V ČR NADOBUDNE PLATNOSŤ ZÁKAZ VÝKUPU KOVOVÝCH ODPADOV V HOTOVOSTI

0
55

V ČR  nadobúda 1. marca 2015 platnosť vyhláška č. 27/2015 Zb. o podrobnostiach nakladania s odpadmi, ktorá mení pravidlá výkupu kovových odpadov. Jej súčasťou je aj zákaz výkupu odpadu od fyzických osôb za hotovosť.[sociallocker]

Ako uvádza české Ministerstvo životného prostredia “zákaz výkupu v hotovosti od fyzických osôb sa bude vzťahovať na odpad, u ktorého je prevádzkovateľ zberne, alebo výkupne povinný identifikovať osoby, ktoré odpad do zariadenia odovzdávajú”

Spomínaná identifikácia osôb pozostáva zo zaznamenávania mena, priezviska, adresy a čísla dokladu totožnosti. Zákaz poskytovať fyzickým osobám pri výkupe odpadov úhradu v hotovosti sa vzťahuje na nasledovné druhy odpadov:

 • autovraky
 • autovraky neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné súčasti
 • meď, bronz, mosadz
 • hliník
 • olovo
 • zinok
 • cín
 • zmesi kovov
 • káble
 • železné kovy
 • neželezné kovy
 • železo a oceľ
 • zmiešané kovy
 • kovy

Požiadavky na spôsob vykonávania bezhotovostnej úhrady v súčasnom znení zákona o odpadoch nie sú presne špecifikované, avšak podľa aktuálne prejednávanej novely zákona o odpadoch, u ktorej sa predpokladá nadobudnutie účinnosti v prvej polovici tohto roka, bude možné úhradu za vymedzené odpady vykonávať iba prevodom peňažných prostriedkov prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, formou poštového poukazu.[/sociallocker]

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na