VENUS PROJEKT – NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (1.-20.)

0
392

1. Čo je to Projekt Venus?

Budem stručný. Projekt Venus je organizácia, ktorá navrhuje uskutočniteľný plán spoločenskej zmeny; holistický globálny spoločensko-ekonomický systém Ekonomika založená na zdrojoch, ktorá sa usiluje o mierumilovnú a udržateľnú globálnu civilizáciu. Načrtá alternatívu, ktorá vkladá svoje úsilie do toho, aby ľudské práva neostali len na papieri, ale išlo aj o spôsob života.
Projekt Venus ponúka alternatívnu víziu udržateľnej civilizácie na rozdiel od akéhokoľvek politického, ekonomického alebo spoločenského systému, ktorý sme tu už mali predtým. Predvída budúcnosť spoločnosti, z ktorej postupom času zanikli peniaze, politika a ego a štátny záujem. Aj keď sa táto vízia môže zdať idealistická, je založená na rokoch štúdie a experimentálneho výskumu počnúc vzdelávaním, transportom a zdrojmi čistej energie až k celým mestským systémom.
Veľa ľudí si myslí, že potrebujeme vyšší zmysel pre morálku a ustanovenia v medzinárodnom práve a zmluvách, aby sme zaistili udržateľnú globálnu spoločnosť. Dokonca aj keby sme si zvolili do politického úradu ľudí s vysokým zmyslom pre morálku a etiku, bez dostatočných zdrojov by sme stále čelili rovnakým problémom ako dnes. Dokým pár krajín ovláda svetové zdroje a profit je ich „modlou“, cyklus rovnakých udalostí sa bude len opakovať.
Národy a ľudia čelia rovnakým hrozbám, ktoré presahujú hranice, keďže sa množia globálne výzvy a vedecké informácie. Preľudnenie, nedostatok energie, globálne otepľovanie, znečistenie životného prostredia, nedostatok vody, ekonomické katastrofy, šírenie nekontrolovateľných chorôb a nahrádzanie ľudí strojmi ohrozujú nás všetkých. Hoci mnohí ľudia sú odhodlaní zľahčovať tieto podmienky, nevyriešime naše spoločenské a environmentálne problémy kým pár mocných národov a finančných záujmových skupín ostávajú pri moci a kontrolujú a spotrebúvajú väčšinu svetových zdrojov a kým existuje aj peňažný systém.
Ak si skutočne prajeme ukončiť naše každodenné prebiehajúce medzinárodné a spoločenské problémy, musíme vyhlásiť planétu Zem a všetky jej zdroje za spoločné dedičstvo všetkých ľudí.
Planéta Zem je bohatá na zdroje. Ale náš spôsob prideľovania zdrojov prostredníctvom peňazí už nie je viac potrebný, je kontraproduktívny a navyše len urýchľuje náš zánik. Dnes už máme vyspelé technológie, ale náš spoločenský a ekonomický systém nedrží krok s našimi technologickými vymoženosťami. Veľmi ľahko by sme dokázali vytvoriť svet dostatku pre všetkých; oslobodený od otroctva a dlhu, ktorý je založený na nosnej kapacite zdrojov Zeme. Inteligentným a ľudským využitím vedy a technológie si môže ľudstvo stvoriť svoju vlastnú budúcnosť a zároveň aj ochrániť životné prostredie. Nemáme dosť peňazí, aby sme čosi také dosiahli, ale máme na to viac než dosť zdrojov.

2. Čo je to Zdrojová ekonomika (RBE)?

K prekonaniu týchto obmedzení Projekt Venus navrhuje, aby sme usilovali o celosvetový, holisticko-spoločenský a ekonomický systém so zdrojovou ekonomikou, v ktorom sú planetárne zdroje chápané ako spoločné dedičstvo všetkých ľudí. Súčasný spôsob prideľovania zdrojov prostredníctvom peňazí už nie je viac potrebný, je kontraproduktívny a zďaleka nenapĺňa ľudské potreby. Jednoducho povedané, v ekonomike založenej na zdrojoch využijeme existujúce zdroje – miesto peňazí – aby sme zaviedli spravodlivú metódu distribúcie čo najľudskejším a najefektívnejším spôsobom. Ide o systém, v ktorom všetok tovar a služby sú dostupné pre každého bez potreby peňazí, kreditu, barteru alebo akýchkoľvek iných foriem dlhu či otrokárstva.
Aby sme lepšie pochopili ekonomiku založenú na zdrojoch, zvážte nasledovné. Ak by všetky peniaze na svete zmizli za jednu noc pričom by orná pôda, fabriky, personál a ďalšie zdroje ostali nedotknuté, dokázali by sme naplniť väčšinu ľudských potrieb. Ľudia nepotrebujú peniaze, ale voľný prístup k väčšine svojich potrieb bez toho, aby sa museli báť o finančnú rezervu alebo sa sťažovať na štátny bankrot. V ekonomike založenej na zdrojoch, ktorých je dostatok, budú peniaze nepotrebné.
Dospeli sme do doby, kedy nové vedecké a technologické inovácie dokážu zabezpečiť dostatok pre všetkých ľudí na svete. Už nemusíme vedome brániť produktívnosti plánovaným zastarávaním, ktoré živí náš zastaralý systém profitu. Ak nám naozaj záleží na životnom prostredí a našich priateľoch, ak chceme skutočne ukončiť teritoriálne konflikty, vojnu, zločin, chudobu a hlad, musíme sa vedome zamyslieť nad spoločenskými procesmi, ktoré nás priviedli k tomu, že žijeme vo svete, kde je niečo takéto bežné. Či sa nám to páči, alebo nie, sú to naše spoločenské procesy – politická prax, systémy viery, ekonomika profitu, naše kultúrou formované správanie – ktoré nás priviedli a sú živnou pôdou pre hlad, vojnu, choroby a ničenie životného prostredia.
Cieľom tohto nového spoločenského zriadenia je zaviesť motivačný systém, ktorý sa nezameriava na prázdne a egoistické ciele ako bohatstvo, majetok či moc. Nové stimuly by ľudí inšpirovali k tomu, aby sa snažili využiť svoj potenciál a kreativitu ako materiálne, tak spirituálne.

3. Prečo si myslíte, že revolučný prístup, ktorý ponúka Projekt Venus, je nevyhnutný?

Náš súčasný systém nedokáže poskytnúť a zabezpečiť vysoký životný štandard pre každého a nedokáže ani zaistiť ochranu životného prostredia, nakoľko hlavným motívom je zisk. Na vine je trhová ekonomika; spoločnosti sú donútené takto fungovať, aby si udržali konkurenčnú výhodu. Navyše s príchodom automatizácie, kybernetizácie a umelej inteligencie bude narastať počet ľudí, ktorých nahradia automatizované systémy. Výsledkom bude, že čoraz menej ľudí si bude môcť dovoliť kupovať produkty a služby, aj napriek tomu, že spoločnosť bude schopná aj naďalej produkovať dostatok. Tieto myšlienky sú dobre zdokumentované v knihe “Koniec práce: Úpadok celosvetovej pracovnej sily a úsvit post-trhovej éry” (The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-market Era) od Jeremyho Rifkina (Putman, 1995). Projekt Venus ponúka zbrusu nový prístup, ktorý zvráti o 180° negatívne aspekty, ktoré zažívame v súčasnom zavádzaní automatizácie a umelej inteligencie. Projekt eliminuje katastrofické následky, ktoré môže takýto prístup mať na našu spoločnosť, t.j. nahradenie miliónov skúsených i neskúsených zamestnancov strojmi.

4. Nie je to tak, že potrebujeme mať vo vláde len čestných ľudí?

Nestačí kritizovať, poukazovať na nedostatky spoločnosti či zastávať názor, že len ľudia so silným zmyslom pre morálku by mali byť volení do úradu; výsledky takýchto krokov by boli vo vyspelej civilizácii zanedbateľné. Čo ale potrebujeme je inteligentné hospodárenie so svetovými zdrojmi a komplexné a uskutočniteľné dohody týkajúce sa životného prostredia a spoločnosti, ktoré sú v striktnom súlade s existujúcimi zdrojmi a nosnou kapacitou našej planéty. Aj keby sme si volili do úradu mužov a ženy číreho charakteru, bez dostupných zdrojov a modernej technológie budú vojna, chudoba a korupcia stále existovať, aj napriek tomu, koľko nových zákonov zmlúv sa prijme či podpíše. Demokracia nepozdvihla náš životný štandard, ale zdroje, voda, orná pôda a nová technológia. Rečnícke prehlásenia a vyhlásenia na papieri sú nepodstatné pri riadení a spravovaní ľudských a spoločenských záležitostí.

5. Ak chcete, popracujte trochu na tom, ako vnímate peniaze

Aj keby sme zničili všetky peniaze sveta, kým máme dostatok ornej pôdy, fabriky, potrebné zdroje a technický personál, stále vieme postaviť čokoľvek a dokonca aj dosiahnuť dostatok. Počas Veľkej hospodárskej krízy ste našli v obchodoch vysávače a na parkoviskách autá. Zem bola stále tým istým miestom. Ľuďom však chýbali v peňaženkách peniaze a mali veľmi slabú kúpnu silu. Na začiatku druhej svetovej vojny mali Spojené štáty približne 600 prvotriednych bojových lietadiel. Ale veľmi rýchlo dokázali prekonať tento nedostatok a začali vyrábať až 90 000 lietadiel ročne. Na začiatku druhej svetovej vojny si kládli Spojené štáty otázku: Máme dostatok finančných prostriedkov k produkcii požadovaného množstva vojenskej techniky? Odpoveď bola Nie. Nemali sme dosť peňazí či zlata, ale mali sme viac prírodných zdrojov, ako sme potrebovali. Práve dostupné zdroje a technický personál pomohli Spojeným štátom dosiahnuť produkciu a efektivitu, čo napokon viedlo k výhre vojny.
Vyzerá to tak, že bohatstvo každej krajiny tvoria jej prírodné zdroje a ľudia, ktorí pracujú na dosiahnutí humánnejšieho životného štýlu elimináciou nedostatku. Všetky spoločenské systémy, bez ohľadu na politickú filozofiu, náboženskú vieru či spoločenské móresy koniec koncov závisia od prírodných zdrojov – t.j. čistý vzduch, voda , orná pôda – a priemyselného vybavenia a technického personálu pre lepší životný štandard. Systém založený na peniazoch vznikol pred stovkami rokov a bol sotva vhodný pre vtedajšiu dobu. Neustále fungujeme v tomto zastaranom systéme, ktorý je pravdepodobne zodpovedný za väčšinu súčasných problémov. Nepochybujem o tom, že i dokonca tí najbohatší ľudia by sa mali ďaleko lepšie vo vysoko-energetickej spoločnosti, ktorú navrhuje Projekt Venus.

6. Môžete menovať niektoré zo škodlivých vplyvov peňažného systému?

Existuje hneď niekoľko negatívnych stránok používania tejto zastaralej metódy výmeny tovaru a služieb. Spomenieme len niektoré z nich a už je len na vás, či k nim pridáte aj ďalšie:
1. Peniaze sú len prostriedkom, ako sa ľudia dostanú k tomu, čo potrebujú a čo sú si schopní zabezpečiť. Ľudia teda nepotrebujú peniaze, ale prístup k zdrojom.
2. Používanie peňazí vyústilo do rozvrstvenia spoločnosti a elitárstva založeného primárne na ekonomickej nerovnosti.
3. Ľudia si nie sú rovní bez rovnakej kúpnej sily.
4. Mnohí ľudia sú otroci svojej práce, ktorú aj tak nemajú radi, ale potrebujú ju, aby si zarobili peniaze k prežitiu.
5. Potreba peňazí má na svedomí ohromnú korupciu, chamtivosť, zločiny, spreneveru a ešte omnoho viac.
6. Väčšina zákonov je prijatá v prospech korporácií, ktoré majú dosť peňazí na to, aby ovplyvnili, podplácali alebo presviedčali vládne úrady k tvorbe zákonov, ktoré slúžia ich záujmom.
7. Tí, ktorí majú pod palcom kúpnu silu, majú najväčšiu moc.
8. Peniaze sú používané ku kontrole správania ľudí s obmedzenou kúpnou silou.
9. Tovar, ako je napríklad jedlo, sa často úmyselne ničí, aby sa ceny jedla udržali hore; pretože ak je niečoho obmedzené množstvo, jeho cena je vyššia.
10. Každoročne dochádza k ohromnému plytvaniu materiálmi a dostupných zdrojov kvôli povrchným úpravám v dizajne pre nové módne výstrelky, len aby nepretržite vznikal na trhu odbyt pre výrobcov.
11. Čelíme neskutočnému chátraniu kvôli vysokým nákladom na lepšie metódy likvidácie odpadu.
12. Planéta Zem je pľundrovaná kvôli profitu.
13. K benefitom technológií majú prístup len tí, ktorí majú postačujúcu kúpnu silu.
14. A to najdôležitejšie, ak sa korporácie usilujú len o zisk, potom rozhodnutia vo všetkých oblastiach sú robené nie pre blaho ľudí a už vôbec nie s ohľadom na životné prostredie, ale hlavne kvôli nadobudnutiu bohatstva, vlastníctva a moci.

7. Vo svojej knihe spomínate ekonomický kolaps. Naozaj veríte, že je to jediný spôsob, ako sa spoločnosť môže zbaviť peňazí?

Žiadna vláda v histórii nikdy vopred neplánovala a neusmernila spoločnosť do ďalšej fázy spoločenskej evolúcie. Zavedené štruktúry a poriadky chcú zachovať seba. Žiaľ, to môže viesť k bankrotu a ľudia stratia ilúzie vo svojich lídrov ešte pred tým, ako sa nájde alternatívny smer. Ku spoločenskej zmene došlo vždy z dôvodu ekonomického kolapsu, korupcie vlády, zneužívania populácie atď. Vo vláde sedia prevažne biznismeni, právnici a ďalší samovolení (vybraní do vlády či na pozície štátnych úradníkov bez toho, aby ich volili ľudia v riadnych voľbách) jedinci s osobným alebo korporátnym záujmom miesto toho, aby pozdvihli spoločnosť ako celok.

8. Nemyslíte si, že bohatí a mocní využijú spôsoby, aby potlačili takéto myšlienky a úmysly?

S témou vzdoru bohatých a mocných k takejto spoločnosti v mnohých prípadoch treba súhlasiť, no je treba dodať, že ak budú aj naďalej využívať automatizáciu v priemysle, ako to robia aj dnes, aby boli schopní konkurovať ostatným hráčom v odvetví, stroje nahradia milióny ľudí. A to nehovoríme len o montážnej linke, ale aj o doktoroch, inžinieroch, architektoch a podobne. Len čo stratia ľudia kúpnu silu, všetky odvetvia priemyslu, ktoré sú závislé od nej, budú naďalej nefunkčné. To bude znamenať koniec pre peňažný systém. Nejde o to, či sa vzdajú svojich spoločností, ale o to, že ich chamtivosť a nenásytnosť napokon povedú k tomu, že priemysel napokon bude zastaralý
Až keď použijeme vedu a technológiu s cieľom pozdvihnúť človeka vo svete, v ktorom sú všetky planetárne zdroje vnímané ako spoločné dedičstvo všetkých ľudí, budeme môcť prehlásiť, že planétu obýva inteligentný život.

9. Majú vo Vašej predstave budúcnosti regionálne rozdiely takú váhu, ako je tomu dnes? Alebo vymiznú?

Naše súčasné problémy sú ohromné a globálne vo svojom rozsahu a dopade. Jeden národ ich nedokáže vyriešiť. Koncept verejného blaha je vo svojej podstate globálny, ale vo svojej realizácii lokálny.
Musíme začať s tým, čo máme spoločné; prekonať naše regionálne rozdiely. Všetky spoločenské systémy, bez ohľadu na politickú filozofiu, náboženskú príslušnosť, alebo spoločenské zvyky sú v konečnom dôsledkom závislé od prírodných zdrojov ako čistý vzduch a voda, orná pôda a technológia a personál, ktorý udržiava vysoký životný štandard. To možno ale dosiahnuť len rozumným uplatnením prístupu globálneho systému. Keď sa vzdáme peňazí a sebeckých záujmov, interakcie medzi národmi už nebudú založené na sebeckosti, ale na vzájomnom pochopení a záujme. Tento prístup pomôže eliminovať umelé hranice, ktoré ľudí od seba separujú.

10. V čom by sa nám uľavilo zavedením návrhov Projektu Venus?

Najväčšiu lekciu, ktorú možno dostaneme bude, že ľudia oslobodení od dlhu, neistôt a strachu budú k sebe vľúdnejší. Nikto nebude nič predávať alebo sa snažiť zbaviť niekoho vlastníctva alebo peňazí. V ekonomike založenej na zdrojoch budú akékoľvek základ pre nezdravú ľudskú agresiu prekonané. Ľudia už viac nebudú zaťažení otravnými starosťami, ktoré pohlcujú ich pozornosť ako hypotéka, výdavky na zdravotnú starostlivosť, poistenie proti požiaru, ekonomická recesia, strata práce, bankrot a dane. Eliminovaním týchto bremien a odstránením podmienok, ktoré sú živnou pôdou pre pocity ako závisť, lakomstvo, súťaživosť nadobudnú naše životy väčší význam. Po prvýkrát v histórii možno pochopíme, čo znamená byť naozaj človekom.
Keď povznesieme životy ostatných, ochránime naše životné prostredie a budeme sa usilovať o blahobyt a dostatok všetkého pre všetkých, naše životy nadobudnú nový rozmer, budú bohatšie a bezpečnejšie. Ak by sme všetky tieto hodnoty aplikovali v praxi, umožnilo by to nám všetkým dosiahnuť ďaleko vyšší štandard, ktorý by sme postupne rozvíjali.
Ľudia dostanú možnosť robiť a naplniť akékoľvek konštruktívne ciele, ktoré s zvolia bez ekonomického tlaku, obmedzení a zdanenia, ktoré je vlastné peňažnému systému. Pod „konštruktívnym cieľom“ máme na mysli čokoľvek, čo zlepší životy jedinca ako aj ostatných. Až budú vzdelanie a zdroje dostupné všetkým bez cenovej nálepky, nebudú existovať hranice pre ľudský potenciál. Vďaka takýmto významným zásahom budú ľudia žiť dlhšie, zmysluplnejšie a zdravšie životy. Kritériom úspechu bude naplnenie individuálnych cieľov a nie nadobudnutie bohatstva, majetku a moci.

11. Čo je najdôležitejší aspekt celého projektu?

Tým najdôležitejším aspektom celého projektu je spoločný smer a zapojenie všetkých národov pri obnovovaní životného prostredia v ekonomike založenej na zdrojoch. Cieľom je vyhlásiť pozemské zdroje za spoločné dedičstvo všetkých ľudí. Toto vnímame ako jediný spôsob ako ukončiť súčasný kolobeh vojen, chudoby, hladu, politickej korupcie a degradácie životného prostredia. Technológia, ktorú prezentujeme, umožní celosvetovej populácii dosiahnuť životný štandard, aký sme si len predstavovali.
Napokon by sme mohli zdolať umelé hranice, ktoré ľudí od seba oddeľujú. Ak tomu nerozumiete, predstavte si to nasledovne: keď došlo k spojeniu jednotlivých štátov v Spojených štátoch, zrušili sa pohraničné milície a Američania boli oslobodení od teritoriálnych konfliktov. Rovnaký proces by bol aplikovaný globálne, kedy by veda a technológia boli využívané pre blaho všetkých obyvateľov planéty Zem.

12. Aký je plán? (Odpoveď na jednu z najčastejšie kladených otázok)

Je omnoho efektívnejšie vybudovať nové mestá ako sebestačné systémy, od úplných základov, ako obnovovať a prispôsobovať novým podmienkam staré mesta. Nové mestá môžu využiť najnovšie technológie a byť čisté, bezpečné a miesta pre vytúžený život. V mnohých prípadoch by šlo o mestá v tvare kruhu.
Potrebujeme aktuálny zoznam všetkých dostupných planetárnych zdrojov. Prvé experimentálne mesto alebo naplánované centrum bude vykonávať globálny prieskum ornej pôdy, výrobných liniek, transportu, technického personálu, obyvateľstva a ďalších potrieb nevyhnutných na udržanie spoločnosti. Tento výskum nám umožní určiť parametre na úrovni globálnych plánov pri poľudšťovaní spoločenského a technologického vývoja založeného na nosnej kapacite planéty Zem a potrebách jej obyvateľov. To možno najlepšie dosiahnuť konštantným updatovaním a za asistencie počítačového modelu zdrojov našej planéty.
Funkciou prvého mesta bude otestovať vhodnosť parametrov dizajnu a uskutočniť zmeny, ak to bude nevyhnutné. Knihy, časopisy, televízia, rádio, semináre, divadlo či tematické parky sa stanú tiež frontom podpory pre nové spoločenské smerovanie, tak ako aj navrhovanie a experimentovanie s automatizáciou procesov pri budovaní miest budúcnosti. Výskum sa bude snažiť takisto nájsť rozvoj čistých alternatívnych zdrojov energie a prekonať tak nedostatok spôsobený vývojom nových materiálov.
Nový systém bude poskytovať všetky potreby nevyhnutné na podporu ľudí počas prechodného obdobia. Na dosiahnutie udržania civilizácie musíme skoordinovať pokročilú technológiu a dostupné zdroje v rámci humánneho globálneho systémového prístupu. Napríklad, vlastnosti populácie na danom území určia, koľko nemocníc a škôl bude potrebných vystavať a aké vybavenie si daná spoločnosť bude vyžadovať. Niektoré zdravotnícke systémy budú mobilné a iné budú vystavané na súši alebo na mori.
Počas prechodného obdobia budú regióny, kde je nedostatok, vybavené tepelnými akumulátormi pre účely varenia a sterilizácie vody. Potraviny pre tieto oblasti môžu byť zbavené vody a skomprimované, aby sa šetrilo prepravným priestorom. Obal bude biologicky rozložiteľný a môže fungovať ako nekontaminujúce hnojivo. Regióny bez ornej pôdy budú užívať hydroponické farmy, rybie farmy na súši a morské farmy. Energia bude produkovaná vetrom, slnkom, tepelnými akumulátormi, fotovoltaickými článkami, vlnami, biomasou, geotermálnymi a ďalšími zdrojmi.
Interdisciplinárny tím kvalifikovaných pracovníkov bude pracovať na automatizovaných systémoch v súlade s projektovými požiadavkami, aby produkovali a zásobovali tovarom a službami v masívnom merítku. To môže byť armáda budúcnosti, obrovská mierumilovná mobilizácia k uchovaniu planéty zem a ľudí. Otázkou nie je, či máme dostatok peňazí, ale či máme dostatok zdrojov a nástrojov, ako dosiahnuť nový smer.
Fáza 1
Dlhodobé plány prvej fázy Projektu Venus sú už rozbehnuté v plnom prúde. Jacque Fresco – futurista, vynálezca, priemyselný dizajnér a zakladateľ Projektu Venus a jeho spolupracovníčka Roxanne Meadowsová – už dokončili výstavbu 25-árového výskumného centra Venus na Floride, aby mohli názorne demonštrovať návrhy Projektu Venus. Videá, CD, plagáty, pamflety, modely, preklady a knihy, akou je napríklad To najlepšie čo si za peniaze nekúpite: Za hranicami politiky, chudoby a vojny už uzreli svetlo sveta (v anglickej verzii), aby dopomohli svojim zakladateľom šíriť myšlienku a zvýšiť taktiež aj povedomie o Projekte Venus u širšej verejnosti.
Celý dokument o živote a práci Jacqua Fresca, ktorý natočil dokumentarista, William Gazecki, nominovaný na cenu Academy Award a držiteľ Emmy, je dostupný. www.FutureByDesignTheMovie.com
Dokonca aj náš posledný dokument „Raj alebo zabudnutie“ o cieľoch a smerovaní Projektu Venus môžete zhliadnuť na našej stránke s dokumentmi.
Fáza 2
Fáza dva obnáša produkciu celovečerného filmu vykresľujúceho fungovanie sveta podľa plánov Projektu Venus. Tento film poskytne pozitívnu víziu mieru-milovnej spoločnosti, v ktorej by všetky ľudské bytosti tvorili jednu globálnu rodinu na Zemi. Civilizácia, v ktorej sa všetci jedinci snažia lepšie pochopiť svet, ktorý nás obklopuje. Tento film je navrhnutý tak, aby priniesol nielen zábavný prvok blízky dieťaťu, ale aj jeho edukačnú stránku určenú dospelému divákovi. Taktiež ponúka metodológiu premostenia rozdielov medzi národmi.
Fáza 3
Aby sme otestovali návrhy a náčrty tohto projektu, celý tím Projektu Venus prostredníctvom výskumného experimentálneho mesta plánuje zaviesť myšlienky do praxe. Začalo sa pracovať na náčrtoch pre väčšinu prvotných technologií a budov. Dotácie sú však v súčasnosti príliš nízke, aby sme mohli vybudovať takéto prvé mesta. Nové experimentálne mesto sa zameria na plnenie cieľov Projektu Venus, medzi ktoré patria:
1. Prijatie deklarácie svetových zdrojov za spoločné dedičstvo všetkých ľudí;
2. Preklenutie umelých hraníc, ktoré v súčasnosti svojvoľne rozdeľujú národy;
3. Nahradenie monetárneho systému národných ekonomík ekonomikou založenou na prírodných zdrojoch;
4. Asistovanie pri stabilizácii svetovej populácie prostredníctvom vzdelávania a dobrovoľnej kontroly pôrodnosti;
5. Kultivácia a obnova prirodzeného životného prostredia podľa našich najlepších schopností a možností;
6. Redizajnovanie miest, transportných systémov, poľnohospodárstva a priemyslu do takej miery, aby boli energeticky sebestačné, prostrediu neškodné a schopné slúžiť potrebám ľudí;
7. Zdieľanie a zavádzanie nových technológií v prospech všetkých národov;
8. Rozvoj a používanie čistých obnoviteľných zdrojov energie;
9. výroba produktov najvyššej kvality pre úžitok celého ľudstva;
10. vypracovanie štúdií vplyvu výstavby akýchkoľvek rozsiahlych projektov na
životné prostredie;
11. Podpora kreativity a poskytovanie širokej škály podnetov smerom ku
konštruktívnemu úsiliu;
12. Ukončenie nacionalizmu, náboženskej neznášanlivosti a predsudkov
prostredníctvom vzdelávania;
13. Prekonanie akéhokoľvek typu elitárstva, technického alebo iného;
14. uprednostniť riadny výskum pred náhodnými názormi pri dosahovaní metodológií;
15. Podpora komunikácie na školách v takej miere, aby náš jazyk korešpondoval s fyzickými podmienkami sveta;
16. Zabezpečenie nielen potrieb pre život, ale aj ponúknuť výzvy stimulujúce myseľ, s cieľom vyhnúť sa jednotvárnosti a dosiahnuť rôznorodosť jedincov;
17. A napokon, pripraviť ľudí intelektuálne a emocionálne na zmeny a výzvy, ktoré sa nachádzajú pred nami
Fáza 4
Po vybudovaní experimentálneho výskumného mesta plánujeme výstavbu tematického parku, ktorý návštevníkov nielen pobaví, ale aj informuje o ľudskom a environmentálnom prístupe k životu a k okoliu. V mestách sa budú nachádzať inteligentne navrhnuté mestá; domy, vysoko-výkonné a neznečisťujúce prepravné systémy; výkonnú počítačovú technológiu a mnoho ďalších inovácií, ktoré zvýšia hodnotu ľudských životov – v čo najkratšom možnom čase.
Nikto však nedokáže predpovedať budúcnosť. Dokážeme ju len odhadnúť na základe súčasných informácií a trendov. Populačný rast, technologický vývoj, globálne podmienky v životnom prostredí a dostupné zdroje sú prvoradými kritériami pre budúce projekcie.
Neexistuje ani jeden filozofický, náboženský, politický, vedecký alebo ideologický názor, s ktorým by nemal nikto problém. No sme si istí, že jediný aspekt Projektu Venus, ktorý môže pôsobiť zastrašujúco je ten, ktorý by sa pokúsil doň niekto začleniť.
Projekt Venus nepredstavuje utópiu ani orwellovskú dystópiu a nereprezentuje ani sny nepraktických idealistov. Práveže naopak – ponúka dostupné ciele vyžadujúce si inteligentné aplikovanie toho, čo už poznáme. Jediné existujúce limity sú tie, ktoré si sami stanovíme.
Chceme, aby ste boli informovaní o našich návrhoch v tomto Projekte prostredníctvom kníh, videí a seminárov. Ak sa identifikujete s týmto smerovaním, neváhajte a pripojte sa k ním a spolupracujte s nami na jeho realizácii.

13. Podľa vás, ako dôjde ku kolapsu súčasného systému?

Vlády a priemysel budú čoraz viac a viac zodpovednosti za rozhodovacie procesy pripisovať inteligentným strojom. Dnešné stroje dokážu spracovávať bilióny bitov informácií za sekundu, čo je neprekonateľne viac ako dokáže akákoľvek priemyslom či politikmi dosadená figúrka. Dokonca dokážu konštantne zhromažďovať a priraďovať aktualizované informácie.
Druhá stránka tohto trendu je, že mnoho ľudí nahradia stroje; už viac nebudeme mať kúpnu silu potrebnú na udržanie peňažného systému, ktorý ťaží celú populáciu a vlády neprekonateľným bremenom.
Keď začne starý peňažný systém postupne nahrádzať čoraz viac ľudí automatizáciou, táto ľudia stratia rešpekt voči autoritám a lídrom priemyslu. Pre väčšinu ľudí z priemyselných krajín, ktorých nahradia stroje, bude nemožné udržiavať starobylé vzory života v či udržiavať rovnováhu medzi prácou a rodinou.
S vývojom umelej inteligencie budú strojom v priemyselnej výrobe, v armáde či vo vládnych inštitúciách pridelené úlohy komplexnejšieho charakteru. Stroje ale neovládnu zem. Pôjde ale o postupný prechod od rozhodovacích procesov k strojovej inteligencii ako súčasť ďalšej fázy evolúcie spoločnosti.
Mnohí ľudia veria, že vládni predstavitelia privodia zmenu s ohľadom na blahobyt občanov. Ešte nikdy nebolo nič viac vzdialené pravde, ani pokroky spoločnosti v minulosti neboli výsledkom zmien v domácnosti či v škole. Všetky založené vládne systémy sa snažia o zachovanie a udržanie svojich vlastných hodnôt, záujmov a moci.
Skutočné sily zodpovedné za zmenu majú viac čo robiť s nepredvídateľnými, externými udalosťami alebo biospoločenskými tlakmi, ktoré fyzicky obmieňajú naše životné prostredie a zaviedli spoločenské dohody: napríklad, zlievanie strojov a procesov a následne nahradenie ľudskej pracovnej sily a eliminovanie spôsobov, ako si môže človek zarobiť na život, prírodných podmienok sucha, záplav, búrok a zemetrasení, človek vyvolaných katastrof ekonomických výkyvov alebo nejaké vonkajšie hrozby cudzej národnosti.

14. Ako sa dostaneme odtiaľto tam?

Projekt Venus je v procese zavádzania súboru hodnôt a postupov, ktoré nám umožnia uskutočniť pretvorenie spoločnosti. Náš projekt poskytne návrhy a plány pre prototypovú komunitu, aby otestovala platnosť našich návrhov. Budeme sa usilovať o dosiahnutie relevantnej orientácie, ktorou sa ľudia budú môcť prispôsobiť intelektuálne a emocionálne nášmu novému technologickému veku. Cítime, že niečo iné, než celkový spoločenský návrh by bolo nevhodné a neúčinné.
Ako začneme v peňažne založenej spoločnosti, spôsoby na získavanie finančných prostriedkov na vybudovanie tejto experimentálnej komunity môžu byť dosiahnuté niekoľkými rôznymi cestami. Jedným z nich je produkcia hlavného filmu, ktorý znázorní výhody tohto nového spoločenského systému pre všetkých ľudí sveta. Ďalšou možnosťou je vybudovanie zábavného parku, kde by návštevníci reálne zažili niektoré z mnohých výhod návrhov Projektu Venus. Knihy, videozáznamy, plány, modely, filmový scenár a výskumné a vývojové centrum o rozlohe 21 akrov (zhruba 8,5 ha) už boli dokončené.
Akékoľvek prostriedky získané týmito navrhovanými projektami spolu s príspevkami, publikáciami, videozáznamami, seminármi, prednáškami a grantmi budú použité na pomoc pri iniciovaní a konštrukcii prvého experimentálneho mesta. Naše návrhy sa predložia širokej verejnosti a všetkým vzdelávacím inštitúciám. Vítame vašu účasť. Ak dosť ľudí uzná návrhy za prijateľné a spojí sa s nami v ich obhajobe, mohli by sme vytvoriť jadro organizácie, ktoré by energickejšie realizovalo ciele Projektu Venus.
Počas veľkej depresie z roku 1929, kedy banky zlyhali a ľudia boli prepustení, okolnosti vyzerali beznádejne. Tieto podmienky priviedli nové organizácie k riešeniu mnohých problémov – všeličo od zjednoteného ľudstva, socializmu, komunizmu, technokracie a svetového federalizmu. Vytvorili vo veľkom meradle spoločenské povedomie. Tieto podmienky sa niekedy označujú ako biosociálne tlaky alebo pochod udalostí.
V súčasnosti nie sú ľudia dostatočne informovaní na to, aby vytvorili relevantný a fungujúci spoločenský systém pomocou racionálnych metód. Projekt Venus nebude zavedený dnešnými politickými predstaviteľmi, ktorí nie sú dosadzovaní, aby menili veci, ale udržovali veci tak, ako sú. Iba cez zlyhania existujúcich spoločenských inštitúcií a politickej nekompetentnosti sa ľudia budú snažiť o ďalšie možné spoločenské alternatívy. Sú motivovaní hlavne ťažkými podmienkami, ktoré ohrozujú ich bezpečnosť a existenciu. Žiaden štát sa dnes nevzdá suverenity pre sociálne usporiadanie, ktoré sa nikdy neodskúšalo. Preto to spôsobí spoločenský zlom, ktorý stimuluje hľadanie alternatívnych spoločenských návrhov. To je prípad celej ľudskej histórie.
Zlom
Projekt Venus sa nemôže realizovať v globálnom meradle, kým ekonomické systémy sveta nedokážu zabezpečiť potreby ľudí. Čo povedie ku kolapsu svetových peňažných systémov je príchod automatizácie a outsourcing pracovných miest. To zahŕňa nielen pracovníkov z montážnych liniek, ale aj lekárov, inžinierov, architektov a podobne. Akonáhle pracovníci a odborníci stratia svoju kúpnu silu, odvetvia, ktoré na nich závisia, nebudú môcť fungovať. S tým príde koniec peňažného systému.
Nie je to otázka či sa majitelia vzdajú ich priemyslu tak, že ľudia nebudú mať kúpnu silu na udržanie tohto systému. Dokonca aj filmový priemysel vytvára virtuálnych ľudí, ktorí nahradia mnoho televíznych oznamovateľov a osobností. Tento zlom už prebieha v celosvetovom meradle.
Zatiaľ čo tieto drastické podmienky pomôžu vytvoriť motiváciu pre spoločenskú zmenu, žiaden jednotlivec alebo organizácia neuviedla, aké zmeny sú potrebné a ako ich priniesť. Náš súčasný systém nefunguje. Ak si ľudia neuvedomujú alebo nie sú informovaní o tom, čo je potrebné, budú aj naďalej opakovať tie isté chyby – vojnu, recesiu, boom a rýchly pokles, hlad, chudobu a zbytočné ľudské utrpenie.
Ciele Projektu Venus sa nedajú dosiahnuť, kým si ľudia neuvedomia jeho návrhy a ciele. Ak chcete predstaviť svetu tento nový spoločenský smer, najlepším nosičom je veľký film. Predstaví jednoducho a pochopiteľne výhody pre všetky krajiny, ktoré sa zúčastnia na Ekonomike založenej na zdrojoch. Tento film bude zábavný aj vzdelávací. Predstaví neobmedzené možnosti vyvíjajúcej sa spoločnosti, ktorá prekoná politiku, chudobu, peniaze a vojnu.
Veľký film by mohol dosiahnuť čo najväčší počet ľudí na celom svete v čo najkratšom čase. Domnievame sa, že je nevyhnutné vytvoriť tento film pred spoločenským rozpadom, aby sme pomohli pripraviť ľudí na tento prechod a predstavili im smer smerom k práci. Je potrebné urobiť veľa práce. Dúfame, že dosť ľudí si uvedomí návrhy Projektu Venus pred spoločenským rozpadom, aby sa tento nový spoločenský dizajn mohol realizovať.
Preto je naším hlavným cieľom vzdelávanie prostredníctvom médií. Ak sa dosť ľudí dozvie o tomto smerovaní, prijme tieto návrhy a priať si sa organizovať, aby priniesli zmeny, potom budeme pracovať na budovaní prvého experimentálneho mesta. Projekt Venus má návrhy a plány pre prototyp komunity.
Ďalšie objasnenie:
Experimentálne mesto
Projekt Venus navrhuje vybudovať nové experimentálne mesto, ktorého účelom je dvojitý cieľ:
(1) Otestovať funkčnosť dizajnov a návrhov Projektu Venus a poskytnúť informácie potrebné na to, aby sa ľudia mohli intelektuálne a emocionálne prispôsobiť spoločenským prechodom.
(2) Vytvoriť trvalé plánovacie centrum, ktoré sa bude používať na budúce dlhodobé a krátkodobé plánovanie globálnych projektov s cieľom pomôcť implementovať ekonomiku založenú na zdrojoch a prekonať nedostatok, hlad, chudobu a iné sociálne problémy.
Nebola by to súkromná spoločnosť pre niekoľko vybraných, ale bolo by to otvorené mesto pre návštevníkov. Navrhovaná kruhová konfigurácia týchto nových miest nie sú len štylizované architektonické konceptualizácie; sú výsledkom rokov výskumu určovania prostredia, ktoré najlepšie slúži potrebám obyvateľov a zároveň šetrí zdroje. Bez rozsiahlych poznatkov o symbiotickom vzťahu medzi ľudstvom a jeho prostredím by bolo mimoriadne ťažké vyvinúť uskutočniteľné riešenia našich mnohých problémov. Projekt Venus vzal tento a mnoho ďalších faktorov na dôkladné zváženie.
Rozhodnutia prechodnej vlády v tomto prostredí by boli založené na tom, čo je potrebné na dosiahnutie cieľov humánnej, environmentálne vhodnej a technicky udržateľnej spoločnosti.
Tak ako všetky ostatné inovatívne sociálne projekty, aj tento začína s niekoľkými oddanými ľuďmi, ktorí venujú svoj čas informovaniu ostatných o humánnych výhodách tohto nového smeru. Ľudia sú vyzvaní, aby pomáhali v akejkoľvek možnej miere počas počiatočných fáz nového experimentálneho mesta. Bude potrebný aj interdisciplinárny tím systémových inžinierov, programátorov, architektov, urbanistov, sociológov, pedagógov atď.
Dizajn Projektu Venus nepovažuje podmienky prostredia za pevné alebo statické. Musíme umožniť adaptáciu v rámci systému ako nepretržitý proces. Tým sa zabráni pretrvávaniu prechodných opatrení mimo obdobia ich použiteľnosti.
Tento kruhový dizajn by mohol byť prototypom série nových miest, ktoré by mali byť postavené na rôznych miestach po celom svete. Miera postupu bude závisieť od dostupnosti získaných finančných prostriedkov a koľko ľudí sa s týmto smerom bude identifikovať, zúčastňovať sa na ňom a podporovať ho. Keď sa tieto nové komunity rozvinú a stanú sa všeobecne prijateľnými, môžu veľmi dobrým spôsobom utvoriť základ novej spoločnosti, skôr prostredníctvom procesu evolúcie než revolúcie.
Projekt Venus nepodporuje rozpustenie existujúceho systému slobodných podnikov – veríme, že sa skončí sám osebe ako súčasť spoločenského vývoja. Odporúčame vám, aby ste boli lepšie informovaní o návrhoch tohto projektu prostredníctvom našich kníh a videí a pozvali vás, aby ste sa s nami pridali k práci na realizácii novej civilizácie, ktorá by mohla poskytnúť lepší život všetkým.
Na záver
Mnoho ľudí chce vedieť, čo robiť hneď, aby pomohli dosiahnuť globálne zjednotenie. Ak sa zoznámite s návrhmi Projektu Venus, môžete priniesť viac informácií vzdelávaním o nás cez naše knihy a DVD. Môžete pomôcť podporiť tento smer akýmkoľvek spôsobom. Rozprávanie iným o týchto nápadoch, získavanie finančných prostriedkov, poskytovanie príspevkov, pomoc pri propagácii, propagácia prednáškových ciest alebo pomoc pri tvorbe propagačných materiálov, to všetko pomôže. Ak máte možnosť začať film, bolo by to veľmi významné. Je veľa toho, čo robiť a potrebujeme pomoc mnohých ľudí pri prinášaní týchto myšlienok verejnosti.
Naše zistenia a vypracované návrhy budú predložené širokej verejnosti a všetkým vzdelávacím inštitúciám. Ak dosť ľudí bude považovať návrhy za prijateľné a rozhodnú sa k nám v tomto pridať v ich obhajobe, pomôžu vytvoriť jadro organizácie, ktorá naplní naše ciele.
Budúcnosť je našou zodpovednosťou; ak sa nám nepodarí prijať túto zodpovednosť, iní prevezmú naše myslenie za nás.

15. Aké sú prvé kroky smerujúce ku globálnej ekonomike založenej na zdrojoch?

Po dosiahnutí dohody zo strany štátov o smerovaní k zjednoteniu a zdieľaniu zdrojov Zeme je potrebné urobiť globálny prieskum dostupných zdrojov, technického personálu, výrobných závodov, ornej pôdy atď., aby nám poskytli dostatočné informácie na zistenie parametrov spoločenského dizajnu.
Počas počiatočnej fázy bude vyvinutý kybernetický systém slúžiť ako databáza, ktorá nám poskytne informácie o tom, čo je k dispozícii. To nám umožní pokračovať v dizajne. Hlavnou úlohou bude poskytnúť potravu, vodu, zdravotnú starostlivosť a čisté zdroje energie.
Počas prechodu budú oblasti nedostatku vybavené tepelnými koncentrátormi na varenie a sterilizáciu vody. Potraviny pre tieto oblasti môžu byť dehydratované a komprimované, aby sa ušetril priestor na prepravu. Vytvárali by sme extrémne množstvo potravinových výrobkov, ktoré by pozostávali z potravín s vysokým obsahom bielkovín, ktoré by obsahovali väčšinu potrebných živín na udržanie tých, ktorí sú v zaostalých oblastiach. Obal bude biologicky odbúrateľný a môže sa použiť ako nekontaminujúce hnojivá. Regióny bez ornej pôdy budú využívať hydroponické farmy, pozemné rybárske farmy a morské poľnohospodárstvo.
Väčšina svetových univerzít sa zapojí do základných návrhov miest, výrobných zariadení, prepravy tovaru a služieb. Základnými parametrami projektu sú smer a ciele Projektu Venus. Niektoré z nich môžu efektívne, ekonomicky a bezpečne využívať zdroje v prospech ľudí a životného prostredia s ohľadom na recykláciu materiálov. Jednotky konštrukcie by boli ľahko zmontované a demontované, prefabrikované, automatizované a tvarované pamäťovými materiálmi. Čisté zdroje energie budú prioritou v celej infraštruktúre. Energia bude pochádzať z veterných, solárnych, tepelných koncentrátorov, fotovoltaických, vlnových, biomasy, geotermálnych a iných zdrojov.
Hoci sa predložia mnohé návrhy, metódy výberu budú založené na energetických determinantoch alebo na požadovanej energii na výrobu daného produktu. Bude veľa materiálov, ktoré nebudú ľahko dostupné. Výskumné oddelenia na celom svete budú mať za úlohu rozvíjať alternatívne systémy a materiály na prekonanie nedostatkov. Treba pamätať na to, že výskum a vývoj nezávisí na financovaní a prostriedky sa pridelia tam, kde je to najviac potrebné, takže vývoj sa výrazne urýchli.
Spolu s týmto vývojom potrebujeme núdzové pohotovostné oddelenia, ktoré môžu okamžite konať v prípade nepredvídaných udalostí. Funkcia a používanie počítačov bude poskytovať informácie o tom, čo bude k dispozícii počas prechodu z peňažnej ekonomiky na ekonomiku založenú na zdrojoch. Zatiaľ čo hore zmienené potreby budú iniciované, automatizované systémy pomôžu eliminovať nedostatky vo vývoji. Všetky médiá budú použité ľuďom na poodhalenie tohto nového vynárajúceho sa systému.
Nový systém poskytne všetky nevyhnutné potreby k podpore ľudí počas prechodného obdobia. Ľudia budú pracovať vo všetkých oblastiach, aby pomohli eliminovať nedostatok. Aby sme udržali civilizáciu, musíme koordinovať pokročilé technológie a dostupné zdroje v rámci humánneho prístupu ku globálnym systémom. Napríklad charakteristika obyvateľstva v danej oblasti určí, koľko nemocníc a škôl bude postavených a aké vybavenie potrebné. Niektoré zdravotnícke systémy budú mobilné a iné budú postavené na pevnine a na mori.
Interdisciplinárny tím kvalifikovaných pracovníkov v súlade s požiadavkami projektu bude pracovať na automatizovaných systémoch na výrobu a dodávku tovarov a služieb v masívnom rozsahu. Môžu to byť armády budúcnosti, veľká pokojná mobilizácia na obnovu a zachovanie krajiny a jej obyvateľov. Toto sa nikdy predtým nestalo a môže byť vykonané len vtedy, keď peniaze nie sú prekážkou. Otázkou nie je, či máme peniaze, ale či máme zdroje a prostriedky na realizáciu tohto nového systému.

16. Čo môže byť „zlomovým bodom“ budúcnosti? Máte o tom nejakú predstavu?

Vidím „zlomový bod“ budúcnosti, ktorý je výsledkom sociálneho a ekonomického rozpadu existujúcich sociálnych návrhov, pretože staršie hodnoty sa stávajú menej efektívnymi. Smerovanie bude tlačené spoločenskými okolnosťami a pochodom udalostí. Ak neprijmeme zodpovednosť za vhodnejší spoločenský dizajn, budeme nútení si zopakovať ten istý cyklus vojen, chudoby, hladu, bezdomovectva, zločinov, územných sporov atď. Len s inteligentným riadením zdrojov Zeme môžeme prekonať tieto problémy. Naše spoločenské návrhy musia tiež odrážať nosnosť krajiny a jej zdrojov. Musíme si raz uvedomiť, že jediným riešením je odovzdať do správy všetky zdroje tak, aby boli spoločným dedičstvom všetkých.

17. Ako by ste opísali nedávnu hospodársku krízu? Môže to byť lekcia dnešnej spoločnosti?

Mohla by to byť užitočná lekcia, ak by viedla k smerovaniu, v ktorom by sa to znovu nevyskytlo. Väčšina ľudí však nevie o hlavných príčinách spoločenského vývoja a ako to ovplyvňuje ich hodnoty a správanie. Nenaučili sa z toho nič, aj keď prešli utrpením. Vždy v tomto systéme budú vojny, rýchle vzostupy a pády, ale nezdá sa, že by sa väčšina ľudí z nich veľa naučila.
Žiaľ, aj keď sú prezentované riešenia racionálne, ľudia nie sú dostatočne vzdelaní na posúdenie vhodnosti alternatívnych návrhov. Väčšina ľudí nie je vyškolená v metódach kritického myslenia, ale iba v tom, ako si zarábať na živobytie.

18. Mimochodom, čo si myslíte o „Novej svetovej civilizácii“?

Musím zdôrazniť, že prístup k celosvetovému riadeniu, ktorý obhajujem nemá nič spoločné s cieľmi elity vytvoriť svetovú vládu pod kontrolou ich a veľkých korporácií a s veľkou väčšinou podriadených obyvateľov. Moja vízia globalizácie umožňuje každému človeku, aby bol najlepší, aký môže byť, a nežiť v podriadenosti riadiacemu orgánu spoločnosti.

19. Nemôžete len tak vybudovať prvé mesto a očakávať, že ho budú ľudia rešpektovať… mali by sme pomaly budovať mestá tak, aby sa harmonizovali so stále sa vyvíjajúcim spoločenským vedomím. Aké kroky treba podniknúť na dosiahnutie tohto?

Nemôžeme, ako spomínate, „vybudovať prvé mesto a očakávať, že ľudia ho budú rešpektovať” alebo, že ho prijmú. Po prvé, ľudia musia byť informovaní o tomto zámere a musí to byť prezentované širokej verejnosti prijateľným spôsobom. Máme za to, že potrebujeme ľuďom prezentovať film, ktorým by sme im predstavili udržateľný hodnotový systém, ešte predtým, než vybudujeme mesto alebo plánovacie centrum. Tento nový udržateľný hodnotový systém je potrebný pre to, aby sme sa dostali odtiaľto tam. V ňom chceme vykresliť súbor hodnôt, ktoré sú vhodnejšie k prežitiu a prosperite.
Uvedený film bude navrhnutý tak, aby poskytol nevyhnutné informácie, ktoré pomôžu vybudovať celosvetovú udržateľnú kultúru využitím čistých zdrojov energie a vybudovaním relevantného vzdelávacieho systému bez nacionalizmu a propagandy. Taktiež sa v ňom pokúsime zjednotiť všetky národy poskytnutím metód k prekonaniu nedostatku. Napríklad, krajinám, ktoré nemajú ornú pôdu pre rast potravín, by sme poskytli metódy hydroponického poľnohospodárstva, demonštrujeme ľuďom i návrh parametrov pre trvalo udržateľné mestá a primeraný medzinárodný dopravný systém tovarov a služieb. Tieto mestá pojmú ubytovacie jednotky, priemysel, veterné elektrárne, fotovoltaiku, koncentrátory tepla, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a všetky ostatné nevyhnutné prvky pre všetkých členov spoločnosti. Mnoho miest bude sebestačných.
Vo filme identifikujeme problémy a tie najlepšie metódy, ako prekonať dnešnými technológiami problémy, ktoré sužujú svet. Odhalíme, ako postupne ukončiť svetový hladomor a tiež sa budeme zaoberať metódami poskytovania zdravotnej starostlivosti pre všetkých ľudí prostredníctvom efektívnej prepravy zdravotníckych zariadení a personálu vzduchom, po zemi a po mori – podobne ako záchranné systémy.
Ukážeme si metódy a proces odsoľovania bez použitia fosílnych palív, pomocou tepelných koncentrátorov, mobilných fotovoltaických systémov, veterných turbín a ďalších prostriedkov. Tam, kde to bude možné, využijeme všetky pohyblivé vodné toky ako Golfský a Islandský prúd, či ďalšie oceánske prúdy, ktoré možno nasmerovať k rozvoju energie.
Pozrieme sa tiež ako vybudovať masové bytové jednotky, mestá, priemyselné parky, dopravu a mosty pomocou vopred vyrobených častí v čo najkratšom čase. Uvidíte, že aj polárne oblasti sa dajú využiť k uskladneniu semien či potravy v prípade akýchkoľvek medzinárodných núdzových situácií. Predstavíme vám, ako vybudovať kanály a vodné toky proti záplavám a iným prírodným katastrofám. Takisto si povieme o procesoch eliminácie malárie a ďalších chorôb, ktoré postihujú nerozvinuté krajiny sveta.
V celom filme sa nachádza hromada počítačových animácií, ktoré zobrazujú nami spomenuté veci obsiahlym a vzrušujúcim spôsobom. Film vyvráti predstavy o technickej elite alebo akejkoľvek inej záujmovej skupine kontrolujúcej systém. Ukáže presne to, čo by sme mohli dosiahnuť uplatnením metód vedy a techniky na spôsob života. Povieme si o tom, akým spôsobom sa dochádza k rozhodnutiam, s konečným cieľom zlepšiť život každého jedinca pri zachovaní čistého prostredia bez záujmových skupín, čím prekonáme potrebu vojenských systémov.
Film sa bude líšiť od všetkých ostatných tým, že prinesie riešenia a metodológiu k dosiahnutiu jednotnej a dlhodobo udržateľnej globálnej kultúry. Bude musieť ísť o veľmi sofistikovanú a veľmi dobre spracovanú prezentáciu, ktorá bude zábavná a poučná zároveň.
Avšak, vybudovaním prvého mesta bez toho, aby sme pripravili ľudí na akceptovateľný smer vpred a na hodnoty, ktoré je potrebné, aby si osvojili, nedosiahneme potrebných zmien. Filmom informujene ľudí a poskytnene im možnú, pozitívnu alternatívu k vojne a spoločenským prevratom. Zdôrazníme to, čo všetky krajiny majú spoločné: všetci potrebujeme čistý vzduch, vodu a ornú pôdu. Tým by sme stanovili relevantný obraz pre udržateľnosť a vzdelávací systém na podporu tohto nového smeru. Nejde o návrh vnútiť akémukoľvek národu hodnotový systém, ale o pozvanie všetkých národov k účasti na obnove životného prostredia, a v neposlednom rade ide o metódu pre pozitívnu budúcnosť.
Film plní funkciu prostriedku k zhromaždeniu ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí a spoločnosti a poskytne im viac informácií o tomto smerovaní našej spoločnosti. Chceme ním načrtnúť dosiahnuteľný plán. Potom by sme mohli vytvoriť organizáciu k získanie finančných prostriedkov na výstavbu prvého mesta, ktoré bude plánovacím centrom pri presadzovaní týchto cieľov.

20. Aký je vzťah medzi habitátom* a miestom pobytu? Ktoré premenné beriete do úvahy, keď uvažujete o koncipovaní architektúry či dokonca mesta?

Mesto budúcnosti musí byť navrhnuté ako úplne integrované prostredie s čistými obnoviteľnými zdrojmi energie, školami, nákupnými centrami, zdravotnou starostlivosťou, vzdelávaním, dopravou, recykláciou odpadu, poľnohospodárstvom a zábavou. Tieto mestské systémy nemôžu stavať iba architekti, ale vyžadujú si aj interdisciplinárny tím profesionálov, ako sú sociológovia, počítačoví analytici, vedci skúmajúci stavbu a štruktúru materiálov, vedci z oblasti životného prostredia, systémoví inžinieri, vedci v oblasti správania, pedagógovia, atď…

DISKUSIA K ČLÁNKU

UPOZORNENIE: Vážení­ čitatelia. Verí­me, že budete prí­kladom lepšej spoločnosti aj kultivovanými diskusiami. Pozorne si prečí­tajte pravidlá diskusie, aby sme Váš príspevok nemuseli vymazať, prípadne podstúpiť orgánom činným v trestnom konaní­. Publikovaní­m prí­spevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali, porozumeli im, súhlasí­te s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Nezverejňujte prosí­m príspevky porušujúce pravidlá. Ďakujeme.

avatar
  Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z disusie  
Upozorniť ma na