UNIKNUTÝ DOKUMENT MOSSADU O STATUSE IRÁNSKEHO JADROVÉHO PROGRAMU

0
154

Televízia al-Džazíra a britský The Guardian zverejnili uniknutý dokument Mossadu (autenticita neoveriteľná), prostredníctvom ktorého mala táto izraelská tajná služba v roku 2012 informovať juhoafrickú tajnú službu o iránskom jadrovom programe. Obsah tohto dokumentu sa odlišuje od vyjadrení izraelského premiéra pochádzajúcich z približne tej istej doby.[sociallocker]


Mossad on Iran Nuclear Program: Leaked documents by abossone

Tento dokument je majetkom pôvodného autora. Obsahuje utajované informácie a musí s ním byť nakladané v súlade so zavedenými bezpečnostnými postupmi. Vašej agentúre je zapožičaný v utajení a nesmie byť ďalej rozširovaný bez predchádzajúceho súhlasu pôvodného autora.

Dňa: 22. októbra 2012

Číslo: 9342

Predmet: IRÁN/STATUS NUKLEÁRNEHO PROGRAMU

HLAVNÉ BODY

1. Schopnosti obohacovania uránu sa u Iránu naďalej zlepšujú. Množstvo materiálu obohateného na 20% sa sa v tejto fáze nezväčšuje, pretože časť je použitá na výrobu jadrového paliva pre TRR /pozn. výskumný reaktor v Teheráne/. Irán  naviac vyvíja veľké úsilie o čo najrýchlejšiu aktiváciu reaktora IR40 (od ktorého sa očakáva, že bude produkovať plutónium na vojenské účely). Odhadujeme, že skôr ako v polovici roka 2014 k tomu nedôjde.

2. Obohatenie: činnosti v Kashane a Kome expandovali len v obmedzenej miere, zrejme kvôli nedostatku dostupných centrifúg, avšak došlo k výraznému zvýšeniu miery a účinnosti obohacovania uránu – za mesiac je na 5% obohateného približne 230 kg uránu a približne 12 kg za mesiac je obohateného na 20%.

3. Irán doteraz získal okolo 5500 kg uránu obohateného na 5% (potom, čo bolo okolo 1500 kg pridelených pre obohatenie na 20%) a asi 100 kg obohateného na 20% (potom, čo bolo 75 až 100 kg použitých ako jadrové palivo pre TRR ).

4. Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) zameriava svoje úsilie okrem obohacovania aj na dokončenie ťažkovodného reaktoru IR40 v Araku a na jeho uvedenie do prevádzky v roku 2014. Priemyselná výroba nepravého paliva pre tento reaktor a príprava na produkciu jadrového paliva sa začala.

5. Vieme, že Irán pokračuje v zlepšovaní svojich schopností na obohacovanie uránu a dokonca je možné výrazné napredovanie, pri sprevádzkovaní pokročilejších centrifúg IR2M, alebo IR4, ktoré v súčasnej dobe prebieha v pilotnom zariadení v Natanzi.

6. Hoci Irán získal dostatočné množstvo uránu obohateného na 5%, ktoré by stačilo na výrobu niekoľkých bômb a časť z neho obohatil na 20%, nezdá sa byť pripravený na jeho obohatenie na vyššiu úroveň. Časť z neho pridelil na výrobu jadrového paliva pre TRR a preto množstvo uránu obohateného na 20% nerastie.

7. Vieme, že Irán sa snaží dať čo najrýclejšie do prevádzky IR40. Odhadujeme, že k tomu nedôjde skôr, ako v polovici roka 2014. Od tohto reaktora sa očakáva, že bude produkovať dostatok plutónia na vojenské účely pre výrobu jednej bomby ročne, avšak pri absencii závodu na prepracovanie jadrového paliva (v Iráne neznámy), toto plutónium pre zbrane nebude použiteľné.

8.  V oblasti jadrových zbraní pokračujú činnosti výskumu a vývoja v SPND (pozn. Organizácia obranných inovácií a výskumu),  pod iránskym ministerstvom obrany, ktorá je ako vieme určená na zhromažďovanie know-how a vytvorenie organizačného rámca, ktorý bude možné využiť po zadaní príkazu na výrobu jadrového paliva.

9. Zrátané a podčiarknuté: Hoci Irán v tejto fáze nevykonáva aktivity potrebné k výrobe zbraní, pracuje na odstaňoavní nedostatkov v oblastiach, ktoré sa javia ako legálne, ako obohacovanie, reaktory, čím dôjde k skráteniu doby potrebnej na výrobu zbraní, od okamihu vydania príkazu na ich výrobu.

Detaily

Obohacovanie uránu

10. nárast činností v Natanzi a Kome bol limitovaný (pravdepodobne v dôsledku nedostatku disponibilných centrifúg), ale úsilie o obohacovanie uránu pokračuje v expanzii:

A. v Iráne je v súčasnej dobe v prevádzke 10.500 centrifúg:

(1) Okolo 9000 centrifúg pracuje v troch jednotkách na obohacovanie uránu v bunkri v Natanzi a obohacuje urán na 5%.

(2) Okolo 700 centrifúg pracuje v pilotnom nadzemnom zariadení v Natanzi, z toho asi 350 obohacuje na 20% a asi 350 zdokonalených centrifúg v súčasnosti beží a je plnených s ochudobneným uránom.

(3) Okolo 700 centrifúg pracuje v Kome a obohacuje urán na 20%.

B. Okrem toho, je vo štvrtej jednotke v Natanzi a v ďalších stupňoch v Kome nainštalovaných ďalších 1000 centrifúg, ktoré neboli uvedené do prevádzky.

C. V Natanzi: V posledných mesiacoch začala na tomto mieste inštalácia centrifúg. Okrem toho došlo k zvýšeniu obohacovania na nízku úroveň z cca 170 kg za mesiac vo februári na 230 kg za mesiac v máji. Toto je zrejme dôsledok stabilizácie obohacovania v tretej jednotke.

D. V Kome: na tomto mieste neboli od januára 2012 (okolo 700 centrifúg) uvedené do prevádzky žiadne nové centrifúgy, Inštalácia centrifúg na tomto mieste bola zrejme ukončená (asi 2800 centrifúg).

11. Irán v súčasnosti vlastní okolo 5500 kg uránu obohateného na 5% (potom, čo bolo okolo 1500 kg pridelených pre obohatenie na 20%) a asi 100 kg obohateného na 20% (potom, čo bolo 75 až 100 kg prevedených na jadrové palivo pre prevádzku výskumného reaktora v Teheráne), vyrábaného rýchlsťou 12 kg za mesiac (podobná rýchlosti používania v súčasnosti vyrobeného materiálu na produkciu jadrového paliva).

12. Výskum a vývoj pokročilejších centrifúg: došlo k pokroku v stabilizácii modelu IR-2M, od ktorého sa očakáva trojnásobné zvýšenie schopností iránskych centrifúg na obohacovanie uránu. Došlo k tomu potom, čo bol tento model prevádzkovaný na oddelení výskumu a vývoja pilotného zariadenia v Natanzi a ako sa zdá, IR-2M je pre spustenie priemyselnej výroby pripravený viac, než IR-4.

Plutónium

13. Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) zameriava svojé úsilie spolu s obohacovaním uránu aj na dokončenie výstavby ťažkovodného reaktora v Araku (IR40) a na jeho aktiváciu počas roku 2014. V tejto súvislosti:

A. bola v apríli 2012 zahájená priemyselná výroba nepravého paliva, určeného na odskúšanie reaktora bez jadrovej reakcie. Jeho dokončenie umožní Iránu začať testovať reaktor v roku 2013.

B. Irán sa pripravuje na zvýšenie rýchlosti produkcie prachu potrebného k výrobe jadrového paliva (UO2) a vo februári 2012 odštartoval výrobu granúl (prvá fáze výroby jadrového paliva). Zdá sa však, že špeciálne zariadenia, ktoré sú pre začatie prevádzkovania výroby nutné tu chýbajú.

14. keď bude reaktor uvedený do prevádzky, začne produkcia plutónia v dostatočnom množstve na výrobu jednej bomby za rok, avšak bez zariadenia na prepracovanie jadrového paliva nebude možnosť jeho použitia  pre zbrane.

Zbrane

15. Program pre výskum a vývoj jadrových zbraní nazvaný AMAD Plan sa pod iránskym ministerstvom obrany nachádzal do roku 2003. Plán bol v dôsledku odhalenia jadrového programu a obáv z vojenského útoku zredukovaný.

16. V roku 2011 množstvo vedcov z programu AMAD vytvorilo organizáciu s názvom SPND, tak isto pod záštitou ministerstva obrany. Na čele organizácie je Mohsen Fakhrizadee, bývalý šéf AMADu.

17. Organizácia bola založená za účelom zachovania technologickej schopnosti a spoločného organizačného rámca iránskych vedcov v oblasti výskumu a vývoja jadrových zbraní a za účelom udržania zručností vedcov. Toto umožňuje obnovenie činnosti potrebnej pre výrobu zbraní okamžite potom, ako sa iránske vedenie pre takýto krok rozhodne.

18. S pozdravom[/sociallocker]

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments