ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU HZDS V. MEČIARA (08/1998)

0
310

Vážení a milí spoluobčania!

Nadchádzajúce voľby do Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnú o smere, ktorým sa bude ďalej vyvíjať naša mladá republika a o tom, ktoré politické subjekty zostavia vládu. Ide teda o oveľa viac, ako len o naplnenie osobných ambícií politikov. Slovensko sa opäť ocitá na dejinnej križovatke!

Našu vlasť, nás všetkých, čakajú v nasledujúcich dňoch, mesiacoch a rokoch zložité úlohy v politickej, ekonomickej a sociálnej oblasti. Chceme, aby ste o nich vedeli a aby ste vedeli aj o tom, ako ich chceme riešiť v prípade nášho volebného úspechu. Dávame Vám záruku, že náš program rozvoja Slovenska dodržíme.

Základným princípom našej politiky zostane princíp rovnosti – vo všetkom a všade! Vo vzájomných vzťahoch občanov, vo vzťahu občan – obec – štát, aj v medzištátnych vzťahoch Slovenskej republiky so svetovým spoločenstvom. Áno máme záujem o účasť v medzinárodných bezpečnostných štruktúrach i členstvo v Európskej únii, o rozširovanie spolupráce s každou krajinou sveta. Avšak iba na základe vzájomnej výhodnosti a rovnoprávnosti. Chápeme, že medzinárodná integrácia je dejinná nevyhnutnosť, no dobre chápeme i to, že tento proces sa môže v súčasnosti uskutočňovať a byť stabilný len za podmienky rovnoprávnych vzťahov medzi národmi, bez ohľadu na ich početnosť či hospodársku silu.

Napriek komplikovaným vnútorným podmienkam Slovensko dosiahlo v transformačnom procese úspechy, ktoré málokto očakával. Ekonomika sa stabilne a dynamicky rozvíja a hoci protinárodná propaganda tvrdí čosi iné, skutočnosťou je, že Slovenskú republiku akceptujú vo všetkých medzinárodných inštitúciách a v mnohých veľmi významných máme prestížne postavenie. Uspeli sme čestne pred Medzinárodným súdnym dvorom v spore o Gabčíkovo, ako doposiaľ najväčší projekt spolupráce východnej a západnej Európy sme uviedli do prevádzky atómovú elektráreň Mochovce, ktorá spĺňa medzinárodné kritériá bezpečnosti.
Ukázali sme, že so Slovenskou republikou treba rátať, že má perspektívu.

Ak som Vám v roku 1994 sľúbil pot a mozole, stalo sa, no nebolo to márne. Slovensko je vďaka Vám, Vašim mozoľom, vďaka Vášmu potu a odriekaniu o poriadny kus ďalej na svojej ceste za úspechom. Ani dnes Vám nemôžem sľúbiť oveľa viac, ako pred štyrmi rokmi, iba viac statočnej zmysluplnej práce pre všetkých, ktorí o ňu budú mať záujem. Ale už aj väčšiu istotu, že naše dielo sa vydarí, že naše milované Slovensko bude naším, že bude rok čo rok zdravšie, silnejšie a šťastnejšie. Môžeme si želať viac ? Viac ako príležitosť naďalej si riadiť vlastný osud a kráčať slobodne najkratšou cestou, našou cestou, medzi najvyspelejšími krajinami sveta ? Nebyť ich chudobným prosebníkom, ale chceným a cteným partnerom, to je náš program, ktorý Vám ponúkame.

Chceme, aby podnietil všetkých. Žiadnu profesnú ani sociálnu skupinu občanov z neho nechceme a ani nemôžeme vylúčiť. Slovensko dokáže iba to, čo dokážu jeho obyvatelia – robotníci, roľníci, podnikatelia, bankári, zamestnanci, odborári, naša mládež i naši dôchodcovia. Všetkých Slovensko rovnako potrebuje, od všetkých chce čerpať životodarnú energiu, od jedných um a životnú skúsenosť, od druhých elán a silu, od všetkých schopnosť vydržať, nevzdať sa tesne pred cieľom.

Nechceme, aby ste nám na Vašu budúcnosť podpísali “bianco šek”. Vaša budúcnosť je predsa Vaše všetko. Máte nielen právo, či už podľa prírodných alebo božích zákonov, ale aj povinnosť si ju chrániť. Preto Vám ponúkame vzájomnú zmluvu na túto Vašu, na našu spoločnú budúcnosť pre tretie tisícročie.

Sme na konci druhého tisícročia nášho letopočtu. O dva roky sa začína nové, tretie tisícročie, do ktorého všetky národy sveta vkladajú nové nádeje. Ak má človek zvíťaziť nad protirečeniami, ktoré vo svete počas svojho civilizačného vývoja spôsobil sám a mnohokrát ich dokonca vedome vytváral, musí sa nastávajúce tisícročie stať obdobím spolupráce, pochopenia, obdobím skutočnej duchovnej obrody ľudstva.

Náš národ v minulých storočiach veľakrát dokázal, že vie pochopiť iné národy a ich túžby napriek tomu, že nám sa veľa pochopenia pre naše národné ambície nedostávalo. Napriek tomu, či vari práve preto, náš národ prežil a na sklonku 20. storočia dokázal konštituovať svoju štátnosť. Vráťme sa preto k odkazu predchádzajúcich generácií.

Naše národné bytie musí mať hlbší dejinný zmysel. Nech je ním blahobytný demokratický štát, v ktorom bude najvyšším štátnym i občianskym princípom morálka a vzdelanosť, vzájomná úcta a tolerancia. Štát, v ktorom rodina nebude dejinným reliktom, ale bude posvätným prameňom životodarnej sily a neustálej regeneračnej schopnosti tých najlepších ľudských vlastností, základom štátu, ktorý sa zasa stane istotou, pevným zázemím šťastnej rodiny.

Blížiace sa tretie tisícročie znamená novú civilizačnú fázu, ktorá je zreteľnou výzvou aj pre Slovensko. SR túto výzvu musí prijať a musí ju tiež úspešne zvládnuť. Program HZDS na roky 1998 – 2002 je nielen odpoveďou na civilizačnú výzvu, ale aj výzvou HZDS pre všetkých členov, priaznivcov a občanov, ktorí cítia spoluzodpovednosť za ďalší osud a smerovanie Slovenska. HZDS ponúka uzatvoriť zmluvu s každým občanom o našej spoločnej budúcnosti a je pripravené v záujme všetkých občanov Slovenska túto zmluvu dôsledne plniť.

Slávnostne vyhlasujeme, že sme pripravení každému podať ruku na zmierenie, na rovnoprávnu spoluprácu všetkých – jednotlivcov, spolkov, občianskych združení, cirkví i strán. Pre každého je dosť práce na tomto veľkolepom diele. Každého, komu záleží na vlastnom osude, na osude Slovenskej republiky, vyzývame k takejto spolupráci. Každý z nás je vo svojich vedomostiach, organizačných schopnostiach, či manuálnych zručnostiach jedinečný, preto každý kto na tomto programe odmietne účasť bude Slovensku chýbať.

Vážení spoluobčania, súčasný svet nepozná zaručené recepty na úspešnú budúcnosť. Myslím, že ten, ktorý Vám ponúkame, má šance. Ak ho prijmete, som presvedčený, že budeme úspešní. Úspech nedosiahneme spoliehaním sa na cudziu pomoc, ale svojou prácou, umom a tradičnou slovenskou vytrvalosťou. Prijmite našu ponuku, uzatvorme spoločne zmluvu, že dokážeme byť úspešní a pritom zostať svoji. Dokážeme to !

Slovensko do toho !

Vladimír Mečiar

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest
0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre