VENUS PROJEKT – NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY (41.-60.)

0
237

41. Existujú predbežné náklady na tento druh komplexu? Je to lacnejšie alebo nie?

Je omnoho menej nákladné vybudovať celé efektívne udržateľné mestá aj v dnešnom peňažnom systéme, pretože sme navrhli len jednu osminu kruhového mesta a reprodukovali aj kvôli iným efektívnym stavebným metódam, ktoré už boli spomenuté.

42. Podľa Vášho názoru, kedy budú tieto mestá postavené?

Žiadna vláda nikdy nepodporovala spoločenské zmeny. Zavedený poriadok má tendenciu sa udržiavať. Žiaľ, môže dôjsť k ekonomickému rozpadu a ľudia budú rozčarovaní zo svojich vodcov a budú hľadať alternatívne spoločenské smerovanie. Ak ale smerovanie Projektu Venus nebude všeobecne známe, budeme určite pokračovať s našimi deštruktívnymi postupmi. Kedy sa tieto spoločenské metódy použijú, nemôžeme povedať. Nie je to na nás, ale závisí to od toho, čo môžeme všetci urobiť, aby sme to zaviedli.

43. Existuje nejaké pole disciplíny, ktoré práve teraz vidíte najsľubnejším, pokiaľ ide o technologický pokrok? A ďalšia otázka, existuje nejaké pole disciplíny, ktoré práve teraz vidíš najsľubnejším, pokiaľ ide o technologický pokrok? Architektúra? Materiálová veda azda?

Všeobecné hľadisko, ktoré zahŕňa všetky faktory potrebné na udržanie vysoko technickej a vyspelej civilizácie.

44. Mohli by ľudia žiť mimo mestá?

Áno, ľudia môžu žiť všade tam, kde si to želajú, najmä, ak sa uskutoční viac výskumov o energeticky úsporných domoch, ale v tomto type mesta by bolo veľa výhod pre život.
Čo by nové mesto poskytlo je celkové prostredie s čistým vzduchom a vodou, zdravotnou starostlivosťou, dobrou výživou, prístupom k informáciám a vzdelávaním pre všetkých. Mesto bude mať umelecké a hudobné centrá, plne vybavené strojárne, vedecké laboratóriá, hobby a športové areály a výrobné oblasti. Tieto nové mestá by tiež mohli poskytnúť všetky možnosti rekreácie v krátkej vzdialenosti od rezidenčnej štvrte. Tento typ technológie je nevyhnutný. Systémy na recykláciu odpadu, obnoviteľné zdroje a čistú energiu a všetky druhy služieb by boli riadené integrovanými kybernetickými metódami. Riadenie ľudských záležitostí, ako sú životný štýl a osobné záľuby, bude celkovo závisieť od voľby jednotlivca.
Samozrejme, ľudia budú mať možnosť žiť všade tam, kde sa rozhodnú. Ale tieto mestá sú plánované s množstvom otvorených krajín, parkov a zalesnených oblastí. V priestoroch pre individuálne bývanie bude medzi domami dostatok vegetácie a stromov, aby sa zabezpečil pocit súkromia.
Náš návrh mesta budúcnosti predstavuje dosiahnuteľné, udržateľné a dômyselné prostredie, ktoré je určené na to, aby pomohlo dosiahnuť najlepší možný ľudský potenciál. Tieto mestá budú nielen poskytovať zdroje a informácie, ale budú aj univerzitnými mestami neustáleho rastu, ktorého cieľom je podporiť individualitu, tvorivosť a spoluprácu so záujmom o celú osobu a životné prostredie, v ktorom ľudia žijú.
Nie je zámerom Projektu Venus podporovať uniformitu. Našim cieľom je poskytnúť najlepšie nástroje a informácie týkajúce sa potrieb každého jednotlivca. Systém tiež víta konštruktívnu kritiku svojich návrhov, architektúry a všetkých ostatných aspektov spoločenského systému.

45. Ale čo keby niekto chcel ísť do odľahlej oblasti, ďaleko od miest?

Pre vzdialené cestovanie navrhujeme lietajúce autá, ktoré sa vznášajú 1,5 – 2 m nad zemou a sú poháňané prstencovým vortexom. Ktokoľvek by mal prístup aj k jednomiestnym plavidlám, ktoré by si ale nevyžadovali taký druh obsluhy a ovládania ako dnes. Tieto dopravné prostriedky sa pravdepodobne objavia asi 10 až 15 rokov po prechode.
Nepokúšame sa opraviť súčasnú infraštruktúru. Po prvé, pracujeme na projektoch infraštruktúry, dopravy a nových mestách a potom, až sa ocitneme v prechodnom období, budeme naďalej používať konvenčné vozidlá; pozemné, morské a vzdušné, vrátane ďalších dostupných spôsobov, počnúc vrtuľníkmi a končiac vozidlami do každého terénu. Mohli by sme dať zariadenia na konvenčné vozidlá, ktoré zabránia kolíziám sonarmi, radarmi alebo inými prostriedkami, ktoré v prípade potreby spomalia vozidlá. Pneumatiky budú vybavené vstavaným ráfikom, takže ak vozidlo dostane defekt, nestratí kontrolu; a navyše vozidlá budú vybavené aj ďalšími bezpečnostnými prvkami, ktoré možno použiť aj na konvenčných vozidlách, kým nebudeme mať ďalšie systémy a mestá v prevádzke. Skutočne záleží na tom, čo je v tom danom čase nové.
Počas prechodu je účasť dobrovoľná. Nepotrebujeme veľa ľudí. Nie je nutné presvedčiť všetkých.

46. Snažil som sa prísť na nejaký premosťujúci prvok, ako znížiť počet autonehôd. Zaujímajú ma totiž názory a myšlienky, pokiaľ ide o takéto bežné problémy. Každoročne ich je okolo 6 289 000.

Áno, môžete vyrobiť autá odolné voči kolíziám, ale je oveľa lacnejšie prebudovať naše mestá a zabudovať dopravnú infraštruktúru do akejkoľvek časti presne tak, ako to býva vo vysokých budovách, ktoré využívajú výťahy a prepravu ľudí miesto samostatných objemových zariadení prevádzkovaných každou osobou osobitne so samostatným motorom. Tieto výťahy každý rok prepravujú milióny ľudí bez nehôd alebo kolízií.
Dočasne môžete nainštalovať snímače na vozidlá, aby ste znížili počet nehôd. Môžu ich poháňať elektromotory, ktoré zaktivizujú brzdy ešte predtým, ako auto nabúra. Snímač môže pomôcť dodržať bezpečnú vzdialenosť medzi autami, ale náklady by boli obrovské a znížili ochranu zdrojov a skutočné riešenia, na ktorých by sa dalo pracovať. Tento sprostredkovateľský prístup by bol neefektívny a nákladnejší v porovnaní s prepracovaným dopravným systémom v prostredí, ktoré ho zahŕňa v celkovom dizajne. Navyše, takýto spôsob myslenia iba predlžuje efektívnejší systém, t.j. nadväzovať na opravu tejto technickej infraštruktúry, ktorú máme, je plytvaním a škodí a z dlhodobého hľadiska vyžaduje oveľa viac energie.
Do určitej miery sa o presune ľudí z jedného miesta na druhé uvažuje v celkovom dizajne moderných letísk s dopravnými prostriedkami a automatizovanými vlakmi, ktoré človeka dopravia bez nehôd kamkoľvek na letisku.
Buď sa budeme snažiť zachovať zdroje, alebo budeme čeliť následkom. Netýka sa to len autonehôd, ale vezmite si napríklad mamutie podzemie, ktoré urobili v Bostone kvôli tunelu pod zemou pre viac diaľnic. Prístup je to smiešny a nákladný, ktorý v konečnom dôsledku problém nerieši. Taktiež neúčinnosť situácie, keď sa už vyskytne nehoda na rušnej diaľnici a ľudia ostanú v zápche tiahnucej sa niekoľko míľ. K tomu by mohlo dôjsť aj s autami so snímačmi, ak existujú aj ďalšie technické problémy s jednotlivými autami, ktoré sú príčinou nehôd.
Máme kopu zákonov týkajúcich áut na diaľnici a keď niekto poruší zákon, nevyhnutne nasleduje ďalší zo systémových krokov, ktorým je penalizácia ľudí. To všetko je potrebné vziať do úvahy pri nákladoch na automobily. Neexistujú žiadne zákony uplatňujúce sa na rýchlosť alebo prevádzku výťahov, s ktorými sú používatelia konfrontovaní. Zákony sa obmedzujú iba na riešenie technickej neefektívnosti.
Dôvod, prečo Jacque prepracoval nárvhy miest, je taký, že vzal na vedomie všetky škodlivé faktory. Začal tým, že navrhol autá, ktoré boli bezpečnejšie, ale uvedomil si, že to nie je odpoveď. Dokonca aj náznak opraviť tento systém je ďalšou brzdou.
Obdobie po druhej svetovej vojne prinieslo so sebou vhodné podmienky k prebudovaniu miest a riešeniu problémov, ale postavili sme rovnaký typ neefektívnej infraštruktúry. To len poukazuje na problém nášho procesu myslením. Musíme prehodnotiť naše plánovanie a aktualizovať naše mestá, aby vyhovovali novým pokrokom v oblasti technológií. To dokazuje, aké ťažké je získať prehľad o našom spoločenskom dizajne a klásť správne otázky.
Nepotrebujeme sa pokúšať o nápravu starej zavedenej kultúry, ale naopak, potrebujeme celkom nový typ myslenia, aby sme dali základ neustále sa meniacej vznikajúcej kultúre. Je nebezpečné a nevhodné inklinovať k snahám zefektívňovať tento systém a je skutočne povýšenecké od ľudí, aby si zachovávali rovnaký druh myslenia a limitujúce faktory, ktoré nás dostali do tohto bordelu. Národ, ktorý nemá víziu do budúcnosti bude nahradený tými, ktorí ju majú. Potom ale naozaj nejde o premostenie, ak pred ľuďmi zatajujete technológiu a to dokonca len preto, že sa snažíte robiť neefektívne zmeny, ktoré slúžia iba na oddialenie sociálneho pokroku. Zaradil som Johna Perkinsa do tej istej kategórie, aby systém fungoval (a bol etický), keďže systém je zodpovedný v prvom rade za vytváranie problémov.

47. Prečo je táto koncepcia nadradená iným účelovým komunitným projektom?

Účelové komunity sa snažia dosiahnuť lepšiu životnú úroveň v našom súčasnom systéme, ale považujeme to za záplaty. Ak dôjde k ekonomickému zlomu, účelová komunita sa rozpadne. Z nášho pohľadu nejde o prijateľné riešenie, je to zlátanina súkromného kapitalizmu pre niekoľko vybraných jedincov. Nie sme proti účelovým komunitám, ale nezaoberajú sa týmito problémami, vyhýbajú sa riešeniam národných a medzinárodných konfliktov, nezamestnanosti, nahradenia ľudí strojmi, zhoršovania životného prostredia, politickej korupcie a všetkých ostatných znakov našej civilizácie.

48. Ako spravodlivo distribuovať zdroje?

Založené distribučné centrá by poskytovali tovary a služby bez použitia peňazí alebo kupónov. Distribučné centrá by boli podobné výstavám, kde by boli ľuďom predstavené nové produkty a vysvetlené a demonštrované ich výhody. Napríklad, ak navštívite Yellowstonský národný park, mohli by ste si vyskúšať fotoaparát alebo kameru, použiť ju a potom, ak budete chcieť, tak ju vrátite do iného distribučného centra alebo uložíte do mobilných staníc určených k odkladaniu predmetov, aby ste neplytvali úložným priestorom a údržbou.
Okrem toho by bola každá domácnosť v počítačmi riadených centrách nachádzajúcich sa v každej komunite, kde by boli vystavené produkty, vybavená tenkou 3D obrazovkou. Ak by ste si niečo želali, mali by ste tú možnosť si to objednať a následne by daná položka bola doručená priamo do vášho bydliska bez cenovky, nútenej práce či dlhu akéhokoľvek druhu. To zahŕňa všetko, čo ľudia potrebujú, t.j. ubytovanie, ošatenie, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, zábavu a pod.
Suroviny na spracovanie produktov budú prevezené priamo na výrobnú linku automatickými transportnými sekvenčnými systémami, ako sú lode, jednokoľajky, magneticky nadľahčované vlaky (maglevy), potrubia a plastové trubice. Automatický inventárny systém by integroval distribučné centrá a výrobné zariadenia a koordinoval výrobu s cieľom uspokojiť dopyt. Takýmto spôsobom možno udržať v rovnováhe nákladnú ekonomiku. Nedostatok, prázdne chody a odpad môžu byť odstránené. Nakoniec budú tovar a služby hromadne vyrábané v takej hojnosti, že budú príliš lacné na monitorovanie.
Dnes z celkového množstva materiálu vzniká pri výrobe viac ako 75% odpadu materiálu. V Ekonomike založenej na zdrojoch by bol všetok odpad recyklovaný. Prioritou by bolo navrhnúť veci najvyššej kvality, aby mali výrobky dlhšiu trvanlivosť a vyžadovali len malý, ak nie žiadny servis. Mnoho elektronických častí bude využívať zásuvné komponenty pre pohodlnú opravu. Neexistovalo by plánované zastarávanie len kvôli predaju najnovších návrhov alebo módy. Tým by sa odstránil značný odpad.
Energia môže byť tiež zachovaná pri nakladaní a vykladaní materiálov v dopravných systémoch. Napríklad, namiesto vykládky oddelených kontajnerov sa celá nákladná časť oddelí od nákladnej lode a nahradí sa inou, aby loď počas nakládky a vykládky nestratila čas v doku. Rovnaká metóda môže byť použitá aj na vlaky a lietadlá. K dispozícii bude jedno oddelenie pre cestujúcich a batožinu, ktoré môžu byť odpojené od lietadla alebo vlaku, keď je naložený nový úsek, takže vozidlo je efektívnejšie a šetrí čas a energiu. Celá preprava bude prevádzkovaná elektricky.
V kybernetizovanej spoločnosti budú mať ľudia viac času na individuálne záujmy, ako je návrat do školy, práca v oblasti umenia a vedy, cestovanie atď. Budeme mať veľa možností na skúmanie, štúdium, užívanie si a podieľanie sa na chode spoločnosti. Profesie, ktoré neprispievajú, ako napríklad bankovníctvo, poisťovníctvo, reklama, marketing, predaj, armáda, právnici, obchodníci s cennými papiermi atď., sa pretransformujú do činností, ktoré sú užitočnejšie.

49. Aká je úloha rodiny?

V súčasnej dobe je nevyhnutné, aby obaja manželia pracovali. Peňažná ekonomika do značnej miery narušila rodinnú súdržnosť a starostlivosť o deti. Rodičia nemajú čas tráviť chvíle so svojimi deťmi a sú pod neustálym tlakom narastajúcich účtov za lekársku starostlivosť, poistných platieb, výdavkov za vzdelanie a nákladov na bývanie
V tejto oblasti by mohla byť aplikovaná jedna z najprínosnejších výhod tejto novej civilizácie. Kratšie pracovné dni by zvýšili množstvo času, ktoré by členovia rodiny mohli tráviť spolu a rozvíjali by tak osobné záujmy. Voľný prístup k tovaru a službám spraví z domova príjemnejšie miesto a odstráni ekonomický tlak, ktorý spôsobuje toľko rodinných nedorozumení.

50. Boli by ľudia v tejto spoločnosti šťastnejší?

Možno to nie je šťastie, ktoré hľadáme: šťastie je relatívne vzhľadom na odlišnú povahu každého jednotlivca a je definované a dosiahnuté individuálne. Snažíme sa vytvoriť spoločnosť, v ktorej si ľudia budú môcť slobodne vybrať svoju životnú prácu, rozvinúť skrytý potenciál a presadzovať sny bez vládneho zásahu alebo finančných obmedzení.
Ekonomika založená na zdrojoch by poskytla umelecké a hudobné centrá, divadelné projekty a príležitosti pre ľudí, aby sa vrátili do vzdelávacieho prostredia, čo im umožní realizovať ich záujmy. Hoci by boli ľudia v ekonomickom bezpečí, stále by našli skutočné problémy, ktoré by zachovali motiváciu a posilnili kreativitu.

51. Čím sa priblížiť k tejto novej spoločnosti?

Mnohé z dnes známych profesií budú napokon vyradené zo spoločnosti. S rýchlosťou, akou dnes dochádza k zmenám, sa ohromné množstvo pracovných pozícií stane nepotrebnými, až nakoniec zaniknú. V spoločnosti, ktorá aplikuje systémový prístup, budú tieto profesie nahradené interdisciplinárnymi tímami – systémovými analytikmi, počítačovými programátormi, operačnými výskumníkmi a tými, ktorí prepoja celý svet obrovskou komunikačnou sieťou.
Máme zručnosti a vedomosti, aby sa interdisciplinárne tímy venovali týmto problémom. Ale len v časoch vojny alebo národného ohrozenia zvolávame interdisciplinárne tímy, aby prišli s fungujúcimi riešeniami na spoločenské problémy. Ak zmobilizujeme rovnaké zdroje na riešenie spoločenských problémov, ako robíme počas vojny, v relatívne krátkom čase môžeme dosiahnuť priaznivý výsledok. To môžeme ľahko uskutočniť zúžitkovaním univerzitných tréningových zariadení a personálom, ktorých cieľom bude čo najlepšie určiť rozličné metódy riešenia problémov.
Tento prístup by bol dôležitou počiatočnou fázou definovania možných parametrov pre budúcnosť celej civilizácie.
Proces spoločenskej zmeny musí vziať do úvahy meniace sa podmienky, ktoré ustavične aktualizujú navrhnuté parametre, a možnosť začlenenia nových technológií do vyvíjajúcich sa kultúr. Tímy dizajnérov, ktoré používajú počítače integrované do spoločnosti, môžu byť automaticky informované o akýchkoľvek zmenách stavu.

52. Bude tam vláda?

Čo sa týka vlády, budeme ju potrebovať len počas prechodu z peňažnej spoločnosti na vysoko kybernetizovanú technologickú ekonomiku založenú na spoločnom dedičstve, kde bude nevyhnutné využívať služby systémových analytikov, inžinierov, programátorov atď. Nebudú nariaďovať postupy a nebudú mať ani žiadnu inú výhodu oproti ostatným ľuďom. Ich úlohou bude obnoviť a čo najviac priblížiť životné prostredie a prírodné podmienky prirodzenému stavu, ako na súši, tak na mori. Tiež budú mať za úlohu navrhnúť ekonomicky najefektívnejšie spôsoby riešenia dopravy, poľnohospodárstva, plánovania miest a výroby. Tieto postupy sú tiež vždy v procese modifikácie a aktualizácie, aby vyhovovali potrebám neustále sa meniacej civilizácie. Neexistujú žiadne konečné hranice.

53. Aká je úloha kybernetizácie ako rozhodovacieho subjektu?

Keď budú mať počítače rozšírené a napojené senzory do všetkých oblastí fyzického a spoločenského komplexu, budeme schopní dosiahnuť centralizáciu rozhodovacieho procesu. V globálnej ekonomike založenej na zdrojoch by politika nezohrávala žiadnu rolu pri rozhodovacích procesoch, ale k riešeniu problému by sa pristupovalo holisticky.
Tento centralizovaný systém by mohol byť napojený na laboratória a univerzity, ktoré neustále monitorujú a aktualizujú všetky údaje. Väčšina technológie potrebnej pre riadenie takejto infraštruktúry je v súčasnosti dostupná. Hlavný rozdiel medzi dnešnou počítačovou technológiou a systémom, ktorý odporúčame my, je ten, že náš systém presahuje svoj autonómny nervový systém (environmentálne senzory) do všetkých oblastí, ktoré sa týkajú spoločenského komplexu. Udržiava rovnováhu medzi produkciou a distribúciou. Túto technológiu priemyselnej elektronickej spätnej väzby možno aplikovať na celú globálnu ekonomiku.
Napríklad, s elektrickými senzormi rozšírenými do poľnohospodárskeho regiónu by mohli počítačové systémy riadiť a kontrolovať poľnohospodárstvo monitorovaním hladiny vody, hmyzu, škodcov, rastlinných chorôb, pôdnych živín a tak ďalej. Spracované informácie nám umožnia dospieť k vhodnejším rozhodovacím procesom založených na informáciach z prostredia.
Počítače a umelá inteligencia poslúžia ako katalyzátor zmeny. Zavedú vedecké škály a štandardy výkonu. Pochybujem, že v druhej polovici 21. storočia budú ľudia zohrávať významnú rolu v rozhodovacom procese. Koniec-koncov, zavádzanie umelej inteligencie a strojov, ktoré budú spravovať všetky zdroje slúžiace všeobecnému blahu.
Výsledkom toho bude humánnejší a zmysluplnejší prístup pri formovaní civilizácie zajtrajška, ktorá sa nezakladá na názoroch alebo túžbach istej sekty, či jedincov. Všetky rozhodnutia by sa robili na základe komplexného výskumu zdrojov, energie a existujúcej technológie bez toho, aby akýkoľvek národ či vybraná skupina ľudí nadobudla výhodu oproti ostatným.
To možno dosiahnuť rozľahlými počítačovými procesormi, ktoré nám môžu asistovať pri definovaní najľudskejších a najvhodnejších spôsobov, ako riadiť záležitosti týkajúce sa životného prostredia a človeka. V podstate ide o funkciu vlády. Počítače, ktoré spracovávajú miliardy bitov informácií za sekundu, ďaleko predčia ľudskú kapacitu spracovávania informácií a dokážu dospieť k spravodlivým a udržateľným rozhodnutiam o vývoji a distribúcii fyzických zdrojov. S takýmto potenciálom by sme mohli zanechať nami známe politické inštitúcie v minulosti, ktoré sa rozhodujú len na základe moci a výhody.

54. Ako vnímaš a hodnotíš koncept robota v budúcnosti? Ako v sci-fi filmoch, kde roboty vykonávajú všetky úlohy? Zmení sa to čo dnes poznáme alebo si ľudia udržia svoj vplyv?

Sci-fi filmy píšu umelci a spisovatelia, ktorí sú sotva dostatočne kvalifikovaní na to, aby popísali technologický vývoj, najmä čo sa týka jeho vplyvu na spoločenský systém. Mnohí z nich vyjadrujú strach a obavy z technológie a chýba im hlbšie porozumenie ľudského potenciálu technologického vývoja. Technológie však len rozširujú ľudský potenciál a možnosti.
V technologicky vyspelých krajinách priemysel a armáda prideľujú čoraz viac a viac rozhodovacích procesov strojovej technológii. Stroje nepreberajú kontrolu, ale sú naprogramované k vykonávaniu úloh. Dnešné stroje dokážu spracovať tisíc triliónov bitov informácií za sekundu. Takúto schopnosť nemá žiadny človek. V blízkej budúcnosti bude riadenie globálnej spoločnosti príliš zložité na to, aby to zvládla akákoľvek sofisitkovaná skupina ľudí.
Z tohto dôvodu sa zasadzujem o to, aby spoločnosť využívala kybernetiku nielen na vypisovanie tabuliek a merania, ale aby aj spracovávala životne dôležité informácie a posunula ich ďalej pre úžitok celého ľudstva. Len naše najvýkonnejšie počítače dokážu ukladať a prechádzať dátami potrebné k tomu, aby sme dospeli k nestranným a udržateľným analýzam a rozhodnutiam týkajúcich sa vývoja a disribúcie zdrojov na globálnej úrovni.
Najväčší vizionári 20. storočia, medzi ktorých možno radiť spisovateľov a futuristov, by mali problém akceptovať tú možnosť, že by jedného dňa roboty nahradili chirurgov, inžinierov, top manažérov, pilotov a ďalšie profesie. Už si však nie je ťažké predstaviť, že by stroje mohli písať poéziu, komponovať hudbu a takýmto spôsobom prekonať a nahradiť ľudský rozmer vo vláde či na funkciách riadiacich celosvetovú politiku.
Toto nie je o morálke a etike spoluúčasti ľudí, ale o priamom opise technologických trendov budúcnosti.

55. Je to to, čo obhajoval Karl Marx?

Napriek tomu, že Marx bol skvelý muž svojho času, nepočítal s metódami a výhodami špičkovej technológie ekonomiky založenej na zdrojoch. Komunizmus používal peniaze a prácu, jeho súčasťou bola sociálna stratifikácia (rozvrstvenie) a volení funkcionári, ktorí zachovávali „komunistické“ tradície. Komunizmus neeliminoval NEDOSTATOK a nemal ani plán či metódy na výrobu dostatku. V budúcnosti bude strojová výroba dominovať nad tou ľudskou. A možno bez vlastného zavinenia museli investovať ohromné vojenské výdavky do svojej ochrany pred inváziou fašistických a kapitalistických inštitúcií.

56. Dá sa porovnávať Projekt Venus a komunizmus?

Komunizmus je síce podobný zdrojovej ekonomike alebo Projektu Venus, ale majú veľmi odlišný koncept. Komunizmus má peniaze, banky, armády, políciu, väzenia, charizmatické osobnosti, sociálnu stratifikáciu a je ovládaný menovanými lídrami. Cieľom Projektu Venus je prekonať potrebu používania peňazí. Polícia, väzenia a armády nebudú potrebné, keď tovar, služby, zdravotná starostlivosť a vzdelanie budú dostupné pre každého. Projekt Venus nahradí politikov kybernetickou spoločnosťou, v ktorej sú všetky fyzické objekty spravované a prevádzkované počítačovými systémami. Jediná počítačmi nespravovaná oblasť bude sledovanie ľudských bytostí. Bude to totižto úplne zbytočné a považované za spoločensky urážlivé. Spoločnosť, v ktorej sa ľudia nezaujímajú o technológie, je predurčená k zániku. Komunizmus nemá žiadny plán alebo metodológiu na uskutočnenie svojich ideálov a spolu s kapitalizmom, fašizmom a socializmom sa stane históriou ako neúspešný sociálny experiment.

57. Ako sa tento systém líši od marxizmu okrem využitia technológií?

Komunizmus je politický systém spravovaný formou ideológie, ktorá nutne nemusí zohľadňovať ľudské potreby alebo potreby prostredia. Komunizmus používa peniaze, banky, armády, políciu, väzenia, charizmatické osobnosti, sociálnu stratifikáciu, je ovládaný menovanými lídrami a používa indoktrináciu. Cieľom Projektu Venus je prekonať potrebu používania peňazí. Polícia, väzenia a armády nebudú potrebné, keď tovar, služby, zdravotná starostlivosť a vzdelanie budú dostupné pre každého. Projekt Venus nahradí politikov kybernetickou spoločnosťou, v ktorej sú všetky fyzické entity spravované a prevádzkované počítačovými systémami. Jediná počítačmi nespravovaná oblasť bude sledovanie ľudských bytostí. Bude to totiž úplne zbytočné a považované za spoločensky urážlivé. Spoločnosť, v ktorej sa ľudia nezaujímajú o technológie, je predurčená k zániku. Komunizmus nemá žiadny plán alebo metodológiu, ako uskutočniť svoje ideály a spolu s kapitalizmom, fašizmom a socializmom sa stane históriou ako neúspešný sociálny experiment. Jeden zo záujmov komunizmu sú podmienky práce a pracujúcej triedy. Hlavné záujmy Projektu Venus sú výroba produktov s obmedzenou pracovnou silou, následne eliminácia práce a zároveň poskytnúť ľuďom všetok komfort prosperujúcej, vysoko energetickej spoločnosti. Avšak naším cieľom nie je vytvoriť spoločnosť, ktorá si len neustále užíva voľný čas. Namiesto toho ľudia budú využívať neobmedzené príležitosti objavovania, tvorenia, participácie a vzdelávania sa.

58. Ako sa Projekt Venus líši od komunizmu?

Zatiaľ čo komunizmus je oveľa humánnejší spoločenský systém, ako je to, čo máme dnes, cítime, že sa značne líši od smeru, ktorý obhajujeme. Hoci Marx ponúkal odvážne a nové smerovanie na svoju dobu, nedosahuje to to, čo možno dosiahnuť s dnešnou technológiou aplikovanou v oblasti ľudských a environmentálnych záujmov. Projekt Venus vkladá do služieb ľudstvu vedu a technológiu v globálnom meradle a následne tak pomáha eliminovať všetky umelé hranice, ktoré oddeľujú ľudí. Systém nevyužíva žiadne peniaze a ponúka tovar a služby bez cenovky, dlhu, výmeny alebo otroctva akéhokoľvek druhu. Ak inteligentne využívame našu technológiu, vieme vyrobiť množstvo tovarov a služieb pre celú planétu. Použijeme stroje a automatizáciu na výrobu a distribúciu všetkých vyrábaných produktov, ktoré budú všetkým k dispozícii v distribučných centrách. Cieľom tejto špičkovej technológie je oslobodiť ľudí, aby sa mohli venovať svojim vlastným záujmom a vyplniť tak svoj čas rozumným spôsobom.
Prekonali by sme potrebu ľudskej účasti na výrobe tovarov a služieb. Neexistuje žiadne zdanenie alebo záväzok akéhokoľvek druhu. Nepodporujeme žiadnu vládu pozostávajúcu z ľudských systémov. Vždy sa ukázali ako neadekvátne. Počítačové systémy a kybernetika by sa mali uplatňovať na spoločenský systém a musia byť v súlade s nosnosťou našich globálnych zdrojov. Hlavným účelom strojov je výroba a distribúcia tovarov a služieb pri zachovaní čistého prostredia so službami pre všetkých a ziskami pre nikoho. Keď ľudia budú mať prístup k zdrojom, väčšina zločinov zmizne zo spoločnosti. S nimi sa nakoniec vytratí aj potreba polície, armády a väzníc. Samozrejme, že bude musieť dôjsť k potrebným zmenám vo vzdelávaní. Dúfam, že to pomôže objasniť niektoré body. Uvedomujeme si, že ide o zjednodušený opis toho, ako sa líši Projekt Venus od komunizmu.

59. Mohli by ste odpovedať na esej z roku 1949, ktorú som vám poslal od Alberta Einsteina, týkajúcu sa jeho názorov na socializmus?

Socializmus podľa Einsteina sa zakladal na časoch, v ktorých žil. Aktualizovaný socializmus by sa už nezaoberal zamestnávaním miliónov ľudí. Jeho hlavným záujmom by bola výroba tovarov a služieb tými najlepšími dostupnými prostriedkami v súčasnosti. To by vyžadovalo automatizáciu a nové, efektívnejšie usporiadanie spoločenského komplexu, ktorý by sa už viac nezakladal len na názoroch a ideách spoločenských radikálov. Nový smer by vychádzal z únosnosti Zeme, čo znamená dostupnosť zdrojov a technický personál. Aj tento prístup by bol prechodný.
Musíme zvážiť nevýhody zavedeného spoločenského usporiadania a vyvíjať sa smerom k vznikajúcemu spoločenskému systému založenému na najnovších spoločenských inováciách, ktoré odstránia nedostatok a zabezpečia potreby všetkým.
Dnes už verím, že je možné pomocou počítačovej technológie a pokročilej kybernetiky sa vrátiť k centralizácii s určitou výhodou a neopierať sa o decentralizáciu. Týmto sa potvrdzuje, že z centralizovaného uhla pohľadu môžeme teraz pozorovať podmienky na celom svete a vykonávať zodpovedajúce úpravy na uspokojenie ľudských potrieb. Stará koncepcia centralizácie využívala riadiace orgány spoločenských systémov k tomu, aby obohacovali iba tých na výhodných pozíciach. Pri dnešnej centralizácii by bolo možné poskytnúť riadiacemu orgánu, či už strojom, alebo personálu, informácie v celosvetovom meradle.
V budúcnosti by sa návrhy strojov a priemyselných zariadení technológie výroby už nezakladali na predaji alebo peňažnom zisku. Namiesto toho by výrobné zariadenia využívali zdroje čo najefektívnejšie, aby ľuďom zabezpečili ich potreby v celosvetovom meradle. Tým sa menia všetky predchádzajúce koncepcie výrobných zariadení. A v tejto novovznikajúcej globálnej spoločnosti by sa novšie technológie uplatňovali vo všetkých oblastiach tým najefektívnejším spôsobom.
Cieľom tohto nového globálneho spoločenského systému je blahobyt a vzdelanie všetkých ľudí.
Nová technológia nebude monitorovať ľudí. To by bolo považované za spoločensky urážlivé a neproduktívne. Účelom a používaním pokrokových technológií je oslobodiť ľudí od nudných a nebezpečných úloh, čo im umožní sa venovať svojim vlastným záujmom v oblasti umenia a vedy, ktoré by smerovali k spoločenskému zlepšeniu. Spoločnosť založená na neobmedzenej a kontinuálnej inovácii nemá žiadne konečné hranice.

60. Ako možno eliminovať použitie zákonov?

Dnes sa snažíme kontrolovať ľudské správanie prijatím zákonov alebo podpísaním zmlúv bez toho, aby sme menili fyzické podmienky zodpovedné za odchýlky správania. Keď budú zdroje Zeme považované za spoločné dedičstvo všetkých ľudí, zaniknú irelevantné zákony a spoločenské zmluvy.
V ekonomike založenej na zdrojoch by sociálna zodpovednosť nebola funkciou umelých zákonov alebo sily. Bezpečnosť proti zneužitiu by mohla byť včlenená do životného prostredia. Príkladom toho je navrhovaný dizajn miest, kde ľudia majú voľný prístup k zdrojom bez podlžností. To by eliminovalo kradnutie. Takéto opatrenia nie sú záležitosťou prijímania a presadzovania zákonov na predchádzanie a potrestanie zneužívania. Skôr sú prostriedkom k zamysleniu sa nad chybami akýchkoľvek spoločenských rizík, čím sa eliminuje potreba mnohých zákonov.
Navrhujeme odstrániť systémy, ktoré spôsobujú predovšetkým korupciu a ľudské utrpenie. V meste s bezpečnou a čistou hromadnou dopravou nepotrebujeme policajtov na monitorovanie rýchlosti vodičov, správania na stopkách alebo overovanie dokladov.
Ďalšími príkladmi sú vzduch a voda. Hoci sú obidva nevyhnutné pre naše blaho a prežitie, neexistujú žiadne zákony, ktoré by regulovali počet dychov za hodinu, pretože v tejto dobe máme toho hojnosť. Nikto nepozoruje striekajúci prameň, aby zistil, koľko vody sa z neho odoberá, hoci sladká voda je absolútne nevyhnutná na podporu života. Ak je niečoho dostatok, nikto to nemonitoruje.
Musím zdôrazniť, že takýto prístup ku globálnej vláde nemá nič spoločné so súčasnými cieľmi úzkej elitnej skupiny ľudí vytvoriť svetovú vládu, ktorú by tvorili oni na čele, a zvyšok sveta by im kľačal pri nohách. Táto novšia vízia globalizácie splnomocňuje každú jednu osobu na planéte byť tým, čím chce, bez toho, aby museli žiť v biednom útlaku pod vládou korporácií.
Spoločnosť, ktorá sa zaujíma o ľudí, zruší platnosť zákonov a vyhlásení sprístupnením všetkých vecí všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, farbu alebo vieru. Keď vlády navrhujú a prijímajú zákony, vedú nás k tomu, aby sme verili, že tieto zákony sú vytvorené k zlepšeniu životov ľudí. V skutočnosti sú ale zákony vedľajšími produktmi nedostatku.
Preto je na mieste sa pýtať, „dokážeme sa odpútať od zvyku, že niekto iný spraví naše rozhodnutie za nás?“
Lepšie pochopenie prirodzeného zákona zahŕňa vzťah človeka k životnému prostrediu, o ktoré sa stará celý život. Všetko v prírode je podriadené prirodzenému zákonu. Prírodný zákon nemožno narušiť bez vážnych dôsledkov pre jednotlivcov alebo spoločnosť. Prírodné zákony dominujú všetkým živým systémom. Napríklad, rastliny a zvieratá zomrú bez vody, slnka alebo živín.
Prostredie nedostatku, hladu a chudoby predstavuje hrozbu pre všetkých.

Prihlásiť sa na odoberanie notifikácií z diskusie
Upozorniť ma na
guest

0
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre