaň, termíny stretnutí a tak ďalej. Takže dnes by som k tomu viac nepovedal, lebo by sa to ozaj spájalo s kampaňou.

Mikuláš Dzurinda: Ja si myslím, že som aj vo svojom úvodnom slove vyjadril, že toto je naozaj stretnutie predsedov štyroch politických strán. Sme pred summitom aliancie, sme po mnohých vnútorných a zahranično-politických aktivitách, takže sme vám k dispozícii po stránke štandardnej tlačovej konferencie.

Jozef Migaš: Je to tlačová konferencia k aktuálnym vnútropolitickým otázkam, ale nebude porušením volebného zákona pokiaľ ide o prezidentské voľby, ak poviem, SDĽ nemala, nemá a nebude mať iného kandidáta na funkciu prezidenta, je to náš kandidát, jednoznačne to deklarujem a urobíme všetko pre to, aby zvíťazil vo voľbách a ja verím, že to tak bude.

Árpád Duka-Zolyomi: Keď už bola táto otázka položená, chcem odpovedať, áno, my sme rozhodnutí podporovať, ako som povedal v úvode pána Schustera, aby sa stal prezidentom tejto republiky a sme presvedčení, že zvíťazí v týchto voľbách. Je to skúsený človek, ktorý vo svojom živote už niečo urobil a dokázal v prospech Slovenskej republiky.

TA SR: Koľko percent odhadujete, že získate vo voľbách?

Rudolf Schuster: Viete, nepatrím medzi tých, ktorí tipujú a vôbec nie vo voľbách, takže neviem. Ak idem do volieb, idem preto, že chcem vyhrať. Každý kandidát ide s týmto predsavzatím a ani ja nie som výnimkou. Nejdem pre to, aby som prehral a pokiaľ ide o moje členstvo, samozrejme, akonáhle by som bol zvolený, vzdávam sa členstva aj funkcií, čiže prestávam pôsobiť v SOP. .A percentá? Ja som vám povedal, to nerád robím, pretože je to nezodpovedné, pretože nie je nijaké tipovanie o niečo, čo si môže každý dovoliť. Ide o vážnu vec a ja si výsledok netrúfam odhadnúť percentá. Viete dobre, že kandidátov je dosť, rozhodol sa kandidovať aj pán Mečiar, takže bude určite veľmi zaujímavé, aké budú výsledky. Ale percentá vám nepoviem.

Sme: Chcem sa spýtať pána premiéra, či je toto vyjadrenie oficiálnej podpory kandidatúry pána Schustera, alebo či uvažujete aj o iných formách podpory? A otázka pre pána Migaša, nevidíte rozpor medzi hraničnou líniou západných krajín so sociálnymi demokratmi na čele a zahraničnou orientáciou SDĽ?

Mikuláš Dzurinda: Ak som dobre, pán Kotian, porozumel otázke, tak dnes sa mi nežiada povedať nič iné, len to čo som už povedal, pretože to nie je tlačová konferencia na prezentáciu kandidáta a našich aktivít počas volebnej kampane. Nepochybne príde aj k tomu. Samozrejme rokovali sme v nedávnych dňoch o konkrétnejších formách spolupráce, ale opakujem ešte raz, vzhľadom k tomu, že dnes sme sa stretli hlavne k diskusii o zahranično-politických otázkach, o formách podpory alebo vzájomných vzťahov budeme hovoriť na začiatku volebnej kampane.

Jozef Migaš: Ja som už povedal, že urobíme všetko pre to, aby náš líder bol zvolený a ak začne kampaň, tak potom uvidíte, že čo konkrétne budeme robiť. Pokiaľ ide o druhú otázku, necítim žiaden rozpor. Po prvé, zahranično-politická orientácia Strany demokratickej ľavice sa nemení a situácia, ktorá sa vyvinula v bývalej Juhoslávii, konkrétne v Kosove a my máme svoje stanovisko, je to legitímne a ja som nikdy nevnímal socialistickú internacionálu stredoeurópskych socialistov ako štruktúru, že keď jeden zavelí, tak všetci rovnako šlapú. To nepatrí ani do partaje a nepatrí ani do zoskupenia politických strán. Nie je to už demokracia, nie je to ani moderná politická strana a ani moderné politické zoskupenie. SDĽ je štandardná demokratická strana a bude sa chovať podľa svojich postupov a programov. Bude sa rozhodovať podľa konkrétnej situácie, či už vnútropolitickej alebo zahranično-politickej.

SITA: Pán Schuster, aký je váš názor na presun vojakov NATO cez územie Slovenskej republiky?

Rudolf Schuster: Môj postoj je totožný s postojom SOP, podporovali sme prelety, podporujeme aj presun techniky cez železnice a pozemné komunikácie, no a samozrejme sme na strane NATO a nemôžeme byť dvojtvárni. Chceme tam ísť, vieme, čo sa v Kosove všetko odohralo, že najväčšiu zodpovednosť za to má prezident Miloševič ktorý nechcel tú mierovú cestu a okrem toho treba otvorene povedať, že ja si myslím, že ani OSN nezohralo tú úlohu, akú malo zohrať na začiatku. Tak ako v iných miestach, keď hrozilo také ohnisko konfliktu. V tomto prípade nezohrali tú úlohu tak, ako mali.

Hlas ľudu: Kto bude podľa vášho názoru súperiť v druhom kole?

Rudolf Schuster: To je presne to isté, čo predtým. Vtedy chceli odo mňa percentá a vy chcete vedieť, že s kým budem súťažiť. Budem súťažiť so všetkými deviatimi, ktorí sú a kto bude v druhom kole , to mi je ťažko povedať, ale predpokladám, že to môže byť pán Mečiar.

Slovo: Kto sa zdržoval hlasovania za ministrov za SDĽ?

Mikuláš Dzurinda: Pán redaktor, naozaj nepovažujem za dôležité a ani za správne, aby som o tom hovoril. Rokovania vlády podľa rokovacieho poriadku sú neverejné. Rokovanie o tejto časti prebiehalo dokonca len medzi členmi vlády a štátnymi tajomníkmi. Ja nikdy nespustím zo zreteľa snahu o stabilitu vlády. Nech je už akokoľvek široká, nie je to reflexia parlamentých volieb. Mojou úprimnou snahou je, aby bola vláda funkčná, aby prijímala rozhodnutia, aby prijímala správne, principiálne zásadné rozhodnutia. Vážim si, že je schopná takéto zásadné a principiálne rozhodnutia prijímať a priznám sa, že budem chrániť iných a vystríhať sa sám prehlásení, ktoré by takúto akcieschopnosť mohli narúšať alebo oslabovať.

MTV 2: Čo to znamená v praxi, že môžeme očakávať v najbližších dňoch prevozy techniky a ľudí smerom z Nemecka cez Českú republiku a Slovensko smerom do Maďarska? Máte také informácie, že sa chystá dáka operácia? Otázka na pána Schustera, ako sa zmení jeho zodpovednosť ako prezidenta vo vzťahu ku Kosovu?

Mikuláš Dzurinda: V praxi to znamená, že v najbližších dňoch môžeme očakávať prevozy techniky, prevozy ľudí. My sme to dnes vyriešili tak, že chceme aplikovať dohodu z 1995 roku, ktorá bola uzatvorená medzi Slovenskou republikou a alianciou, keď sa sťahovali mierové sily, riešiace problém Bosny a Hercegoviny. Vtedy sme takúto dohodu uzatvorili, tá obsahuje všetky technické a iné náležitosti zabezpečenia nerušeného prevozu takýchto transportov. To znamená, že niekoľko vlakov, niekoľko transportov po železnici a je pravdepodobné, že aj po cestách prejde územím Slovenskej republiky.

Rudolf Schuster: Vy viete dobre, prečo vzniklo SOP, že pomohla vyhrať opozícii tieto parlamentné voľby. Vďaka nám získala táto opozícia, ktorá dnes je vládna koalícia trojpätinovú väčšinu. To čo sme sľúbili sme aj splnili a myslím si, že sa pán Mečiar rozhodol kandidovať, to ja som o tom nikdy neprestal ani rozmýšľať. Mne to bolo jasné od začiatku. Takže moje vyhlásenia, ktoré som doteraz dal, vždy som ich potvrdzoval, že pán Mečiar pôjde, pôjde na poslednú chvíľu a povie, že ľudia ma chcú alebo moji ma k tomu donútili, bude mať výhodu, že už bude mať ekonomické problémy, ktoré sa teraz akosi prejavujú nespôsobené touto koalíciou. No a ešte bude mať výhodu teraz Kosovo, jednostranné emociálne pôsobenie na ľudí, to sú všetko výhody, ktoré pán Mečiar určite využije. Ale ja som rád, že kandiduje, pretože naozaj nech ide všetko to najlepšie čo máme na Slovensku alebo každý ten, ktorý si trúfa a splnil základné kritériá na to, aby mohol kandidovať. Pre mňa to prekvapenie nebolo, naopak, ja to vítam.

RádioTwist: Pán Migaš, ja sa vrátim k tým presunom. Pán Dzurinda označil túto otázku za veľmi dôležitú, a vaši ministri sa zdržali hlasovania. Aké konzekvencie sa mienia z toho vyvodiť v rámci vládnej koalície?

Jozef Migaš: Hovoríte veľmi správne, že je to veľmi vážna vnútropolitická aj zahranično-politická otázka a v tejto súvislosti takéto vážne rozhodnutie prijalo vedenie SDĽ.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre